Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

V priebehu roka padli k zemi 4 chladiace veže v Jaslovských Bohuniciach

Štyri chladiace veže bývalej jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach sú zbúrané. Demolačné práce trvali 272 pracovných dní, posledný kus padol k zemi včera.

Zdroj: JAVYS, a.s.

Všetky štyri chladiace veže odstavenej jadrovej elektrárne V1, ktoré tvorili súčasť panorámy okolia Jaslovských Bohuníc vyše štyridsať rokov sú zbúrané. Posledný kus štvrtej veže padol k zemi včera, 1. októbra 2018 o 13.30 hodine.

 • Demolačné práce 1. chladiacej veže pomocou žeriavu sa začali 2. októbra 2017 a skončili demoláciou zo zeme 1. októbra 2018.
 • Demolačné práce sa realizovali 272 pracovných dní.
 • Niektoré veže sa z bezpečnostných dôvodov demolovali aj v noci, pretože v ich blízkosti vedie vnútroareálová cesta.
 • O nočných demolačných prácach boli vopred informovaní aj starostovia a obyvatelia okolitých obcí.
 • Búracie práce nespôsobovali v okolí žiaden hluk, ani prašnosť, takže nebol narušený ani komfort bývania obyvateľov okolitých obcí.
 • Realizácia demolácie chladiacich veží jadrovej elektrárne V1 sa robila konvenčnou metódou demolácie, čiže postupným rozoberaním veží.
 • Odstrel veží pre blízkosť funkčnej susednej elektrárne V2 nemohol byť z bezpečnostných dôvodov realizovaný.
 • Počas demolačných prác sme nezaznamenali u našich zamestnancov žiaden pracovný úraz.
 • Projektu bola v prípravnej fáze zo strany viacerých odborníkov spoločnosti JAVYS, a. s., venovaná dôsledná odborná pozornosť, čo sa úspešne prejavilo pri realizácii projektu. Počas realizácie demolačných prác nedošlo k žiadnym neočakávaným udalostiam, nakoľko bolo pred realizáciou demolačných prác prijatých množstvo preventívnych opatrení.
 • Z pohľadu koordinácie a bezpečnosti išlo o špecifický a náročný projekt. V zimnom období boli niektoré práce krátko prerušované pre nevhodné poveternostné podmienky ako sú vysoká rýchlosť vetra alebo hmla.
 • Počas búracích prác sa odstránilo približne 50 000 m3 železobetónu (50 000 m3 = plášte chladiacich veží + základy + prívodné a spojovacie kanály medzi chladiacimi vežami) .
 • (Plášť chladiacej veže má tvar rotačného hyperboloidu so 96 šikmými stojkami a od úrovne povrchu zeme ±0,00 m po výšku 120 m má objem približne 5 100 m3 železobetónu. Jedna chladiaca veža obsahuje celkom 1 208 ton ocele, z toho je v betónovej konštrukcii 1 006 ton oceľovej výstuže a 202 ton ocele v rozvodových potrubiach s uzatváracími armatúrami.)
 • Cieľom projektu „demolácia chladiacich veží“ bolo v čo najvyššej možnej miere materiál z demolácie recyklovať. Nakoľko železobetónový materiál z veží nie je rádioaktívny, ani nebezpečný pre životné prostredie, bol postupne priamo v lokalite spracovávaný na drviacom zariadení so separátorom kovového materiálu. Čistý podrvený betón z demolácie zostáva v areáli jadrovej elektrárne V1 a je využívaný na spätný zásyp jám.
 • Kovový odpad z veží vraciame späť do recyklačného procesu.
 • Jamy po prvých troch chladiacich vežiach sa postupne zasypávajú a upravuje sa povrch terénu. Na záver bude upravený zeminou a zatrávnený.
 • Priestor, ktorý vznikol po demolácii chladiacich veží bude určený na ďalšie priemyselné využitie.
 • Projekt demolácie chladiacich veží realizovala talianska spoločnosť DESPE S.p.A., ktorá má štyridsaťročné skúsenosti v oblasti demolácií súvisiacich s vyraďovaním jadrových zariadení.
 • Práce zabezpečoval vysoko špecializovaný tím, ktorý tvorilo množstvo odborníkov (okolo stovky) so zameraním na demoláciu. Významnú časť tohto tímu tvorila skupina pracovníkov spoločnosti JAVYS, a. s., z odboru úpravy demontáže a demolácie stavebných objektov, ktorá zabezpečovala dôsledné projektové riadenie s flexibilitou pri riešení neštandardných operatívnych úloh a technický dohľad nad celým mimoriadne náročným demolačným projektom.
 • Náklady na projekt predstavujú 9 mil. €. Uchádzač, ktorý skončil v poradí ako druhý ponúkol cenu vyššiu o 6,5 milióna eur.
 • Vyraďovanie jadrovej elektrárne je zložitý proces a v mnohých aspektoch je odlišný od demontáže nejadrového zariadenia. Aj počas tohto procesu musí byť zachovaná disciplína, systémovosť prác, kontrola celého procesu, vysoká úroveň kultúry riadenia procesu, ale v prvom rade vysoká úroveň bezpečnosti.
 • Veže jadrovej elektrárne V1 dotvárali panorámu okolia Jaslovských Bohuníc 41 rokov. Presne od roku 1977, kedy boli uvedené do prevádzky.
 • Odstavenie oboch blokov jadrovej elektrárne V1 bolo záväzkom Slovenska vyplývajúcim z predvstupových rokovaní o vstupe SR do EÚ a realizovať sa začalo v rokoch 2006 a 2008 na základe Uznesenia vlády SR č. 801/1999 zo dňa 14.09.1999. Európska komisia spolu s ďalšími prispievateľmi zriadila Medzinárodný fond na podporu vyradenia z prevádzky JE Bohunice (BIDSF) určený na spolufinancovanie nákladov na odstavenie a vyraďovanie jadrovej elektrárne JE V1. Za správcu tohto fondu bola stanovená Európska banka pre obnovu a rozvoj. Časť finančných prostriedkov Európskej komisie, ktorá je určená na spolufinancovanie vyraďovania JE V1 bola pridelená aj Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Zvyšné náklady na vyraďovanie JE V1 sú hradené prostredníctvom Národného jadrového fondu, resp. z vlastných zdrojov.

Zaujímavosti:

 • výška každej veže je 120 metrov
 • priemer základne je 84,4 metra
 • veže majú plášť z monolitického železobetónu s hrúbkou 15 až 60 cm
Zdroj: JAVYS, a.s.Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.