Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

P. Štuller je presvedčený o komerčnom úspechu JAVYS-u na medzinárodných trhoch

Príspevok (dotácia) na zateplenie rodinného domu - VIII. kolo vyhlásené

Urban Rusnák: Energetická charta chráni všetky investície v energetike

Žiadať ešte môžete o dotácie na solárne panely a kotly na biomasu

Kalendár akcií

PR sekcia

Verejnosť môže hlasovať o najkrajšej obnovenej pamiatke za roky 2018-19

Zjednodušenie verejného obstarávania zelenej energie a OZE technológií

Zákaznícke centrá SPP sú opäť otvorené

Na R7 pribudli dve nové plniace stanice CNG

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS: Preprava vyhoretého jadrového paliva

Spoločnosť JAVYS, a. s., realizovala v prvom polroku 2018 šesť prepráv vyhoretého jadrového paliva (VJP) z reaktorových blokov SE, a. s., pričom všetky kazety VJP boli bezpečne prepravené a umiestnené v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva (MSVP) JAVYS, a. s. Išlo o prepravu VJP z 3. bloku JE V2, zo 4. bloku JE V2 (Jaslovské Bohunice) a z 1. bloku JE EMO (Mochovce). Aktuálna skladovacia kapacita MSVP je zaplnená na 88,30 %.

Zdroj obrázka: JAVYS, a.s.

Transport a skladovanie vyhoretého jadrového paliva je jednou z hlavných činností spoločnosti JAVYS, a. s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť je vlastníkom a prevádzkovateľom Medziskladu vyhoretého jadrového paliva a držiteľom legislatívou a nadväzujúcimi predpismi stanovených povolení dozorných orgánov a disponuje odborným personálom a technickými prostriedkami potrebnými na výkon tejto činnosti. Pri všetkých prepravách VJP boli dodržané podmienky platných povolení na manipuláciu a prepravu vyhoreného jadrového paliva vydaných Úradom jadrového dozoru SR a inšpektori tohto úradu a ďalších dozorných orgánov vykonávali nad prepravami priamy dozor. Prepravy sa zrealizovali v súčinnosti so zložkami ministerstiev hospodárstva, dopravy a vnútra.

Okrem toho sa spoločnosť JAVYS, a. s., v prvom polroku 2018 podieľala na troch prepravách čerstvého jadrového paliva do prevádzkovaných reaktorových blokov SE, a. s. Pre 1. blok JE EMO realizovala jednu prepravu a po jednej preprave pre 3. a 4. blok JE EBO.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: JAVYS, a.s., názov - redakcia portálu

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2021 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.