Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Ambiciózne plány na financovanie obnovy 30-tisíc rodinných domov

Hekeri ohrozili dodávky pohonných hmôt

P. Štuller o spaľovaní rádioaktívneho odpadu zo zahraničia

Príspevok (dotácia) na zateplenie rodinného domu - VIII. kolo vyhlásené

Kalendár akcií

PR sekcia

JAVYS prepravoval vyhoreté jadrové palivo

Ján Volko absolvuje svoj šprintérsky debut na olympiáde s podporou SPP

JAVYS zhodnotil takmer tisíc ton druhotných surovín

Spoločnosť NAFTA dosiahla € 78,5 mil. zisk po zdanení

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS prepravoval vyhoreté jadrové palivo

Spoločnosť JAVYS uskutočnila v prvom polroku 2021 dve prepravy vyhoretého jadrového paliva, zabezpečovala dve prepravy čerstvého jadrového paliva a uskutočnila štyri záchyty rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu.

Kanistre s vyhoreným jadrovým palivom

V prvom polroku 2021 spoločnosť JAVYS, a. s., uskutočnila dve prepravy vyhoretého jadrového paliva (VJP) zo IV. bloku jadrovej elektrárne EBO do jadrového zariadenia Medzisklad vyhoretého jadrového paliva JAVYS, a. s., v Jaslovských Bohuniciach.

Okrem toho zabezpečovala spoločnosť JAVYS, a. s., činnosti technickej a havarijnej skupiny pri realizácii dvoch prepráv čerstvého jadrového paliva (ČJP) od producenta ČJP do SE, a. s., pričom jedna preprava bola realizovaná formou letecko-cestnej prepravy ČJP pre I. blok JE EMO a druhá formou železničnej prepravy pre III. a IV. blok JE EBO.

Transport čerstvého a skladovanie vyhoretého jadrového paliva patria medzi činnosti, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., vykonáva, pretože je držiteľom potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a prostriedkami potrebnými na výkon týchto činnosti, ktorú realizuje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti.

V rámci činností zabezpečovaných spoločnosťou v oblasti záchytov Rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu (RMNP) naša spoločnosť uskutočnila štyri záchyty (RMNP) na území SR. Išlo o tri prípady záchytov častí pružín poľnohospodárskej techniky v spoločnostiach zabezpečujúcich zber druhotných surovín v spoločnosti SCRAPMET SLOVAKIA s. r. o., v Kendiciach, v spoločnosti ŽP EKO QELET v Hliníku nad Hronom a v Železniarňach Podbrezová, a. s., kde zachytené súčiastky techniky boli kontaminované rádionuklidom 60Co (Kobalt). Jeden záchyt RMNP bol realizovaný na základe oznámenia nového vlastníka rodinného domu v Stupave, kde boli následne dohľadané sklené nádoby s chemickými zlúčeninami s obsahom prírodného uránu.

Spoločnosť JAVYS, a. s., je oprávnenou organizáciou na nakladanie a manipuláciu s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi. Ich dohľadaním, spracovaním, uskladnením a inými súvisiacimi činnosťami chráni životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Záchyty RMNP sa realizujú v súčinnosti so zložkami Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva dopravy a výstavby a Ministerstva vnútra SR. Spoločnosť JAVYS zabezpečuje dohľadanie, identifikáciu a zdokumentovanie RMNP na mieste nahláseného výskytu. Zvyčajne sa nachádzajú v zberných surovinách alebo u spracovateľov železného šrotu. Po ich identifikácii a zdokumentovaní sa RMNP prepravia na ďalšie nakladanie do Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti. Materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov a následne sú prepravené do RÚ RAO na ich uloženie, čím je zabezpečené ich definitívne odizolovanie od životného prostredia.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2021 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.