Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

V priebehu roka padli k zemi 4 chladiace veže v Jaslovských Bohuniciach

Štyri chladiace veže bývalej jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach sú zbúrané. Demolačné práce trvali 272 pracovných dní, posledný kus padol k zemi včera.

Zdroj: JAVYS, a.s.

Všetky štyri chladiace veže odstavenej jadrovej elektrárne V1, ktoré tvorili súčasť panorámy okolia Jaslovských Bohuníc vyše štyridsať rokov sú zbúrané. Posledný kus štvrtej veže padol k zemi včera, 1. októbra 2018 o 13.30 hodine.

 • Demolačné práce 1. chladiacej veže pomocou žeriavu sa začali 2. októbra 2017 a skončili demoláciou zo zeme 1. októbra 2018.
 • Demolačné práce sa realizovali 272 pracovných dní.
 • Niektoré veže sa z bezpečnostných dôvodov demolovali aj v noci, pretože v ich blízkosti vedie vnútroareálová cesta.
 • O nočných demolačných prácach boli vopred informovaní aj starostovia a obyvatelia okolitých obcí.
 • Búracie práce nespôsobovali v okolí žiaden hluk, ani prašnosť, takže nebol narušený ani komfort bývania obyvateľov okolitých obcí.
 • Realizácia demolácie chladiacich veží jadrovej elektrárne V1 sa robila konvenčnou metódou demolácie, čiže postupným rozoberaním veží.
 • Odstrel veží pre blízkosť funkčnej susednej elektrárne V2 nemohol byť z bezpečnostných dôvodov realizovaný.
 • Počas demolačných prác sme nezaznamenali u našich zamestnancov žiaden pracovný úraz.
 • Projektu bola v prípravnej fáze zo strany viacerých odborníkov spoločnosti JAVYS, a. s., venovaná dôsledná odborná pozornosť, čo sa úspešne prejavilo pri realizácii projektu. Počas realizácie demolačných prác nedošlo k žiadnym neočakávaným udalostiam, nakoľko bolo pred realizáciou demolačných prác prijatých množstvo preventívnych opatrení.
 • Z pohľadu koordinácie a bezpečnosti išlo o špecifický a náročný projekt. V zimnom období boli niektoré práce krátko prerušované pre nevhodné poveternostné podmienky ako sú vysoká rýchlosť vetra alebo hmla.
 • Počas búracích prác sa odstránilo približne 50 000 m3 železobetónu (50 000 m3 = plášte chladiacich veží + základy + prívodné a spojovacie kanály medzi chladiacimi vežami) .
 • (Plášť chladiacej veže má tvar rotačného hyperboloidu so 96 šikmými stojkami a od úrovne povrchu zeme ±0,00 m po výšku 120 m má objem približne 5 100 m3 železobetónu. Jedna chladiaca veža obsahuje celkom 1 208 ton ocele, z toho je v betónovej konštrukcii 1 006 ton oceľovej výstuže a 202 ton ocele v rozvodových potrubiach s uzatváracími armatúrami.)
 • Cieľom projektu „demolácia chladiacich veží“ bolo v čo najvyššej možnej miere materiál z demolácie recyklovať. Nakoľko železobetónový materiál z veží nie je rádioaktívny, ani nebezpečný pre životné prostredie, bol postupne priamo v lokalite spracovávaný na drviacom zariadení so separátorom kovového materiálu. Čistý podrvený betón z demolácie zostáva v areáli jadrovej elektrárne V1 a je využívaný na spätný zásyp jám.
 • Kovový odpad z veží vraciame späť do recyklačného procesu.
 • Jamy po prvých troch chladiacich vežiach sa postupne zasypávajú a upravuje sa povrch terénu. Na záver bude upravený zeminou a zatrávnený.
 • Priestor, ktorý vznikol po demolácii chladiacich veží bude určený na ďalšie priemyselné využitie.
 • Projekt demolácie chladiacich veží realizovala talianska spoločnosť DESPE S.p.A., ktorá má štyridsaťročné skúsenosti v oblasti demolácií súvisiacich s vyraďovaním jadrových zariadení.
 • Práce zabezpečoval vysoko špecializovaný tím, ktorý tvorilo množstvo odborníkov (okolo stovky) so zameraním na demoláciu. Významnú časť tohto tímu tvorila skupina pracovníkov spoločnosti JAVYS, a. s., z odboru úpravy demontáže a demolácie stavebných objektov, ktorá zabezpečovala dôsledné projektové riadenie s flexibilitou pri riešení neštandardných operatívnych úloh a technický dohľad nad celým mimoriadne náročným demolačným projektom.
 • Náklady na projekt predstavujú 9 mil. €. Uchádzač, ktorý skončil v poradí ako druhý ponúkol cenu vyššiu o 6,5 milióna eur.
 • Vyraďovanie jadrovej elektrárne je zložitý proces a v mnohých aspektoch je odlišný od demontáže nejadrového zariadenia. Aj počas tohto procesu musí byť zachovaná disciplína, systémovosť prác, kontrola celého procesu, vysoká úroveň kultúry riadenia procesu, ale v prvom rade vysoká úroveň bezpečnosti.
 • Veže jadrovej elektrárne V1 dotvárali panorámu okolia Jaslovských Bohuníc 41 rokov. Presne od roku 1977, kedy boli uvedené do prevádzky.
 • Odstavenie oboch blokov jadrovej elektrárne V1 bolo záväzkom Slovenska vyplývajúcim z predvstupových rokovaní o vstupe SR do EÚ a realizovať sa začalo v rokoch 2006 a 2008 na základe Uznesenia vlády SR č. 801/1999 zo dňa 14.09.1999. Európska komisia spolu s ďalšími prispievateľmi zriadila Medzinárodný fond na podporu vyradenia z prevádzky JE Bohunice (BIDSF) určený na spolufinancovanie nákladov na odstavenie a vyraďovanie jadrovej elektrárne JE V1. Za správcu tohto fondu bola stanovená Európska banka pre obnovu a rozvoj. Časť finančných prostriedkov Európskej komisie, ktorá je určená na spolufinancovanie vyraďovania JE V1 bola pridelená aj Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Zvyšné náklady na vyraďovanie JE V1 sú hradené prostredníctvom Národného jadrového fondu, resp. z vlastných zdrojov.

Zaujímavosti:

 • výška každej veže je 120 metrov
 • priemer základne je 84,4 metra
 • veže majú plášť z monolitického železobetónu s hrúbkou 15 až 60 cm
Zdroj: JAVYS, a.s.Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.