Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS znížil náklady a štátu odviedol historicky najvyššiu daň

Vedenie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. (ďalej len SEPS), od roku 2020 ukazuje, že aj v štátnej firme sa dá pracovať transparentne a efektívne. Za dva roky svojho pôsobenia znížilo prevádzkové náklady o 13% a náklady na obstarávanie o 10%. Dobré hospodárske výsledky sú rovnako zásluhou podpory a korektnej spolupráce s Ministerstvom financií SR ako jediným akcionárom spoločnosti. Prioritami SEPS však naďalej zostávajú bezpečnosť a spoľahlivosť prenosovej sústavy, udržiavanie kroku s najnovšími technológiami, aplikácia európskej legislatívy, dekarbonizácia a investície do ľudského kapitálu.

Na čele SEPS je od februára 2021 Peter Dovhun, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva. Ten na túto pozíciu nastúpil po Jaroslavovi Vachovi, ktorý podnik viedol od apríla 2020. SEPS spolu s Ministerstvom financií SR a Útvarom hodnoty za peniaze v tom čase začali hľadať potenciál a možnosti ďalšieho zvýšenia efektivity investícií aj prevádzkových nákladov. Pod novým vedením sa tak zo
SEPS-u stala efektívna a dynamická spoločnosť, implementujúca inovatívne riešenia.

Redukcia prevádzkových nákladov priniesla 13% úsporu

Jedným z prvých cieľov, na ktorý sa nové vedenie SEPS zameralo, bolo zníženie prevádzkových nákladov. Dosiahlo ho zmeneným prístupom k obstarávaniu tovarov a služieb, obmedzeniami aktivít, ktoré nie sú pre chod spoločnosti nevyhnutné a zmenami organizačnej štruktúry spoločnosti. V porovnaní s rokom 2019 tak prevádzkové náklady poklesli o 13%, čo predstavuje úsporu 9,4 mil. eur.

Úsporu viac ako 10% zaznamenala SEPS aj vďaka transparentnejším obstarávaniam

Už v roku 2020 dosiahla SEPS v rámci procesov obstarávania (verejné a interné obstarávanie) úsporu vo výške 5%, čo je viac ako 2,3 mil. eur bez DPH (rozdiel medzi predpokladanou hodnotou zákazky a zmluvnou cenou). V roku 2021 bola dosiahnutá úspora ešte vyššia, a to vo výške 10,8%, čo predstavuje viac ako 5,5 mil. eur bez DPH. Toto markantné zníženie finálnej ceny obstarávaných produktov a služieb sa dosiahlo vypovedaním nevýhodných zmlúv a transparentným súťažením dodávateľov. Práve transparentné súťaže priniesli zvýšený počet reálnych záujemcov a širšiu konkurenciu, čo stlačilo výslednú sumu nadol.

„Medzi konkrétne príklady, keď sa transparentnou súťažou podarilo významne znížiť náklady, patria obstarávania komoditných služieb v oblasti IT,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS, „kde sme s minulosťou porovnateľný objem vysúťažili v otvorenej súťaži za sumu nižšiu o 60%.“

„Presne toto sú výsledky, ktoré dokazujú, že robíme veci inak. Na štátne podniky sa nepozeráme len ako na dojné kravy pre vybraných podnikateľov. Vedenie SEPS-u v spolupráci s ministerstvom financií dokázalo za krátky čas urobiť poriadok a ušetriť štátu, a tak aj nám všetkým, milióny eur. Podobne ako sa nám na ministerstve financií podarili ušetriť desiatky miliónov a to len prehodnotením nevýhodných zmlúv minulosti. A túto našu skúsenosť odovzdávame ďalej,“ povedal podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič.

Výdavky na reklamu poklesli o vyše 97%

Okrem prevádzkových nákladov si nové vedenie posvietilo aj na častý zdroj neefektivity štátnych spoločností - marketingové aktivity - a zaviedlo významné škrty v tejto oblasti. Tým došlo k zásadnej úspore financií.


„SEPS je regulovaný subjekt a naše výnosy tvoria platby domácností a podnikateľov v príslušných tarifách a výnosy z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy. Na rozdiel od bežných obchodných spoločností nepotrebujeme investovať vysoké sumy do propagácie obchodného mena a loga,“ odôvodnil tento krok Peter Dovhun.

SEPS v roku 2021 vynaložila na reklamu obchodného mena a loga necelých 20 000 eur, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, kedy sa výdavky na tieto aktivity pohybovali na úrovni viac ako 1 milión eur. K markantným úsporám došlo aj v oblasti finančných darov, keď sa celková suma v porovnaní s rokom 2019 znížila o 324 700 eur, čo predstavuje pokles o takmer 78%. „Škrty výdavkov v oblasti darov a reklamy obchodného mena vôbec neznamenajú, že nedbáme na spoločenskú zodpovednosť. Naopak, spoluprácu s ochranou prírody, ktorú našou činnosťou ovplyvňujeme, či vzdelávacími inštitúciami plánujeme strategicky rozvíjať a posilňovať. No transparentne, napríklad vo forme Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis,“ zosumarizoval Peter Dovhun.

Pre porovnanie uvádzame niekoľko ďalších príkladov zníženia nákladov v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019, kedy na čele SEPS nebol súčasný manažment:

- spotreba propagačného a reklamného materiálu poklesla o 83,1%

- náklady na expertízy, analýzy a štúdie sa znížili o 69%

- náklady na práce výpočtovej techniky sa znížili o 16%

- mzdové náklady sa aj napriek valorizácii nezvýšili, naopak klesli o 0,1%

Efektívnosť SEPS sa odrazila aj na historicky najvyššej dani z príjmu právnických osôb, 31 miliónov eur. Nebolo to na úkor slovenských subjektov.

Vývoj hospodárenia Slovenskej elektrizačnej sústavy, a. s., ovplyvňujú hlavne výnosy z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy. V rokoch, kedy sú tieto výnosy vyššie je vyšší aj výsledok hospodárenia pred zdanením. Najefektívnejším rokom v histórii spoločnosti bol minulý rok, kedy čisté výnosy z cezhraničnej prevádzky dosiahli výšku až takmer 125 mil. eur. Daň z príjmu právnických osôb dosiahla v roku 2021 pre SEPS rekordnú úroveň 31 077 072 eur.

Výnosy z regulovaných taríf, ktoré tvoria podstatnú časť výnosov SEPS z tuzemskej prevádzky prenosovej sústavy, dosiahli v roku 2021 výšku 281,3 mil. eur. Výnosy z týchto taríf (za prenos, straty pri prenose a systémové služby), ktoré stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), poklesli v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019 o 5,7%, čo predstavuje 16,8 mil. eur. Vysoké výnosy tak SEPS nedosiahla na úkor domácností a podnikateľov.


Aj v roku 2022 sa podarilo zachovať tarifu za systémové služby na úrovni roku 2021, a to aj napriek vyšším nárokom na zabezpečovanie rovnováhy v sústave z dôvodu spustenia 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a ukončenia stop stavu a uvoľnenia kapacít pre obnoviteľné zdroje energie.

„V roku 2022 bude mať vplyv na cenu energie aj zavedenie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov, ktorú fakturuje OKTE, a. s., čím sa zníži koncová cena elektriny a podporí sa priemysel,“ zhodnotil vízie a očakávania do budúcnosti Peter Dovhun.

„Prioritou ministerstva financií je dohliadať na efektívne a hospodárne nakladanie s verejnými financiami. Som rád, že si tento prístup osvojili aj vedenia v našich štátnych podnikoch a organizáciách. Stačí len začať pracovať transparentne a efektívne,“ povedal štátny tajomník MF SR Marcel Klimek.

„Pri pohľade na výsledok hospodárenia, môžem s hrdosťou povedať, že sa manažmentu SEPS podarilo dosiahnuť rekordný „hetrik“. Zaznamenali sme historicky najvyššie výnosy, v bežných prevádzkových nákladoch sa nám podarilo dosiahnuť rekordné úspory a na dani z príjmu odvedieme do štátneho rozpočtu rekordný príspevok vo forme dani z príjmu. Ide o najvyššiu daň z príjmu za celých 20 rokov fungovania SEPS. A to aj napriek tomu, že v roku 2021 vykáže SEPS jeden z najnižších ziskov po zdanení. Ten je výsledkom precenenia kapitálových vkladov do našej dcérskej spoločnosti OKTE, v roku 2020 vo výške 91 miliónov eur, ktoré SEPS poskytlo MF SR na záchranu OKTE z dôvodu zlého nastavenia systému doplatkov pre zelených barónov. Vďaka tejto účtovnej operácii bude môcť SEPS v budúcom roku vyplatiť akcionárovi – teda prispeje do príjmov štátneho rozpočtu – rekordnú dividendu. Nič z uvedeného by sme nedosiahli bez vysokej angažovanosti našich zamestnancov, ktorí dokážu rýchlo a flexibilne reagovať na súčasné turbulentné obdobie, keď nám stúpol počet strategicky dôležitých projektov súvisiacich s implementáciou európskej legislatívy v oblasti rozvoja trhov so silovou a regulačnou elektrinou, novým systémovým a transparentným nastavením podporných služieb, či internými zmenami v SEPS tak, aby sme vedeli proaktívne podporiť transformáciu priemyslu a hospodárstva v kontexte dekarbonizácie a zvyšovania podielu udržateľných zdrojov energie ,“ uzatvoril Dovhun.

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.