Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS: Poslanecká návšteva v Jaslovských Bohuniciach

Poslanci Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR navštívili Bohunické spracovateľské centrum. Prezreli si spaľovne a medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP).

Zdroj: JAVYS, a.s.

Spoločnosť JAVYS pozvala poslancov Národnej rady na prehliadku technologických zariadení, ktoré prevádzkuje v Jaslovských Bohuniciach s cieľom poskytnúť členom Výboru pre hospodárske záležitosti príležitosť na objektívne posúdenie činností spoločnosti a vytvoriť im priestor na oboznámenie sa s bezpečnosťou prevádzok a ekologických postupov pri pracovávaní rádioaktívnych odpadov a vykonávaní ostatných činností. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnila aj predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR, Marta Žiaková.

Predseda výboru Peter Kremský, ako aj ostatní členovia výboru sa zaujímali najmä o prevádzkovanú spaľovňu rádioaktívnych odpadov (RAO) a novovybudovanú spaľovňu RAO, ktorá zatiaľ nemá povolenie na prevádzku a už rok čaká na ukončenie procesu EIA zo strany MŽP SR. Vzhľadom na aktuálnu celospoločenskú diskusiu sa poslanci rozhodli oboznámiť sa s bezpečnosťou a prevádzkou zariadení priamo v Bohunickom spracovateľskom centre. Zároveň sa zaujímali o hospodárenie spoločnosti, zahraničné kontrakty, vyťaženosť kapacít, výpuste do atmosféry a hydrosféry ako aj o všetky súvisiace procesy.

Generálny riaditeľ JAVYS, Pavol Štuller ich informoval o rozvojových plánoch firmy a o skutočnostiach, že činnosti JAVYS majú takmer nulový dopad na životné prostredie, z povolených limitov spoločnosť čerpá ročne zhruba jedno percento a že firma JAVYS je pod neustálym domácim aj medzinárodným dozorom. V prípade medzinárodných inštitúcií musí byť dokonca pripravená umožniť vstup inšpektorom a poskytnúť všetku vyžiadanú dokumentáciu do dvoch hodín od ohlásenia inšpekcie.

Nakoľko spoločnosť JAVYS nepatrí ani do prvej tridsiatky znečisťovateľov životného prostredia v trnavskom regióne a všetky technológie prevádzkuje na vysokej profesionálnej a bezpečnej úrovni, čo potvrdzujú každoročné súhrnné hodnotenia, požiadalo vedenie spoločnosti poslancov NR SR o vecnú a odbornú diskusiu, v rámci ktorej je spoločnosť pripravená poskytnúť všetkým zainteresovaným stranám maximálnu súčinnosť, dokumentáciu a odborné stanoviská.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: JAVYS, a.s.Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.