Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Ako dražejú energie a čo sa s tým dá urobiť?

Ceny energií prudko rastú

Ambiciózne plány na financovanie obnovy 30-tisíc rodinných domov

Príspevok (dotácia) na zateplenie rodinného domu - VIII. kolo uzatvorená

Kalendár akcií

Fotovoltika a OZE v roku 2022
26. október 2021, Bratislava

PR sekcia

Krajina, ktorá nezabúda 1941 – 2021. Spoločná výstava diel Maňa Štraucha a Milana Lukáča

Bezpečná a spoľahlivá prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení JAVYS-u

JAVYS prepravoval vyhoreté jadrové palivo

Spoločnosť NAFTA dosiahla € 78,5 mil. zisk po zdanení

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Bezpečná a spoľahlivá prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení JAVYS-u

V prvom polroku 2021 boli všetky technologické zariadenia spoločnosti JAVYS, a. s., prevádzkované v súlade s predpísanými limitmi a podmienkami pre bezpečnú prevádzku, pričom sa na jadrových zariadeniach nevyskytla žiadna udalosť podliehajúca hláseniu dozorným orgánom. Spoločnosť pritom venuje pozornosť aj udalostiam menšieho bezpečnostného významu a ich analýzou a prijímaním nápravných opatrení predchádza vzniku bezpečnostne významných prevádzkových udalostí.

V oblasti bezpečnosti pri práci nebol v prvom polroku 2021 registrovaný žiaden pracovný úraz zamestnancov JAVYS, a. s., a v oblasti požiarnej ochrany nebol v jadrových zariadeniach JAVYS, a. s., zaznamenaný žiadny požiar.

Kolektívna efektívna dávka pracovníkov všetkých jadrových zariadení JAVYS, a. s., a dodávateľov bola nízka, ani u jedného z pracovníkov nedošlo k prekročeniu autorizovaných ani interných limitov ožiarenia. Vplyv prevádzky jadrových zariadení JAVYS na okolité životné prostredie bol minimálny a pod hodnotami určenými dozornými orgánmi.

V rámci prípravy zložiek organizácie havarijnej odozvy sa v jadrových zariadeniach JAVYS, a. s., uskutočnilo 190 školení, nácvikov a cvičení odborných jednotiek civilnej ochrany.

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vydal pre JAVYS, a. s., 30 rozhodnutí a inšpektori ÚJD SR vykonali 18 inšpekcií, ktoré boli prioritne zamerané, napr.:

· na kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti,

· na činnosti súvisiace s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi (RAO),

· na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri preprave RAO a jadrových materiálov,

· Inšpektori ÚJD SR, MAAE a Euratom vykonali v 1. polroku 2021 v JAVYS, a. s., jednu inšpekciu zameranú na evidenciu a kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva.

V oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi JAVYS, a. s., okrem iných činností uložila na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov 103 vláknobetónových kontajnerov so spracovaným a následne upraveným RAO.

Výsledky hodnotenia bezpečnosti za prvý polrok 2021 potvrdzujú odbornú a profesionálnu prácu obslužného a riadiaceho personálu.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2021 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.