Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS sa stal účastníkom systému IGCC

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. . (ďalej len „SEPS“) sa stala aktívnym účastníkom v systéme International Grid Control Cooperation (ďalej len „IGCC“). Po podpise príslušných dokumentov nevyhnutných na participáciu v systéme IGCC, rokovaniach s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a overení technickej pripravenosti riadiacich informačných systémov na strane spoločností SEPS a TransnetBW bola dňa 13. 5. 2020 spustená aktívna prevádzková účasť SEPS v systéme IGCC.

Iniciatíva IGCC bola založená v roku 2011 za účelom eliminácie protichodnej aktivácie regulačnej elektriny z podporných služieb typu aFRR (automatic frequency restoration reserve) medzi zúčastnenými prevádzkovateľmi prenosových sústav (ďalej len „PPS“) využitím procesu Imbalance Netting.

Ambíciou IGCC je splnenie požiadaviek Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (EBGL) uľahčením pristúpenia zostávajúcich PPS zo synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa s cieľom zvýšiť efektívnosť a prevádzkovú bezpečnosť v európskom energetickom systéme.
Vstupom SEPS do systému IGCC sa zvýši počet zúčastnených PPS v IGCC na sedemnásť.

V súvislosti so vstupom do IGCC bolo rozhodnutím ÚRSO č. 0286/2020/E zo dňa 05. 05. 2020 (ďalej len „Rozhodnutie IGCC“) aktualizované rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2018/E zo dňa 14. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/E zo dňa 03. 10. 2018 v znení rozhodnutia č. 0075/2020/E zo dňa 03. 12. 2019.

V súlade s bodom 10.2 písmena a) Rozhodnutia IGCC sú pod priloženým odkazom zverejnené príslušné časti zmluvy Cooperation Agreement on International Grid Control Cooperation, popisujúce spôsob výpočtu ceny regulačnej elektriny účtovanej v systéme IGCC medzi zúčastnenými PPS.

Odkaz umiestnenia na stránke Dokumenty\IGCC

zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.