Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Užitočný doplnok k poisteniu zodpovednosti za škodu v práci

Jesennou novinkou Wüstenrot poisťovne je Pripoistenie právnej ochrany – Pracovné právo k Poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Ako vyplýva z doterajších údajov spoločnosti Wüstenrot, cca 60 % žiadostí o poskytnutie právneho poradenstva je práve z oblasti pracovného práva. V mnohých prípadoch pracovnoprávnych sporov klientov úspešne zastupovala práve Wüstenrot poisťovňa, ktorá má už 10-ročné skúsenosti s poskytovaním poistenia právnej ochrany.

Príklady z praxe WP:

 • Klienti dostali výpoveď z pracovného pomeru, poisťovňa podala na súde žalobu o neplatné skončenie pracovného pomeru a klientom vymohla aj náhradu mzdy za niekoľko mesiacov.
 • Úspešné zastupovanie niekoľko desiatok poistených klientov v spore, v ktorom im zamestnávateľ neoprávnene strhol časť mzdy – tú im musel doplatiť.

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania aj samostatné Poistenie právnej ochrany poskytujú na trhu viaceré poisťovne, ale právna ochrana v pracovnoprávnych záležitostiach ako možnosť pripoistenia je zatiaľ ojedinelá ponuka Wüstenrot poisťovne, ktorú prináša na základe požiadaviek z praxe – stúpa počet ľudí v pozícii zamestnanca, ktorí si uvedomujú potrebu ochrany svojich práv a zároveň ich náročnú vymožiteľnosť.

Pripoistenie právnej ochrany k Poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je možné uzavrieť aj prostredníctvom web stránky www.wuestenrot.sk.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania:

 • pre osoby v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere (okrem hasičov, vodičov SAD a pod.),
 • platí pre územie celej Európy,
 • poistenie trov súdnych a mimosúdnych konaní zamestnancov v odôvodnených prípadoch,
 • poistenie za 26 € ročne,
 • poistné krytie do 14 000 €,
 • so spoluúčasťou vo výške 10 % (min. 33 €, max. 660 €)

a k tomu odteraz možnosť Pripoistenia právnej ochrany, ktorá klientovi zabezpečí:

 • nonstop linku právneho poradenstva (nárok na dovolenku, na odstupné, počet hodín práce nadčas, atď.),
 • vypracovanie analýzy alebo stanoviska (ako v danej veci postupovať, možnosti riešenia...);
 • zastupovanie v mimosúdnom, v súdnom aj v exekučnom konaní,
 • úhradu odmeny advokáta a súdnych poplatkov, aj odmeny znalca,
 • úhradu nákladov na výkon jednej exekúcie,

pričom pripoistenie zahŕňa spory vyplývajúce z pracovného pomeru, zo štátnozamestnaneckého pomeru, a tiež z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pripoistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území EÚ, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska, Turecka, a o ktorých je vecne a miestne príslušný rozhodnúť súd so sídlom v SR, na základe právneho poriadku SR.

Zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.