Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Pred dvanástym ročníkom medzinárodnej konferencie „enef“

Slovensko je súčasťou európskej rodiny štátov združeným v Európskej únii. Toto spoločenstvo prijalo náročnú a ambicióznu agendu 20, 20, 20. Ciele má pomôcť naplniť Energetická únia, ktorej základné závery sú súčasťou agendy slovenského predsedníctva Rady Európy. Ich neoddeliteľnou súčasťou je energetická efektívnosť vyplývajúca z efektívneho a účinného zavedenia systémov energetického manažérstva aj pomocou orientovaného programu Horizont 2020..

Na konferencii „enef ‘16“ sa zídu energetici v októbri 2016 už dvanásty raz. Kľúčovým problémom globálnej energetiky je a bude predovšetkým riešenie energetickej bezpečnosti, sociálnej spravodlivosti prístupu k energii a trvalá udržateľnosť rozvoja energetického sektora. Ide o reflexiu potrieb riešenia globálnych problémov energetiky vo väzbe na environmentálnu udržateľnosť.

Konferencia predstaví progresívne trendy v narábaní s energiou, tematicky sa dotkne:

- Energetickej efektívnosti ako alternatívneho zdroja energie,

- Súčasnosti a budúcnosti elektromobility,

- Inteligentného merania, riadiacich systémov a inteligentných sietí,

- Vzťahu energetiky a životného prostredia,

- Zelených budov,

- Možností technológií na uskladnenie energie,

- Slnečnej energie a jej súčasných možností využitia.

Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Jej hlavným cieľom je vytvoriť, resp. rozšíriť kontakty, medzi slovenskými a zahraničnými podnikateľmi, firmami, inštitúciami a asociáciami profesionálov v energetike. Náplň „enef“ je orientovaná na výmenu informácií o efektívnom trhu s energiou, energetických službách, možnostiach úspor a financovaní energeticky efektívnych programov.

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:

- Výrobcov, distribútorov, dodávateľov a odberateľov energetických komodít,

- Energetických manažérov a poskytovateľov energetických služieb,

- Predstaviteľov verejnej správy,

- Vlastníkov a správcov priemyselných, verejných budov, obchodných a bytových objektov,

- Mimovládne, vzdelávacie a výskumné organizácie.

Význam konferencie pre jej účastníkov zvyšuje skutočnosť, že v krátkej dobe po prijatí zmien v európskej energetickej legislatíve o energetickej efektívnosti bruselskou centrálou, zo začiatku októbra, sa aktuálne právne úpravy predstavia na rokovaní konferencie.

Organizátori veria, že pripravený program a pozvaní lektori upútajú pozornosť širokej odbornej a laickej verejnosti a získané poznatky budú prínosom na napĺňanie strategických a lokálnych cieľov energetickej politiky.

Záujemcovia o podujatie nájdu podrobnejšie informácie na http://www.enef.eu/.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.