Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

J. Badida v TA3 o pozastavení odberu ruskej ropy

Kotlíkové dotácie na výmenu kotlov (spaľujúcich drevo/uhlie za zemný plyn)

Úsporná sprchovacia hlavica šetrí vodu aj peniaze

J. Badida v TA3 o zodpovednosti pri výstavbe elektrárne Mochovce

Kalendár akcií

Smart city v praxi ELO SYS 2019
21.5.2019, Nitra

Energy Camp 2019
30.-31.5.2019, Poprad

DENS 2019 - Žilina
4.6.2019, Nám. A. Hlinku, Žilina

DENS 2019 - Banská Bystrica
6.6.2019, Nám. SNP, Banská Bystrica

DENS 2019 - Bratislava
8.6.2019, OD IKEA, Bratislava

PR sekcia

Úspešné hospodárenie spoločnosti JAVYS v roku 2018

Aj Slovensko sa môže stať príkladom v oblasti jadrovej energetiky

Priaznivé výsledky 2018 sú po náročnom roku zadosťučinením

SEPS vyhlásila výberové konanie na nákup elektriny

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS úspešný na medzinárodnej scéne

O konzultačné služby spoločnosť JAVYS je záujem v Európe aj v Ázii.

Zdroj: JAVYS, a.s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., má v stredoeurópskom regióne významné postavenie a svojím zodpovedným a kompetentným zabezpečovaním činností v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia je rešpektovaným partnerom aj pre zahraničné spoločnosti.

Vzhľadom na špecifický predmet zamerania má spoločnosť JAVYS, a. s., na Slovensku relevantne vymedzený okruh zákazníkov, a preto spoločnosť realizuje a rozvíja aj aktivity smerujúce k získaniu nových komerčných príležitostí účasťou v medzinárodných tendroch zameraných na oblasť poskytovania konzultantských služieb.

Za ostatných sedemnásť mesiacov JAVYS, a. s., uzatvorila so zahraničnými partnermi štyri zmluvy na poskytovanie konzultačných služieb v celkovej hodnote takmer 830 000 €.

Spoločnosť si svojimi podnikateľskými aktivitami zvyšuje finančnú prosperitu a zachováva ekonomickú stabilitu.

Prehľad kontraktov realizovaných v rokoch 2017 a 2018:

- Pre Irak, ako člen Nemecko – slovenského konzorcia, realizuje projekt „Štúdia realizovateľnosti, základný návrh a konštrukčný návrh úložiska rádioaktívnych odpadov.“

Cieľom prác je vypracovanie projektovej a bezpečnostnej dokumentácie potrebnej k výstavbe úložiska rádioaktívnych odpadov.

- Svoje dlhoročné skúsenosti z prevádzkovania technologických liniek slúžiacich na spracovanie rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s., využíva v projekte „Technický dizajn a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre modernizáciu zariadení na spracovanie rádioaktívnych odpadov – jadrová elektráreň Kozloduj v Bulharsku“ , financovanom EBRD pre bulharskú štátnu spoločnosť. JAVYS, a. s., je v tomto projekte členom konzorcia spoločne so Španielmi a Bulharmi.

- Pre chorvátsky jadrový fond vypracovala JAVYS, a. s., štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom a inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom.

- V súčasnosti je JAVYS, a. s., členom úspešného medzinárodného zoskupenia spoločností a inštitúcií z Veľkej Británie, Poľska a Slovenska, ktoré je pred podpisom zmluvy na realizáciu projektu financovanom Európskou komisiou, „Posilňovanie kapacít v manažmente chemických, biologických a rádioaktívnych odpadov“ pre krajiny Kaukazu (Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan), Moldavsko, Ukrajinu a päť krajín Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora).

Zdroj: JAVYS, a.s.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.