Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Spoločnosť JAVYS hospodárila úspešne aj v roku 2019

Spoločnosť JAVYS, a. s., uzatvorila hospodárenie v roku 2019 so ziskom vo výške 4,6 mil. € s medziročným nárastom o 18,3 %.

Zdroj obrázka: JAVYS, a.s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., uzatvorila hospodárenie roku 2019 so ziskom vo výške 4,605 mil. €, čo predstavuje medziročný nárast o 18,3% (v roku 2018 bol vykázaný zisk vo výške 3,893 mil. €). Oproti roku 2018 zaznamenala spoločnosť JAVYS, a. s., nárast tržieb a výnosov za nakladanie s RAO, VJP a IRAO s pôvodom v SR o 5,8 %, nárast tržieb z konzultačných projektov a projektov nakladania s IRAO a RAO v rámci EÚ o 18,5 % a nárast tržieb a výnosov z ostatných prevádzkových činností o 8,1 %.

Významnou zmenou oproti roku 2018 bolo legislatívne zriadenie nového podúčtu NJF na vyraďovanie jadrových zariadení iných ako jadrových zariadení na výrobu elektriny, čo v prípade JAVYS, a. s., v roku 2019 zmenilo postupy účtovania prevádzkových nákladov a účtovania pohľadávok a rezerv na budúce náklady.

V r. 2019 JAVYS, a. s., odviedla na účet NJF podľa Nariadenia vlády SR č.22/2019 Z. z., §2, ods. (3) celkovo 4,365 mil. €, z toho sumu 1,091 mil. € z prevádzkových nákladov a 3,274 mil. € z vlastného kumulačného fondu.

Za rok 2019 zaplatila spoločnosť JAVYS, a. s., daň z príjmov vo výške 2,910 mil. € a v roku 2019 odviedla do štátneho rozpočtu dividendy v celkovej výške 4,960 mil. € (oproti sume v rozpočte verejnej správy na rok 2019 vo výške 2,032 mil. €).

Hospodárenie spoločnosti bolo za rok 2019 stabilizované a bez mimoriadnych udalostí, ktoré by mali významný negatívny vplyv na hospodárske výsledky spoločnosti v roku 2019. V roku 2019 bol zaznamenaný postupný nárast nákladov na energie, osobných nákladov a nákladov na dane, poplatky a odvodové povinnosti. K tomu, aby si JAVYS, a. s., udržala minimálne súčasnú úroveň hospodárskych výsledkov je nutné pokračovať v rozvoji aktivít so ziskovou prirážkou, vrátane komerčných činností v rámci EÚ, vzhľadom na obmedzenú kapacitu slovenského trhu. JAVYS, a. s., vykonáva takéto komerčné činnosti ako doplnkové činností s cieľom maximálneho možného využitia voľných disponibilných spracovateľských kapacít. K úspešnému vykonávaniu týchto činností sú do budúcnosti nevyhnutné priaznivé podmienky v oblasti legislatívy, povoľovacích procesov a akceptácie verejnosti.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: JAVYS, a.s.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.