Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SPP prispieva k zachovaniu vzácneho lesného genofondu na území Tatranského národného parku

SPP sa, prostredníctvom svojej neziskovej organizácie Ekofond SPP, rozhodol prispieť k zachovaniu vzácneho lesného genofondu na území Tatranského národného parku. SPP, v spolupráci s odborníkmi zo Správy TANAP-u, OZ LES a spoločnosťou Lesy mesta Kežmarok s.r.o., zabezpečil, že 107 viac ako storočných jedlí zostane trvalou súčasťou tatranských lesov.

Henrich Krejčí, člen predstavenstva SPP,v tejto súvislosti uviedol: „Lesy sú súčasťou nášho spoločného prírodného dedičstva a majú nezastupiteľné miesto pri ochrane životného prostredia aj pri adaptácii na klimatické zmeny. Zodpovednosť spojená s naším podnikaním je priamo úmerná nášmu postaveniu na trhu a našej tradícii, aj preto chceme v roku 2021, okrem produktov a služieb pre našich zákazníkov, šetrnejších k životnému prostrediu, venovať zvýšenú pozornosť otázkam udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti. Verím, že sa nám aj touto cestou podarí upriamiť pozornosť na potrebu ochrany biodiverzity a stability a funkčnosti slovenských lesov.“

SPP bude v roku 2021 pokračovať aj vo výsadbe mladých stromov v Tatrách a prispeje k zachovaniu ďalších desiatok storočných stromov. Aktuálny projekt nadväzuje na výsadbu takmer 18 tisíc mladých stromov v rámci produktu SPP Uhlíková stopka, kedy sa SPP zaviazal za každého zákazníka vysadiť dva mladé stromčeky v oblasti Západných a Vysokých Tatier, taktiež v spolupráci so Správou Tatranského národného parku. V tomto projekte bude SPP pokračovať aj v roku 2021 a plánuje vysadiť 30 tisíc mladých stromčekov, pričom minimálne 1000 mladých stromčekov vysadia zamestnanci SPP.

Výber jedlí Správou TANAP-u v Kežmarských Žľaboch nebol náhodný. Pôvodné tatranské jedle stáročia rástli a mohutneli v geologicky a geomorfologicky špecifickom území, ktoré je výsledkom poľadovcového vývoja. Výnimočná pôda prispela k vzniku jedinečných jedľových a jedľovo-smrekových porastov s veľkou kompaktnou rozlohou. Vykúpené stromy sú vzácne nielen vekom, ale aj svojou reprodukčnou schopnosťou zabezpečovať prirodzenú obnovu lesného porastu. Priemerný vek jedlí vysokých až 26 m, ktorým projekt zabezpečil dožitie v prirodzených podmienkach, sa pohybuje od 115 do 140 rokov. Uvedené čísla však nie sú jediné obdivuhodné fakty spojené so životom jedlí. Stromy majú vo všeobecnosti významnú schopnosť viazať uhlík. Zároveň, čím dlhšie stromy žijú, tým viac prispievajú k čistejšiemu ovzdušiu.

Ing. Slavomír Celer, PhD., odborný pracovník Správy TANAP-u: „Stromy ako dreviny sú jedinými rastlinami s dlhodobým hrúbkovým rastom, vďaka čomu počas svojho života dokážu neustále navyšovať objem absorbovaného uhlíka. Ide o proces, ktorý sa odborne nazýva sekvestrácia. Aj keď vykúpené jedle sú v podstate za vrcholom svojej uhlíkovej bilancie, stále prispievajú nielen k čistejšiemu ovzdušiu, ale navyše sú významnou oporou pre mladé stromy vo svojom okolí, ktoré sú ich generačnými potomkami. Práve dospelé stromy umožňujú mladým stromčekom vytvárať priaznivé klimatické a ekologické podmienky, či už ide o zadržiavanie vlahy alebo ochranu pred vetrom. Umožňujú im tak prosperovať a komfortne pokračovať v napĺňaní spoločného poslania.“

Symbióza starých a mladých stromov je v súvislosti so zabezpečovaním priaznivého stavu lesných biotopov nenahraditeľná. Vykupovanie cenných jedlí zaručuje, že stromy zostanú trvalou súčasťou porastov. Zároveň budú aj pravidelne monitorované a kontrolované. „V prípade kalamity, spadnutého stromu na chodník, či cestu budú prijaté opatrenia, ktoré zabezpečia, aby stromy neboli hrozbou ani prekážkou, drevo však naďalej ostane v poraste,“ potvrdzuje Ing. Slavomír Celer, PhD. Aktivity spojené s výkupom sa netýkajú len spomínaných jedlí, ale aj ďalších vzácnych drevín ako je napríklad smrekovec opadavý, borovica, javor horský, či buk, teda stromov, ktoré sú trvácne a odolné aj voči kalamitám.

SPP, ako najväčší dodávateľ energií na Slovensku, si uvedomuje zodpovednosť za ochranu životného prostredia a klímy. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality bude potrebné ďalšie úsilie a my sme pripravení byť jeho súčasťou. Aj preto pripravujeme nové projekty, ktoré umožnia integráciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do sektoru plynárenstva, vrátane rozvoja výroby a využívania biometánu vyrobeného z odpadu, či vodíka. Ochrane životného prostredia a udržateľnosti sa bude SPP venovať nielen prostredníctvom rozvoja inovatívnych služieb a produktov pre svojich zákazníkov, ale aj v rámci projektov a aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti a rozvíjania konceptu ESG.

V roku 2021 sa SPP, prostredníctvom interných opatrení, zameria aj na znižovanie dopadu fungovania spoločnosti na životné prostredie. Viac informácií nájdete na našej stránke www.spp.sk v časti O SPP, Udržateľnosť a ochrana životného prostredia.

Zdroj: SPP





Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.