Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Z prvej ruky: Cena elektriny a zemného plynu

Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť

Kalendár akcií

Česko-Slovenské energetické fórum 2023 – Energetika v permanentnej zmene
17.-18. máj, Bratislava

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Energetické služby vo verejnom sektore

Jednou z nosných tém konferencie ENEF 2021 „Čistá, bezpečná a efektívna energetika pre ľudí“, ktorá sa koná 9.-10. február 2021 (presunutá z pôvodného termínu 13.-14.. október) v Banskej Bystrici bude aj oblasť Energetických služieb.

Garantovaná energetická služba – GES (medzinárodne známejšia pod označením Energy Performance Contracting – EPC) umožňuje zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a zariadení s garanciou dosiahnutia plánovaných úspor energie a súvisiacich prevádzkových nákladov. Od roku 2019 umožňuje slovenská legislatíva subjektom verejného sektora využiť túto metódu bez negatívneho dopadu na verejný dlh. Ďalšou výhodou tohto prístupu je, že financovanie investičných nákladov zabezpečuje poskytovateľ GES a teda verejné inštitúcie nemusia hľadať dodatočné kapitálové zdroje v rámci svojich rozpočtov. Realizované investície sú následne postupne splácané z dosiahnutých úspor energie, ktorých výška je garantovaná. Z pohľadu verejného sektora teda ide o rozpočtovo neutrálny prístup.

Úspešná realizácia projektov realizovaných prostredníctvom GES závisí v prvom rade na kvalitnej príprave. Táto zahŕňa predovšetkým technicko-ekonomický návrh projektu, ale tiež prípravu zmluvného rámca, metodiky hodnotenia úspor a súťažných podkladov pre verejné obstarávanie. Pri príprave projektov vo verejnom sektore je nutné zohľadniť špecifiká vyplývajúce z platnej legislatívy. Tieto sa premietajú jednak do potreby využitia vzorovej zmluvy o energetickej efektívnosti, ale tiež do špecifikácie prípustných technických riešení. Práve z dôvodu odlišností a komplexnosti v procesoch prípravy a obstarávania projektov GES, ako aj kvôli zvýšeným nárokom na odborné kapacity prijímateľa GES, je vhodné využiť služby kvalifikovaných GES poradcov s praktickými skúsenosťami z prípravy projektov GES vo verejnom sektore. Takýto poradca prevedie klienta celým procesom prípravy projektu až po realizáciu verejného obstarávania, finalizáciu zmluvných podmienok, podpis zmluvy a môže mu zabezpečiť dohľad nad implementáciou opatrení, monitoring a verifikáciu úspor.

Viac o legislatívnom rámci, vzorovej zmluve a praktických skúsenostiach s prípravou, obstarávaním a realizáciou projektov GES v zmenených legislatívnych podmienkach sa bude možné dozvedieť v rámci samostatnej sekcie konferencie ENEF 2021 s názvom Energetická služba – doba post-eurostatová.

Autor: Energy Centre Bratislava, s.r.o.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.