Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS úspešný na medzinárodnej scéne

O konzultačné služby spoločnosť JAVYS je záujem v Európe aj v Ázii.

Zdroj: JAVYS, a.s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., má v stredoeurópskom regióne významné postavenie a svojím zodpovedným a kompetentným zabezpečovaním činností v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia je rešpektovaným partnerom aj pre zahraničné spoločnosti.

Vzhľadom na špecifický predmet zamerania má spoločnosť JAVYS, a. s., na Slovensku relevantne vymedzený okruh zákazníkov, a preto spoločnosť realizuje a rozvíja aj aktivity smerujúce k získaniu nových komerčných príležitostí účasťou v medzinárodných tendroch zameraných na oblasť poskytovania konzultantských služieb.

Za ostatných sedemnásť mesiacov JAVYS, a. s., uzatvorila so zahraničnými partnermi štyri zmluvy na poskytovanie konzultačných služieb v celkovej hodnote takmer 830 000 €.

Spoločnosť si svojimi podnikateľskými aktivitami zvyšuje finančnú prosperitu a zachováva ekonomickú stabilitu.

Prehľad kontraktov realizovaných v rokoch 2017 a 2018:

- Pre Irak, ako člen Nemecko – slovenského konzorcia, realizuje projekt „Štúdia realizovateľnosti, základný návrh a konštrukčný návrh úložiska rádioaktívnych odpadov.“

Cieľom prác je vypracovanie projektovej a bezpečnostnej dokumentácie potrebnej k výstavbe úložiska rádioaktívnych odpadov.

- Svoje dlhoročné skúsenosti z prevádzkovania technologických liniek slúžiacich na spracovanie rádioaktívnych odpadov JAVYS, a. s., využíva v projekte „Technický dizajn a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre modernizáciu zariadení na spracovanie rádioaktívnych odpadov – jadrová elektráreň Kozloduj v Bulharsku“ , financovanom EBRD pre bulharskú štátnu spoločnosť. JAVYS, a. s., je v tomto projekte členom konzorcia spoločne so Španielmi a Bulharmi.

- Pre chorvátsky jadrový fond vypracovala JAVYS, a. s., štúdiu uskutočniteľnosti zameranú na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom a inštitucionálnym rádioaktívnym odpadom.

- V súčasnosti je JAVYS, a. s., členom úspešného medzinárodného zoskupenia spoločností a inštitúcií z Veľkej Británie, Poľska a Slovenska, ktoré je pred podpisom zmluvy na realizáciu projektu financovanom Európskou komisiou, „Posilňovanie kapacít v manažmente chemických, biologických a rádioaktívnych odpadov“ pre krajiny Kaukazu (Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan), Moldavsko, Ukrajinu a päť krajín Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora).

Zdroj: JAVYS, a.s.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.