Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS úspešný na medzinárodnej scéne

O konzultačné služby spoločnosť JAVYS je záujem v Európe aj v Ázii.

Zdroj: JAVYS, a.s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., má v stredoeurópskom regióne významné postavenie a svojím zodpovedným a kompetentným zabezpečovaním činností v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia je rešpektovaným partnerom aj pre zahraničné spoločnosti.

Vzhľadom na špecifický predmet zamerania má spoločnosť JAVYS, a. s., na Slovensku relevantne vymedzený okruh zákazníkov, a preto spoločnosť realizuje a rozvíja aj aktivity smerujúce k získaniu nových komerčných príležitostí účasťou v medzinárodných tendroch zameraných na oblasť poskytovania konzultantských služieb.

Za ostatných sedemnásť mesiacov JAVYS, a. s., uzatvorila so zahraničnými partnermi štyri zmluvy na poskytovanie konzultačných služieb v celkovej hodnote takmer 830 000 €.

Spoločnosť si svojimi podnikateľskými aktivitami zvyšuje finančnú prosperitu a zachováva ekonomickú stabilitu.

Prehľad kontraktov realizovaných v rokoch 2017 a 2018:

- Pre Irak, ako člen Nemecko – slovenského konzorcia, realizuje projekt „Štúdia realizovateľnosti, základný návrh a konštrukčný návrh úložiska rádioaktívnych odpadov.“

Cieľom prác je vypracovanie projektovej a bezpečnostnej dokumentácie potrebnej k výstavbe úložiska rádioaktívnych odpadov.

- Svoje dlhoročné skúsenosti z prevádzkovania technologických liniek slúžiacich na spracovanie rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s., využíva v projekte „Technický dizajn a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre modernizáciu zariadení na spracovanie rádioaktívnych odpadov – jadrová elektráreň Kozloduj v Bulharsku“ , financovanom EBRD pre bulharskú štátnu spoločnosť. JAVYS, a. s., je v tomto projekte členom konzorcia spoločne so Španielmi a Bulharmi.

- Pre chorvátsky jadrový fond vypracovala JAVYS, a. s., štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom a inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom.

- V súčasnosti je JAVYS, a. s., členom úspešného medzinárodného zoskupenia spoločností a inštitúcií z Veľkej Británie, Poľska a Slovenska, ktoré je pred podpisom zmluvy na realizáciu projektu financovanom Európskou komisiou, „Posilňovanie kapacít v manažmente chemických, biologických a rádioaktívnych odpadov“ pre krajiny Kaukazu (Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan), Moldavsko, Ukrajinu a päť krajín Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora).

Zdroj: JAVYS, a.s.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.