Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Elektrizačné prenosové sústavy Ukrajiny a Moldavska sa prepojili so západnými susedmi

Elektrizačné sústavy Ukrajiny a Moldavska sú odvčera núdzovo zosynchronizované so sústavami v kontinentálnej Európe. K prepojeniu došlo včera, 16. marca 2022 v popoludňajších hodinách. Testy funkčnosti a bezpečnosti prepojenia prebiehali až do 17:00. Prepojeniu predchádzali množstvá rokovaní Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) a jej členov, vrátane Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, s ukrajinským prevádzkovateľom, Ukrenergo a moldavským, Moldelectrica.


Na Slovensko sa ukrajinská prenosová sústava napája na kontinentálnu prenosovú sústavy 400 kV vedením z rozvodne v katastrálnom území Krišovská Liesková.

Vojna na Ukrajine priviedla túto krajinu k rozhodnutiu požiadať kontinentálnu Európu o prepojenie prenosových sústav. Prenosové sústavy kontinentálnej Európy preto v rámci uplynulých dní intenzívne pracovali na výsledku v podobe synchronizácie s ukrajinskou a moldavskou sústavou, čo sa podarilo. Prenos elektriny prebieha zatiaľ spoľahlivo a bez problémov.


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ako člen ENTSO-E a ako prevádzkovateľ siete Slovenska, priameho suseda Ukrajiny, zohráva v tomto procese významnú úlohu. Pri prepájaní sústav zabezpečovala všetky potrebné procesy, aby sa po prepojení mohla aj naďalej bezpečne a spoľahlivo prevádzkovať nielen slovenská, ale celá európska elektrizačná sústava. Synchronizácia elektrizačných sústav je náročný proces, ktorý obvykle trvá niekoľko rokov.


„Situácia na Ukrajine je natoľko vážna, že celý proces sa musel mimoriadne urýchliť. No aj za tento krátky čas sme vykonali množstvo testov technických a bezpečnostných parametrov, smerovaných na dostatočnosť kapacít prepojovacích cezhraničných vedení či nastavenie postupov v systémoch tak, aby nebola ohrozená bezpečná prevádzka prepojených sústav. Riešili sme aj kybernetickú bezpečnosť, legislatívne a regulačné rámce,“ vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun.

Igor Matovič, minister financií SR, zástupca jediného akcionára SEPS: „Synchronizácia s ukrajinskou prenosovou sústavou nie je bez rizika ani zadarmo. Podieľať sa na jej stabilite bude odteraz celá kontinentálna Európa. Ukrajina patrí do Európy, pri Kyjeve bojuje aj za nás a my musíme pomáhať.“

Peter Dovhun: „Z krátkodobého hľadiska môžu byť po prepojení rizikom rovnováha medzi výrobou a spotrebou elektriny na území Ukrajiny, ktorá vyplýva z prebiehajúceho vojnového konfliktu a oblasť kybernetickej bezpečnosti pri výmene dát. Zoskupenie 35 krajín ENTSO-E je však natoľko odborne a ekonomicky významným celkom, že tieto riziká vieme bezpečne vyhodnotiť a pravdepodobnosť výskytu vážnych incidentov dostať na minimum.“


Ukrajina je aktuálne energeticky sebestačná, nakoľko počas vojny dopyt po elektrine výrazne klesol a aj po odstavení niektorých zdrojov tak vie pokryť dopyt a riešiť prípadné problémy vlastnými zdrojmi. Samozrejme, celosvetovo nezodpovedanou otázkami zostávajú: ako dlho bude trvať vojna a či Rusi odpoja pre Ukrajinu strategicky významné zdroje výroby elektriny alebo infraštruktúru.

Marcel Klimek, štátny tajomník Ministerstva financií SR: „Chápeme, že Ukrajina nechce byť pripojená a spoliehať sa na niekoho, kto môže prenosovú sústavu kedykoľvek bezdôvodne odpojiť. Preto museli Ukrajinci čo najrýchlejšie nájsť možnosti ako zabezpečiť stabilnú dodávku elektriny bez napojenia sa na Rusko a Bielorusko. Radi sme im túto pomocnú ruku podali.“

Pre Ukrajinu a Moldavsko je synchrónne prepojenie dôležitým komponentom energetickej bezpečnosti. Ukrajinská a moldavská elektrizačná sústava boli doposiaľ prepojené so sústavami Ruska, Bieloruska a ďalších štátov bývalého Sovietskeho zväzu. V dňoch 23. – 27. februára tohto roka sa, nezávisle od dnes na maximum vyhrotenej situácie na Ukrajine, zrealizovala skúšobná ostrovná prevádzka celej ukrajinskej a moldavskej elektrizačnej siete. Jej hlavným cieľom bolo potvrdiť možnosť samostatného bezproblémového fungovania systému. Po úspešnom ukončení testu sa mala Ukrajina opätovne pripojiť k ruskej sieti a zároveň ENTSO-E plánovalo stanoviť dátum začiatku paralelnej skúšobnej prevádzky sústav Ukrajiny a Moldavska s oblasťou kontinentálnej Európy. Oproti pôvodnému plánu sa Ukrenergo rozhodla, vzhľadom na vypuknutie vojnového konfliktu, zotrvať v ostrovnej, nezávislej prevádzke. Následne 27. februára požiadala prevádzkovateľov prenosových sústav v kontinentálnej Európe o núdzové prepojenie. O deň neskôr prišla rovnaká požiadavka z Moldavska. Ukrajina a Moldavsko požiadali o spustenie prístupového procesu na prepojenie s kontinentálnou Európou už v roku 2017. Aktuálny ozbrojený konflikt to bezprecedentne urýchlil.


Po žiadostiach zo strany Ukrajiny a Moldavska nasledovali tisícky denných i nočných rokovaní, diskusií, simulácií a prepočtov odborníkov z ENTSO-E s predstaviteľmi Európskej únie. Na základe správy pracovnej skupiny na posúdenie rizík predstavenstvo ENTSO-E a Regionálna skupina kontinentálnej Európy rozhodli túto sobotu (12. 3.) o pripojení sústav Ukrajiny a Moldavska. Koordinátorom synchronizácie sústav je Maďarsko, s ktorým má Ukrajina najlepšie prepojenie spomedzi kontinentálnych sústav.

Volodymyr Kudrytskyi, predseda predstavenstva Ukrenergo: „Naša synchronizácia by bola nemožná bez päťročnej podpory európskych partnerov, najmä tých zo susedných krajín. Slovenský SEPS zohral v tomto úsilí veľkú rolu, ďakujem im za veľmi plodnú dlhoročnú spoluprácu. V posledných týždňoch sa väzby medzi Ukrenergom a našimi slovenskými priateľmi ešte viac upevnili. Je to základ pre pevné partnerstvo, teraz už v rámci toho istého európskeho energetického systému. Napriek mimoriadnym okolnostiam budú výhody tohto prepojenia využívať všetky zúčastnené strany už veľmi skoro."

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.