Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Krátenie ruských dodávok plynu do Európy

K veci: Rusi škrtia kohútiky

Ropné embargo a problémy Slovnaftu

Vojna prerušila dodávky plynu

Kalendár akcií

PR sekcia

SEPS obnoví prideľovanie cezhraničných kapacít medzi Ukrajinou a SR

Prvé školy budú využívať slnečnú energiu vďaka fotovoltike od SPP

Technologicky najmodernejší systém CZT má Nové Mesto nad Váhom

Začali rezať posledný z dvanástich, 145 ton vážiacich parogenerátorov V1

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Rakúska veľvyslankyňa na návšteve v JAVYS-e

Rakúska veľvyslankyňa s delegáciou na prehliadke Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) v Mochovciach navštívila dňa 7. júna 2022 rakúska delegácia, na čele s rakúskou veľvyslankyňou na Slovensku, Margit Bruck-Friedrich.

Po krátkej úvodnej prezentácii o RÚ RAO v Mochovciach absolvovali v sprievode zástupcov Úradu jadrového dozoru SR a vedenia spoločnosti JAVYS, a. s., prehliadku druhého dvojradu na ukladanie vláknobetónových kontajnerov, následne úložisko pre ukladanie veľmi nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov, ktoré tvoria zeminy z vyraďovaných elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach a na záver si prezreli sklad IRAO (inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov) a ZRAM (rádioaktívne materiály neznámeho pôvodu).

Počas návštevy sa zaujímali o ochranné bariéry proti úniku rádioaktivity do okolia a životného prostredia, plánovanú dobu prevádzky RÚ RAO a inštitucionálnej kontroly ako aj výrobu, obsah a prepravu vláknobetónových kontajnerov.

Jadrové zariadenia spoločnosti JAVYS navštevujú zahraničné delegácie s cieľom oboznámenia sa s formami bezpečného a efektívneho nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.

Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) Mochovce predstavuje multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko aktívnych RAO, vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní JE, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej republike. Do prevádzky bolo úložisko uvedené v roku 2001.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2022 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.