Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Sulík nechce, aby SSE získali Maďari

Kritická situácia okolo klientov Slovakia Energy

Rast cien energií a klienti Slovakia Energy

Ako riešiť problémy, ktoré spôsobujú vysoké ceny energií?

Kalendár akcií

PR sekcia

Nadácia SPP podporí inovatívne vzdelávanie

SPP zabezpečí dodávky plynu pre odberateľov v režime dodávateľa poslednej inštancie

JAVYS bez radiačnej nehody a havárie

ESCO Slovensko predstavuje budúcnosť novej energetiky

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Bezpečná a spoľahlivá prevádzka a vyraďovanie jadrových zariadení JAVYS-u

V prvom polroku 2021 boli všetky technologické zariadenia spoločnosti JAVYS, a. s., prevádzkované v súlade s predpísanými limitmi a podmienkami pre bezpečnú prevádzku, pričom sa na jadrových zariadeniach nevyskytla žiadna udalosť podliehajúca hláseniu dozorným orgánom. Spoločnosť pritom venuje pozornosť aj udalostiam menšieho bezpečnostného významu a ich analýzou a prijímaním nápravných opatrení predchádza vzniku bezpečnostne významných prevádzkových udalostí.

V oblasti bezpečnosti pri práci nebol v prvom polroku 2021 registrovaný žiaden pracovný úraz zamestnancov JAVYS, a. s., a v oblasti požiarnej ochrany nebol v jadrových zariadeniach JAVYS, a. s., zaznamenaný žiadny požiar.

Kolektívna efektívna dávka pracovníkov všetkých jadrových zariadení JAVYS, a. s., a dodávateľov bola nízka, ani u jedného z pracovníkov nedošlo k prekročeniu autorizovaných ani interných limitov ožiarenia. Vplyv prevádzky jadrových zariadení JAVYS na okolité životné prostredie bol minimálny a pod hodnotami určenými dozornými orgánmi.

V rámci prípravy zložiek organizácie havarijnej odozvy sa v jadrových zariadeniach JAVYS, a. s., uskutočnilo 190 školení, nácvikov a cvičení odborných jednotiek civilnej ochrany.

Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vydal pre JAVYS, a. s., 30 rozhodnutí a inšpektori ÚJD SR vykonali 18 inšpekcií, ktoré boli prioritne zamerané, napr.:

· na kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti,

· na činnosti súvisiace s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi (RAO),

· na dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri preprave RAO a jadrových materiálov,

· Inšpektori ÚJD SR, MAAE a Euratom vykonali v 1. polroku 2021 v JAVYS, a. s., jednu inšpekciu zameranú na evidenciu a kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva.

V oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi JAVYS, a. s., okrem iných činností uložila na Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov 103 vláknobetónových kontajnerov so spracovaným a následne upraveným RAO.

Výsledky hodnotenia bezpečnosti za prvý polrok 2021 potvrdzujú odbornú a profesionálnu prácu obslužného a riadiaceho personálu.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2021 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.