Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

REPowerEU - katalyzátor tepelných čerpadiel

Plán Európskej komisie vychádza z ambicióznych cieľov v oblasti tepelných čerpadiel v rámci tzv. Green deal podporenej Fit for 55 z minulého roku a cieľov, ktoré EK stanovila v marci 2022 v rámci REPowerEU. Tieto ciele si podľa Európskej asociácie tepelných čerpadiel (EHPA) vyžadujú, aby sa do roku 2026 v EÚ nainštalovalo približne 20 miliónov tepelných čerpadiel a do roku 2030 takmer 60 miliónov.

Rozšírenie používania tepelných čerpadiel je rozhodujúce pre zníženie využívania fosílneho plynu pri vykurovaní a chladení domácností, budov a priemyslu. V REPowerEU Európska komisia stanovila cieľ voči cieľom z Fit for 55 zdvojnásobiť mieru nasadenia tepelných čerpadiel a odkazuje na zvýšenie výroby zariadení a uľahčenie prístupu k financovaniu.

Európa potrebuje stratégiu tepelných čerpadiel, aby priemysel akceleroval výrobu tepelných čerpadiel, a tak sa urýchlilo zavádzanie a pomohlo sa Európanom rýchlejšie znížiť nezávislosť od fosílneho plynu. To sa už prejavuje budovaním veľkých výrobných kapacít aj na Slovensku firmami Vaillant a Hoval.

Slovensko tepelným čerpadlám rozumie

Slovensko má dvanásť väčšinou menších výrobcov tepelných čerpadiel, z ktorých dvaja sú len vo fáze výstavby. Predstavia sa na Summite tepelných čerpadiel 27.10. 2022 v Bratislave.

Podporu tepelných čerpadiel vzduch/voda, voda/voda, zem/voda, štát uplatňuje, respektíve plánuje uplatňovať cestou programov:

1. Zelená domácnostiam – väčšinou nové domy mimo Bratislavského kraja

2. Obnova budov – najmä rekonštrukcie RD pre celé Slovensko, vrátane Bratislavy

3. Programy pre väčšie projekty, inštalácie na Slovensku

Napriek dotáciám, počty inštalácií sú nízke

Slovensko počtom inštalácií patrí medzi krajiny s najnižšími počtami inštalovaných tepelných čerpadiel na počet obyvateľov v porovnaní s priemerom EÚ. To je prirodzene dané najmä rozvinutou plynofikačnou sieťou. Prekvapujúco však tento nízky podiel v počte inštalácií TČ prináša veľký podiel na záväzku SR vo využívaní obnoviteľnej energie. V roku 2020 tento podiel bol už vyšší ako 12 %, v roku 2021 už 16 % a stále rýchlo rastie.

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch s celoročnou prevádzkou nie sú zatiaľ dotované

V rámci uvedených podporných programov sa zatiaľ nepodporujú tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré vo významnej miere môžu zefektívniť a dekarbonizovať napríklad prevádzku administratívnych, gastro, hotelových a iných verejných priestorov.

Ročne je na Slovensku záujem o 40-60 tis. reverzibilných tepelných čerpadiel s potenciálom vykurovania do 710 hodín za rok a len o 1000 tepelných čerpadiel s potenciálom vykurovania 1770 hodín za rok. Do tejto menšej skupiny patria tiež VRV/VRF klimatizačné systémy, ktoré vykurujú aj chladia a niektoré môžu aj súčasne.

Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie

Vek a veľkosť budovy nie sú dnes prekážkou pre využitie tepelných čerpadiel. Treba však mať vždy na pamäti, že energetická efektívnosť rastie s približujúcou sa vyparovacou a kondenzačnou teplotou. Tepelné čerpadlá sú možné aj do budov s vyššími tepelnými stratami, ale treba mať tiež zohľadniť požiadavky na teplotný komfort. Platí podmienka, že pred inštaláciou tepelného čerpadla v existujúcich budovách je nutné tepelné straty v rámci možností minimalizovať a až potom stanoviť potrebný výkon tepelného čerpadla (nie naopak). Pre nové budovy s nízkou potrebou energie je určené nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie.

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch

Patria sem rozdelené systémy, okrem iných najmä energeticky najefektívnejšie VRV/VRF systémy, ktoré dokážu celoročne vykurovať, chladiť aj v extrémnych podmienkach Slovenska a to aj súčasne. Sú vhodné pre nové i rekonštruované budovy.

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch sú využívané:

- v prechodnom období (split klimatizácie s výkonom od 2 do 12 kW)

- celoročne (split, multi split, VRV/VRF s výkonom od 2 do 56 kW

Trend vývoja počtov tepelných čerpadiel vzduch/vzduch reverzibilných s počtom prevádzkových hodín do 710 h/rok (červená čiara) sa vyznačuje prudkým rastom a pomalý rast majú tepelné čerpadlá s celosezónnou prevádzkou 1770 h/rok (modrá čiara). V roku 2020 ja zreteľný pokles inštalácií v dôsledku pandémie a chladnejšieho leta.

Strmý rast vývoja výroby tepla v jednotlivých rokoch tepelnými čerpadlami vzduch/vzduch reverzibilnými s počtom prevádzkových hodín do 710 h/rok (červená čiara) a pomalší rast majú TČ s celosezónnou prevádzkou 1770 h/rok (modrá čiara). Je zrejmé, že priestor pre TČ vzduch/vzduch s celosezónnou prevádzkou na Slovensku nie je zatiaľ využitý. V roku 2020 ja zreteľný pokles v dôsledku pandémie a chladnejšieho leta.

Obnoviteľné teplo odobrané z okolia TČ v rokoch 2010-2021

Kumulatívny rast získanej obnoviteľnej energie v GWh za 12 rokov životnosti (2010 – 2021) je najvýznamnejší v sektore obyvateľstvo s TČ do 20 kW. Je výrazne ovplyvnený dotáciami, nasledujú TČ inštalované v sektore služieb a v bytových domoch s výkonom nad 20 kW. Menší rast majú TČ inštalované v priemysle a v CZT. Celkom v roku 2020 bolo tepelnými čerpadlami využitej 2166 TJ obnoviteľnej energie.

Znázorňuje prudký rast (červená čiara) využitej obnoviteľnej energie najmä od r. 2018 v rezidenčnom sektore s výkonom TČ do 20 kW, ktorý je spôsobený najmä dotáciami

Znázorňuje inštalované výkony v jednotlivých rokoch od roku 2010. V roku začiatku pandémie 2020 inštalované výkony zreteľne klesli najmä TČ vzduch/vzduch v rezidenčnom sektore a to aj v dôsledku chladnejšieho leta. Rast sa spomalil v službách, obchodoch, administratíve s výkonmi nad 20 kW, kde sa znížili inštalácie TČ vzduch/vzduch, multi splitov, VRV, VRF. Z grafu tiež vyplýva, že vplyvom dotácií na tepelné čerpadlá od roku 2017 nastal prudký nárast inštalovaných výkonov pre rodinné domy. Stagnuje však sektor služieb a rezidenčný sektor s výkonom nad 20 kW.

Uplatnenie tepelných čerpadiel na Slovensku

Z obrázkov je zrejmé, že najrýchlejšie rastie vyrobené teplo reverzibilnými TČ vzduch/vzduch, ktoré pracujú len časť vykurovacej sezóny. Podporou TČ vzduch/vzduch s celoročným využitím, by sa výroba tepla, chladu TČ významne zvýšila najmä v budovách s vyššou tepelnou ochranou. Menej výrazne okrem sektoru služieb sú TČ využívané v sektore priemysel a CZT. Na možnosti v týchto oblastiach na základe skúseností našich firiem chce poukázať vrcholné podujatie Summit tepelných čerpadiel pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

O Summite tepelných čerpadiel

Slovenský zväz pre chladenie klimatizáciu a tepelné čerpadlá je hlavným ambasádorom zariadení s chladivami a združuje certifikované osoby a spoločnosti pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá na Slovensku.

V spolupráci so Slovenským výborom pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom chladenia, so sídlom v Paríži pripravili pre architektov, projektantov, inštalatérov, investorov, verejnú správu, médiá konferenciu s názvom:

SUMMIT tepelných čerpadiel, Pontoon, 27. október 2022

Ide o vrcholné podujatie na Slovensku s tematikou tepelných čerpadiel sprístupnené online, ktoré sa koná pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie je poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o realizovaných riešeniach a praktické skúsenosti v nových a renovovaných budovách a vytvárať tak budúcnosť s tepelnými čerpadlami.

Program konferencie je štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol výrobu a príkladné inštalácie tepelných čerpadiel na Slovensku a pozostáva z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou s otázkami cez Slido a networkingom.

Prihlásiť sa môžete na bezplatnú online účasť a pozrieť program Summitu tepelných čerpadiel už dnes kliknutím na link.

Autor: Peter Tomlein, Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.