Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Preprava 204 tonovej tlakovej nádoby reaktora

Spoločnosť JAVYS, a. s., cez víkend úspešne zrealizovala po druhý krát jednu z najzložitejších operácií projektu vyraďovania jadrovej elektrárne V1. Prepravila aj druhú, vyše dvesto ton vážiacu tlakovú nádobu reaktora!

Preprava tlakovej nádoby reaktora je jednou z najzložitejších operácií projektu Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu (BIDSF D4.2) Realizovať sa začala v sobotu 24. apríla 2021 o 8.45 a skončila o 12.20. Prvú tlakovú nádobu prepravila spoločnosť pre rokom, 30. mája 2020. „Preprava tlakovej nádoby reaktora bola mimoriadne zodpovedným a náročným projektom a v procese vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach je to opäť významný míľnik. AJ tejto operácii predchádzali mesiace príprav, technických rokovaní, projektovania, prípravy manipulačných prostriedkov a schvaľovania potrebnej dokumentácie dozornými orgánmi.“ Uviedol Pavol Štuller, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s.

Nádobu reaktora, ktorá so závesnými systémami vážila 204 ton bolo potrebné prepraviť zo šachty reaktora 2. bloku do bazéna mokrej fragmentácie na 1. bloku, v ktorom sa úspešne realizuje fragmentácia tlakovej nádoby reaktora 1. bloku. Záverečné prípravné činnosti sa dokončili v sobotu ráno a následne sa začal samotný transport tlakovej nádoby reaktora prostredníctvom hlavného žeriavu v reaktorovej sále s nosnosťou 250 ton. Tlaková nádoba bola položená na pripravenú plošinu v bazéne pracoviska mokrej fragmentácie a transport bol následne úspešne dokončený. Realizáciou tejto náročnej operácie bol dosiahnutý významný míľnik nielen projektu D4.2, ale celého procesu vyraďovania JE V1. Následne sa bude na pracovisku mokrej fragmentácie realizovať svetovo výnimočná činnosť, a to súbežná fragmentácia dvoch tlakových nádob reaktorov v jednom bazéne.

Jeden z kľúčových projektov vyraďovania JE V1 - BIDSF D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu začala spoločnosť JAVYS, a. s., realizovať koncom roka 2017 v spolupráci s konzorciom spoločností Westinghouse Španielsko, Westinghouse Švédsko a VUJE. „Jednou z hlavných úloh projektu je demontáž a fragmentácia tlakových nádob reaktorov a vnútorných častí reaktorov, t. z. najaktívnejších častí elektrárne, ktorých rádioaktivita predstavuje 99,999 % celkovej rádioaktivity elektrárne,“ uviedol riaditeľ divízie vyraďovania V1, Ing. Marián Vrtoch.

V období rokov 2018 a 2019 spoločnosť JAVYS, a. s., absolvovala náročný proces prípravy a schvaľovania projektovej dokumentácie, získanie povolení na výstavbu pracovísk na fragmentáciu aktivovaných zariadení a schválenie dokumentácie dôležitej z pohľadu jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Po skončení výstavby bazénov na fragmentáciu tlakových nádob reaktorov a vnútorných častí reaktorov a ich úspešnej kolaudácii začala realizácia transportov týchto aktivovaných zariadení do novovybudovaných bazénov fragmentačných pracovísk.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.