Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Pred dvanástym ročníkom medzinárodnej konferencie „enef“

Slovensko je súčasťou európskej rodiny štátov združeným v Európskej únii. Toto spoločenstvo prijalo náročnú a ambicióznu agendu 20, 20, 20. Ciele má pomôcť naplniť Energetická únia, ktorej základné závery sú súčasťou agendy slovenského predsedníctva Rady Európy. Ich neoddeliteľnou súčasťou je energetická efektívnosť vyplývajúca z efektívneho a účinného zavedenia systémov energetického manažérstva aj pomocou orientovaného programu Horizont 2020..

Na konferencii „enef ‘16“ sa zídu energetici v októbri 2016 už dvanásty raz. Kľúčovým problémom globálnej energetiky je a bude predovšetkým riešenie energetickej bezpečnosti, sociálnej spravodlivosti prístupu k energii a trvalá udržateľnosť rozvoja energetického sektora. Ide o reflexiu potrieb riešenia globálnych problémov energetiky vo väzbe na environmentálnu udržateľnosť.

Konferencia predstaví progresívne trendy v narábaní s energiou, tematicky sa dotkne:

- Energetickej efektívnosti ako alternatívneho zdroja energie,

- Súčasnosti a budúcnosti elektromobility,

- Inteligentného merania, riadiacich systémov a inteligentných sietí,

- Vzťahu energetiky a životného prostredia,

- Zelených budov,

- Možností technológií na uskladnenie energie,

- Slnečnej energie a jej súčasných možností využitia.

Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Jej hlavným cieľom je vytvoriť, resp. rozšíriť kontakty, medzi slovenskými a zahraničnými podnikateľmi, firmami, inštitúciami a asociáciami profesionálov v energetike. Náplň „enef“ je orientovaná na výmenu informácií o efektívnom trhu s energiou, energetických službách, možnostiach úspor a financovaní energeticky efektívnych programov.

Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:

- Výrobcov, distribútorov, dodávateľov a odberateľov energetických komodít,

- Energetických manažérov a poskytovateľov energetických služieb,

- Predstaviteľov verejnej správy,

- Vlastníkov a správcov priemyselných, verejných budov, obchodných a bytových objektov,

- Mimovládne, vzdelávacie a výskumné organizácie.

Význam konferencie pre jej účastníkov zvyšuje skutočnosť, že v krátkej dobe po prijatí zmien v európskej energetickej legislatíve o energetickej efektívnosti bruselskou centrálou, zo začiatku októbra, sa aktuálne právne úpravy predstavia na rokovaní konferencie.

Organizátori veria, že pripravený program a pozvaní lektori upútajú pozornosť širokej odbornej a laickej verejnosti a získané poznatky budú prínosom na napĺňanie strategických a lokálnych cieľov energetickej politiky.

Záujemcovia o podujatie nájdu podrobnejšie informácie na http://www.enef.eu/.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.