Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS vyhlásil výzvu na predkladanie cenových ponúk pre podporné služby na rok 2023

V piatok 14. 10. 2022 SEPS vyhlásil výzvu na predkladanie cenových ponúk v rámci výberového konania na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Výberové konanie je realizované elektronicky, pričom cenové ponuky na jednotlivé kategórie služieb môžu predložiť uchádzači, ktorí uspeli v kvalifikačnom kole.

Obstaranie podporných služieb formou ročného výberového konania pre rok 2023 je vyvrcholením dlhodobého procesu. Na jeho počiatku bolo vypracovanie Stratégie zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb na rok 2023. Zároveň nadväzuje na závery verejnej konzultácie k uvedenej stratégii, ako aj na udelenie výnimky ÚRSO z nariadenia EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou ohľadom uzatvárania zmlúv na disponibilitu* viac než jeden deň pred poskytnutím disponibility na maximálne obdobie dvanástich mesiacov pre maximálne ročné objemy disponibility na roky 2023 a 2024.

Prečo sú PpS dôležité?

SEPS zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku slovenskej prenosovej sústavy a prenos silovej** elektriny z/do zahraničia. Na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou slúžia najmä PpS, ktoré regulačnou** elektrinou pomáhajú udržať rovnováhu sústavy a sú popri údržbe stožiarov a vedení rozhodujúcim finančným nákladom SEPS (v roku 2021 stáli SEPS 125 miliónov €). Bez tejto rovnováhy dochádza k odpájaniu spotrebičov a výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k výpadku elektrickej energie (black out).

„Uvedomujeme si, že dynamicky meniaca sa situácia na trhu s energiami je náročná. Vzhľadom na to, akú dôležitú rolu PpS zohrávajú, od poskytovateľov PpS očakávame férové ponuky, vďaka ktorým dokážeme zabezpečiť stabilné dodávky elektriny koncovým odberateľom, teda nemocniciam, domácnostiam či podnikom,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Na zaistenie transparentnej súťaže budú cenové ponuky zašifrované a predkladané elektronicky v rámci obchodného systému Damas Energy. Ich odšifrovanie bude možné až po skončení súťažného kola. O výsledkoch výberového konania bude SEPS informovať ÚRSO a vyhodnotenie výberového konania PpS na rok 2023 zverejní na svojom webovom sídle.


* disponibilita – je rezervácia kapacity regulačného výkonu od výrobcu/odberateľa ktorí poskytuje podpornú službu pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe zmluvy, pri jeho aktivácii poskytuje regulačnú energiu do elektrizačnej sústavy

** zjednodušene: silová elektrina slúži na priemyselnú výrobu a spotrebu domácností, regulačná elektrina pomáha udržiavať stabilnú sieť na predpísaných technických hodnotách (50 Hz).

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.