Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Smart city v praxi ELO SYS 2019: inovativní technologie pro smart city nejsou „velké hračky pro velké chlapce“

Říká se, že chytré město či smart city je tak trochu jako ráj – lidé o něm hovoří, ale každý si pod ním obvykle představuje něco jiného. Koncept smart city a místo, které v něm mají moderní technologie, byly tématem konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“, která – jak název napovídá – byla doprovodným programem letošního mezinárodního elektrotechnického veletrhu ELO SYS v Nitře.

Smart city – co to je a co to není

Smart city představuje – odborně řečeno – koncept strategického řízení města (případně obce nebo regionu), při němž jsou využívány různé moderní technologie ve vzájemných synergiích s cílem zvýšit kvalitu života občanů ve městě, tím zvýšit jeho atraktivitu pro bydlení a podnikání, a následně tím zvýšit jeho ekonomickou úroveň. Důležitým aspektem smart city je i zelená infrastruktura města, která významně přispívá ke kvalitě života. Tento ekonomický a sociální smysl smart city představuje objektivně daný „motor“, který funguje nezávisle na tom, jak je tento koncept pojmenován – zda „smart city“, „chytré město“, „lepší město“ nebo snad „město budoucnosti“. Pojem „smart city“ je používán jako terminus technicus – aby zkrátka bylo jasné, oč kráčí.

Jak patrno, inovativní technologie jsou zde prostředkem, nikoli cílem samy o sobě. Smart city tedy nelze ztotožňovat s „velkými hračkami pro velké chlapce“ nabízenými prodejci rozmanitých moderních technologií, jak jsme tomu někdy svědky.

Šlo by ve městech zavádět inovativní technologie i bez konceptu smart city? Samozřejmě že ano, a často se to také děje. Vypadá to obvykle tak, že dodavatelé různých moderních technologií se snaží zaujmout vedení města nebo obce a mají-li štěstí, podaří se jim pořízení svých produktů nakonec prosadit. Výsledkem pak bývá, že město či obec zavádí rozmanité „smart“ technologie, které jsou nepříliš účelné nebo jsou navzájem nekompatibilní, a na účelné a systémové řešení nakonec nezbývá dostatek prostředků.

Chytrý přístup naproti tomu znamená, že na začátku je strategie smart city, která jasně a systematicky vymezí současné problémy nebo budoucí výzvy, jimž město čelí nebo bude čelit, a které jsou řešitelné právě moderními technologiemi. Z potřeby řešit tyto problémy a výzvy vyplynou jako strategické cíle chytrého města s jejich prioritami co do důležitosti a naléhavosti, přičemž se dbá, aby se na nic nezapomnělo a nic se nedělalo zbytečně. Odpovědí na tyto strategické cíle jsou pak konkrétní projekty moderních technologií, které představují implementační rovinu smart city a pokrývají tři hlavní pilíře chytré městské infrastruktury: městskou mobilitu, inteligentní energetiku a služby a informační a komunikační technologie.

Ukažme si rozdílný přístup k zavádění moderních technologií úplně jednoduše třeba na „smart“ veřejném osvětlení. Lze ho poptat u dodavatelů za co nejnižší cenu a podlehnout iluzi, že hlavní a „smart“ jsou LED zdroje. Výsledkem nejspíš budou levná světla ve studené bílé barvě, která někde nedosvítí, kam třeba, jinde kvůli špatné optice oslňují a svojí studenou bílou ruší lidi i přírodu ve spánku. Chytrý přístup naproti tomu znamená ujasnit si, kde a jak je ve městě nebo obci třeba v noci svítit, aby se nesvítilo zbytečně a přitom aby veřejné osvětlení plnilo funkci, kterou odpradávna má: bránit v nočním městě úrazům a kriminalitě. Studená bílá povzbuzuje bdělost řidičů a chodců, teplá bílá nebo oranžová neruší spánek – každý barevný odstín má svůj účel a moderní technologie ho umějí i měnit. „Chytré“ řízení veřejného osvětlení povede k úsporám energie. Především však zajistí, že se nebude svítit zbytečně tam, kde to nikdo nepotřebuje, ale také to, že se noční chodci nebo řidiči díky úspornému osvětlení náhle nepropadnou do tmy nebo naopak nebudou z ničeho nic oslnění ve chvíli, kdy jejich přítomnost zaznamená senzor.

Konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“

Systémový přístup ke konceptu smart city, jeho podporu na Slovensku a praktické zkušenosti slovenských měst ukázala konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“, zmíněná v úvodu tohoto článku. Organizátorem akce byla česká konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která se problematikou chytrých měst a moderních technologií zabývá v České republice i na Slovensku. Konference se zúčastnilo kolem 70 účastníků, v převážné většině vrcholových politiků a řídících pracovníků na úrovni municipalit a krajů. Z toho je patrno, že o problematiku smart city je na Slovensku zájem na úrovni politické i administrativní.

Důležitým bodem konference byla prezentace Ministerstva hospodárstva SR, které konferenci udělilo svoji záštitu a které je na Slovensku hlavním nositelem vládní podpory inovativních technologií. Tato prezentace ukázala různé možnosti a zdroje financování projektů smart city s využitím veřejných a soukromých zdrojů, přičemž dotační programy relevantní k projektům smart city jsou v gesci různých odvětvových ministerstev. Klíčovým faktorem úspěchu je přitom spolupráce veřejného a soukromého sektoru, jejich vzájemná komunikace a rozvíjení prostředí nakloněného inovacím.

Města Kežmarok a Žiar nad Hronom, která se na konferenci prezentovala jako slovenská smart cities, názorně předvedla, jak na začátku jsou potřeby občanů a jejich zapojování do městského života, a následně přichází efektivní způsob jejich uspokojování pomocí inovativních technologií. Implementace konceptu smart city v obou městech je součástí rozvojové strategie měst. Konkrétní projekty moderních technologií, pokrývajících širokou škálu řešení od „neviditelné“ sítě optických kabelů pro vysokorychlostní internet po moderní odpadové hospodářství nebo sledování a vyhodnocování průjezdu vozidel městem, pak využívají pestrou škálu dostupných finančních zdrojů a obchodních modelů. Město Košice se na konferenci předvedlo uceleným přístupem k chytré městské mobilitě a konkrétně pak svými elektrobusy, s nimiž v Košicích mají vpravdě průkopnické zkušenosti – tedy poučení z úspěchů i z chyb.

V neposlední řadě konference ukázala jako konkrétní příklad technických řešení moderní řídící technologie Tecomat Foxtrot a MEAN WELL, které umí efektivně řídit rozmanité oblasti městské technické infrastruktury.

Shrnuto

Je zřejmé, že na Slovensku je na úrovni měst zájem o koncept smart city s využíváním inovativních technologií a tento zájem má vládní podporu. Rovněž je zřejmé, že k implementaci smart city je nutno přistupovat v partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, s plným vědomím možností a omezení zaváděných inovativních technologií a potřeby vícezdrojového financování. V neposlední řadě nelze pominout lidský faktor: Užitek občanů je cíl vedoucí k hospodářské prosperitě města, a aby vše fungovalo, je potřeba vzájemného porozumění mezi jednotlivými hráči ve veřejném a soukromém sektoru na různých úrovních řízení.

Jakub Slavík

Foto a obrázek: Smartcityvpraxi.cz

Zprávu z konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“ v plném znění včetně prezentací ke stažení naleznete zde: http://www.smartcityvpraxi.cz/konference26.php

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.