Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Z prvej ruky: Cena elektriny a zemného plynu

Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Nadácia SPP prostredníctvom grantu „SPPravmeTo“ podporí inovatívne vzdelávanie takmer 14 000 detí, pedagógov a dobrovoľníkov

Nadácia SPP prostredníctvom grantového programu „SPPravmeTo“ podporí tento rok 100 projektov, ktoré prinášajú inovatívne a kreatívne metódy vzdelávania detí v rôznych častiach Slovenska. Suma 110 000 eur bola prerozdelená medzi úspešných žiadateľov z radov základných a stredných škôl, umeleckých škôl a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi týchto vzdelávacích inštitúcií. „V rámci grantu spájame tento rok ideovo obrovskú komunitu, spolu až 13 808 ľudí. Zatiaľ čo Nadácia SPP je finančným garantom, veríme, že 911 zapojených pedagógov a 1978 dobrovoľníkov, budú zasa odbornými garantmi toho, že projekty podporujúce osobnostný, ale i sociálny rozvoj detí a mládeže, ktoré sú úzko spojené s osvojením si kritického myslenia a zvládania rôznych životných situácií, budú úspešne zrealizované,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Hodnotiaca komisia detailne posúdila každý predložený projekt, a to nielen z pohľadu samotnej idey , ale aj možnosti jeho realizácie, časového plánu, či personálneho zabezpečenia. Zelenú tak dostali nielen aktivity spojené so zatraktívnením vyučovacieho procesu, ale aj dobré nápady spojené s vytvorením rôznych diskusných klubov, krúžkov, či aktivity orientované na dobrovoľníctvo a pomoc sociálne znevýhodneným a zdravotne hendikepovaným ľuďom, ale aj zvieratkám v útulkoch.

„Súčasná doba prináša množstvo informácií. Mladí ľudia sú atakovaní množstvom správ a tlak na ich vedomosti sa zvyšuje. Myslíme si, že je dôležité, aby vedomosti a poznanie išli ruka v ruke so zodpovednosťou voči sebe, aj voči svojmu okoliu. Je dôležité vedieť informácie triediť, rozlišovať ich pravdivosť, dať im správnu prioritu. Zároveň by nám získané vedomosti mali umožniť pozitívne vplývať na dianie okolo nás. To je dôvod, prečo existuje grant „SPPravmeTo“ a prečo podporujeme posilňovanie vzťahových väzieb medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a blízkymi komunitami netradičnými formami vzdelávania,“ dodáva na záver správkyňa Nadácie SPP.

Zoznam podporených projektov z grantového programu „SPPravmeTo“ je dostupný na webovej stránke Nadácie SPP.

Nadácia SPP vznikla v roku 2002 a vo svojej verejnoprospešnej činnosti sa zameriava predovšetkým na podporu vzdelávania, ochranu kultúrneho dedičstva Slovenska, podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov, dobrovoľníctvo a podporu regiónov či ochranu zdravia. Všetky informácie o podporených projektoch v rámci jednotlivých grantových programov sú verejne dostupné. Nadácia SPP je držiteľom certifikátu Asociácie firemných nadácií za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu.

Zdroj: SPP

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.