Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Zahraničná kontrola v spoločnosti JAVYS dopadla úspešne

Na búranie chladiacich veží a evidenciu jadrových materiálov si posvietili aj zahraniční inšpektori. V spoločnosti JAVYS, a. s., nenašli žiadne nedostatky.

Zdroj: JAVYS, a.s.

Búranie chladiacich veží jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach trvalo presne 272 pracovných dní, a to od 2. októbra 2017 do 1. októbra 2018. Posledný kus štvrtej veže padol k zemi 1. októbra 2018 o 13.30 hodine.

Demolácia chladiacich veží bola po celý čas sledovaná priamo na mieste v rámci pravidelných inšpekcií lokalitného inšpektora Úradu jadrového dozoru (ÚJD SR). Okrem toho si na práce počas búrania chladiacich veží posvietili inšpektori ÚJD SR ešte trikrát v rámci plánovaných kontrol.

V roku 2017 boli inšpektori ÚJD SR na obhliadke veží a na inšpekcii zameranej na kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti, požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrového zariadenia JE V1 z prevádzky a pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania.

V roku 2018 kontrolovali inšpektori ÚJD stav búracích prác „Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1 v areáli JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice, dodržiavanie podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrového zariadenia JE V1 z prevádzky a pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom z vyraďovania“. Ani pri jednej z inšpekcií neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrola zo zahraničia

Zahraniční inšpektori vykonali v spoločnosti JAVYS, a. s., kontrolu 8. októbra 2018. Inšpekciu vykonali štyria inšpektori. Jeden zástupca MAAE Viedeň, jeden zástupca Euratom Luxemburg a dvaja zástupcovia ÚJD SR.

Inšpekcia MAAE, Euratom a ÚJD SR v lokalite Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach bola zameraná na evidenciu jadrových materiálov, ktoré sú skladované v novovybudovanom Zariadení pre nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (napríklad z nemocníc a vedeckých pracovísk) a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi (napríklad neznámeho pôvodu alebo z trestnej činnosti).

Inšpektori v hale skladovania vizuálne skontrolovali jadrové materiály pozostávajúce z ochranných puzdier pre rádioaktívne žiariče a preverili súlad parametrov s parametrami, deklarovanými v evidenčnej dokumentácii. Počas inšpekcie neboli zistené žiadne nedostatky.

Evidencia jadrových materiálov podlieha prísnym medzinárodným predpisom a je dôsledne kontrolovaná aj medzinárodnými inštitúciami.

Výsledky inšpekcií potvrdzujú, že všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce spĺňajú požiadavky a dôsledné dodržiavanie legislatívy Slovenskej republiky, medzinárodnej legislatívy a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť.

(V prvom polroku 2018 vykonali inšpektori Úradu jadrového dozoru 25 inšpekcií a inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a ÚJD SR jednu inšpekciu.)

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

ZDROJ: JAVYS, a.s.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.