Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Stanovisko spoločnosti JAVYS, a. s., k záverom kontroly NKÚ SR

Kontrola NKÚ SR v spoločnosti JAVYS bola vykonaná na základe podnetu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Pavla Štullera, s cieľom identifikovať kritické oblasti v rámci procesu vyraďovania JE V1.

Kontrola NKÚ bola vykonaná z podnetu GR Pavla Štullera, nakoľko spoločnosť JAVYS dlhodobo upozorňovala na zložitosť problematiky jadrovej energetiky, špeciálne vyraďovania jadrových zariadení, na komplikovanosť obstarávacích procesov a z nich možné vyplývajúce dôsledky, čo potvrdila aj samotná kontrola NKÚ.

Obdobne požiadal NKÚ o preverenie kvality vnútorných kontrolných procesov tak, aby zodpovedali najvyšším požiadavkám vnútorných kontrolných procesov v rámci štátnej akciovej spoločnosti a v súlade s očakávaním akcionára. Už počas samotného výkonu kontroly NKÚ spoločnosť postupne prijímala potrebné opatrenia a zmeny vnútorných predpisov. Ku všetkým zisteniam boli prijaté adekvátne opatrenia na nápravu a k dnešnému dňu (24. 6. 2022) bolo do interných riadiacich procesov implementovaných takmer 90% opatrení, ktoré vyplývali zo zistení NKÚ.

Spoločnosť JAVYS rešpektuje zistenia NKÚ s najvyššou vážnosťou a tieto budú plne zapracované do procesov spoločnosti. Vedenie spoločnosti je presvedčené, že všetky zistenia a následné plnenie prijatých opatrení prispejú k efektívnejšiemu nastaveniu vnútorných procesov, k vyraďovaniu jadrovej elektrárne V1 tak, aby všetky náročné termíny stanovené Európskou komisiou boli dodržané a tiež k budovaniu modernej spoločnosti.

Spoločnosť JAVYS však naďalej poukazuje na dôležitú skutočnosť, a to, že záverečnej časti jadrovej energetiky, ktorá je v kompetencii štátu je potrebné venovať zvýšenú a systematickú pozornosť na najvyššej úrovni štátu a vytvárať v tejto oblasti priaznivé legislatívne a podnikateľské prostredie pre bezpečné napĺňanie jej strategických cieľov a úloh, s prihliadnutím na maximálnu ochranu životného prostredia.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.