Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS vstúpil „do klubu“ Spolupracujúcich Centier MAAE

Spoločnosť JAVYS vstúpila „do klubu“ Spolupracujúcich Centier s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), v oblasti vyraďovania jadrových zariadení sa tak Slovensko stalo treťou krajinou, s ktorou MAAE podpísalo dohodu o spolupráci.

Stretnutie a podpis dohody sa konali online, 23. marca 2021 na pôde spoločnosti JAVYS v Bratislave a MAAE vo Viedni. Zúčastnili sa ho: Michail Chudakov, zástupca generálneho riaditeľa MAAE a vedúci divízie jadrovej energetiky, Pavol Štuller, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, Peter Mišík, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku a Marta Žiaková, predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR.

Zdroj: JAVYS

Cieľom vzájomnej spolupráce Spolupracujúceho Centra s MAAE a spoločnosti JAVYS, a. s., je predovšetkým výmena odborných skúseností v oblasti vyraďovania jadrových zariadení medzi všetkými členskými štátmi a zvyšovanie efektívnosti realizácie projektov vyraďovania a nakladania s odpadmi na celom svete. Vo svete je celkovo 47 Spolupracujúcich centier s MAAE, Slovensko je 48. V oblasti vyraďovania jadrových zariadení sú spomedzi nich tri, vrátane Slovenska.

„Spolupracujúce Centrum MAAE je jedným z našich kľúčových mechanizmov spolupráce a som rád, že spoločnosť JAVYS je teraz súčasťou tejto jedinečnej skupiny organizácií, vytvorenej najmä za účelom pomoci divízii jadrovej energetiky pri podpore úsilia členských štátov v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a s tým súvisiaceho nakladania s odpadmi. Prístup k infraštruktúre a odborným znalostiam zamestnancov spoločnosti JAVYS bude neoceniteľnou príležitosťou na zdieľanie osvedčených postupov a podporu rozvoja a implementácie vzdelávacích a školiacich kurzov v členských štátoch, ako aj učebných a školiacich materiálov o vyraďovaní jadrových zariadení.“ Uviedol Michail Chudakov, zástupca generálneho riaditeľa MAAE a vedúci divízie jadrovej energetiky:

Dohoda medzi MAAE a spoločnosťou JAVYS predstavuje ďalší krok k zdieľaniu osvedčených postupov, podpore využívania pokrokových technológií pri realizácii činností vyraďovania a prispieva k dlhodobému rozvoju kvalifikovanej pracovnej sily a k prenosu technických poznatkov najmä v oblasti vyraďovania reaktorov typu VVER. JAVYS sa stala Spolupracujúcim Centrom s MAAE v oblasti vyraďovania so špecifickými praktickými vedomosťami a znalosťami, ktoré vyplývajú z realizácie postupujúcich činností demontáže ako aj z akýchkoľvek ďalších aktivít záverečnej etapy životného cyklu jadrového zariadenia.

„Partnerstvo medzi agentúrou a spoločnosťou JAVYS je ďalším skvelým príkladom toho, ako môže Slovensko aktívne prispieť k práci MAAE a k jej príslušným vykonávaným činnostiam. Spoločnosť JAVYS je uznávaná ako jedna z kľúčových organizácií v slovenskom sektore jadrovej energetiky a je zodpovedná za vyraďovanie, nakladanie s odpadom a ďalšie úlohy súvisiace so záväzkami vyplývajúcimi z využívania jadrovej energetiky. Nepretržite preukazuje svoj záujem o posilnenie medzinárodnej spolupráce s príslušnými organizáciami a vedeckou komunitou. V tomto ohľade hrá MAAE ústrednú a najdôležitejšiu úlohu,“ uviedol veľvyslanec Peter Mišík.

Spolupracujúce Centrum sa nachádza v Jaslovských Bohuniciach, najbližšej lokalite s jadrovými zariadeniami k sídlu MAAE. Nachádzajú sa tam tri jadrové elektrárne (z toho A1 a V1 v procese vyraďovania a V2 v prevádzke) a podporné zariadenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

„V Jaslovských Bohuniciach vieme efektívne preukázať technický pokrok a bezpečnosť pri fyzickej a rádiologickej charakterizácii, dekontaminácii, demontáži, demolácii ako aj v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi,“uviedol Pavol Štuller, generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS. „Naša spolupráca s MAAE sa v budúcnosti sústredí na realizované a plánované činnosti a bude sa zlepšovať s pokrokom aktivít Spolupracujúceho Centra v nasledujúcich rokoch,“uzatvoril generálny riaditeľ JAVYS.

Čo je spolupracujúce Centrum s MAAE?

Na podporu praktického využitia jadrových technológií spolupracuje MAAE s určenými organizáciami a inštitúciami po celom svete. Prostredníctvom Spolupracujúcich Centier môžu tieto organizácie v členských štátoch napomáhať MAAE prostredníctvom realizácie originálneho výskumu a vývoja a odbornej prípravy v oblasti jadrovej vedy, technológií a ich bezpečného a zaisteného využitia.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.