Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS sa stal účastníkom systému IGCC

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. . (ďalej len „SEPS“) sa stala aktívnym účastníkom v systéme International Grid Control Cooperation (ďalej len „IGCC“). Po podpise príslušných dokumentov nevyhnutných na participáciu v systéme IGCC, rokovaniach s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a overení technickej pripravenosti riadiacich informačných systémov na strane spoločností SEPS a TransnetBW bola dňa 13. 5. 2020 spustená aktívna prevádzková účasť SEPS v systéme IGCC.

Iniciatíva IGCC bola založená v roku 2011 za účelom eliminácie protichodnej aktivácie regulačnej elektriny z podporných služieb typu aFRR (automatic frequency restoration reserve) medzi zúčastnenými prevádzkovateľmi prenosových sústav (ďalej len „PPS“) využitím procesu Imbalance Netting.

Ambíciou IGCC je splnenie požiadaviek Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (EBGL) uľahčením pristúpenia zostávajúcich PPS zo synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa s cieľom zvýšiť efektívnosť a prevádzkovú bezpečnosť v európskom energetickom systéme.
Vstupom SEPS do systému IGCC sa zvýši počet zúčastnených PPS v IGCC na sedemnásť.

V súvislosti so vstupom do IGCC bolo rozhodnutím ÚRSO č. 0286/2020/E zo dňa 05. 05. 2020 (ďalej len „Rozhodnutie IGCC“) aktualizované rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2018/E zo dňa 14. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/E zo dňa 03. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0075/2020/E zo dňa 03. 12. 2019.

V súlade s bodom 10.2 písmena a) Rozhodnutia IGCC sú pod priloženým odkazom zverejnené príslušné časti zmluvy Cooperation Agreement on International Grid Control Cooperation, popisujúce spôsob výpočtu ceny regulačnej elektriny účtovanej v systéme IGCC medzi zúčastnenými PPS.

Odkaz umiestnenia na stránke Dokumenty\IGCC

zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.