Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Energetici majú právo vstúpiť aj na súkromný pozemok. Veľa majiteľov o tom nevie

Ak vlastník neumožní energetikom prístup k ich zariadeniu, ktoré sa nachádza na jeho pozemku, môže skončiť na súde alebo v exekúcii. Práva aj povinnosti majú obidve strany.

Množstvo elektrických vedení, stĺpov, stožiarov či trafostaníc Stredoslovenskej distribučnej (SSD) sa nachádza na súkromných pozemkoch. Najčastejšie na lúkach, poliach, ale aj v záhradách alebo v blízkosti budov. Keďže vlastníkom a prevádzkovateľom energetických zariadení je distribučná spoločnosť, jej zamestnanci k nim majú právo prístupu zaručené zákonom. Môžu tak s nimi manipulovať, vykonávať údržbu, či odstraňovať poruchy. Ide o činnosti vo verejnom záujme, pretože dostupnosť elektrickej energie je v súčasnosti nevyhnutná takmer vo všetkých sférach ľudského života.

Mnoho majiteľov pritom netuší, že sú povinní energetikom tieto zariadenia v prípade potreby sprístupniť. Niekedy ich totiž oddeľuje od verejného priestranstva napríklad plot alebo brána. Ak niekto úmyselne bráni vstupu, energetici sa môžu obrátiť na súd alebo orgány činné v trestnom konaní.

„Vlastníci často podmieňujú vstup na svoj pozemok preložením zariadenia, napríklad stĺpu, mimo ich nehnuteľnosti na náklady distribučnej spoločnosti. Zákon o energetike pritom hovorí, že náklady znáša ten, kto preloženie vyvolal. Niekedy to ale nie je možné zrealizovať z technických či bezpečnostných príčin alebo pre nevhodný terén,“ vysvetlil Marián Cesnek, riaditeľ právneho oddelenia SSD.

Ani preloženie, ani nájom

Zákon o energetike definuje všetky energetické zariadenia ako vecné bremená. Majiteľ pozemku ich musí strpieť a nesmie do nich nijako zasahovať. Ťarcha vecného bremena zostáva na parcele aj po jej predaji ďalšej osobe alebo subjektu.

Stredoslovenská distribučná eviduje niekoľko prípadov, kedy vlastník pozemku úmyselne zabránil vstupu zamestnancov k zariadeniu, ktoré chceli skontrolovať, alebo opraviť. Väčšinou mali rovnaké požiadavky – preloženie alebo vyplatenie nájomného. Lenže majitelia sú podľa zákona prítomnosť energetických zariadení povinní strpieť.

Niektorí vlastníci preto vstup energetikov na svoj pozemok rázne odmietajú. Niekedy neváhajú použiť ani vulgarizmy a vyhrážky fyzickým útokom. Neraz je nevyhnutná prítomnosť polície.

„Mali sme prípad, kedy zamuroval vstup do trafostanice. Iný navozil k stožiarovej trafostanici úmyselne kopu hnoja, aby zabránil prístupu techniky a rekonštrukcii. V jednom prípade vlastník poľa vykopal a zvalil elektrický stĺp. Počas riešenia konfliktu vytiahol na našich zamestnancov sekeru,“ spomenul niekoľko konkrétnych prípadov M. Cesnek.

Najskôr pokuta, potom exekútor

Pri nerešpektovaní práva energetikov vstúpiť na pozemok môže majiteľ dostať pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ak nerešpektuje ani nariadenie súdu o sprístupnení zariadenia, môže sa dostať do exekúcie. Vtedy mu hrozia niekoľkotisícové sankcie. Distribútor si totiž môže nárokovať aj zbytočné výjazdy a odstávky elektriny.

V prípade, že ide o úmyselné konanie, majiteľ pozemku sa môže dopustiť trestného činu všeobecného ohrozenia prevádzky verejnoprospešného zariadenia. V obzvlášť závažných situáciách môže vinník v krajnom prípade skončiť aj vo väzení. Elektrické vedenie je strategická časť infraštruktúry krajiny vybudovaná vo verejnom záujme a so všeobecným prospechom, preto ho zákon prísne ochraňuje.

Povinnosti energetikov

Pokiaľ sa energetici potrebujú pohybovať po cudzom pozemku, podľa zákona musia majiteľa informovať poštou najmenej 15 dní vopred. V prípade, že mu termín vstupu nevyhovuje, môže si dohodnúť náhradný.

Ak plánujú zamestnanci SSD vstúpiť naraz na väčší počet pozemkov v jednej lokalite, oznámenie doručia mesiac vopred samospráve. Tá by sa mala postarať o to, aby sa dostalo ku všetkým dotknutým.

Výnimkou sú nečakané poruchy a kalamity, tie treba odstrániť okamžite. Môžu ohrozovať majetok, ale aj život a zdravie osôb. V takomto prípade môžu energetici prísť na miesto bez predošlého upozornenia. Aj v takých situáciách sa však snažia zamestnanci SSD upovedomiť majiteľa.

Po vstupe energetikov na súkromný pozemok je ich povinnosťou dať všetko do pôvodného stavu. Keď niečo rozkopú, musia to zakopať, alebo ak niečo poškodia, musia to opraviť, alebo nahradiť.

Spoločnosť stredoslovenská distribučná vystupovala do konca februára pod obchodným menom Stredoslovenská energetika – Distribúcia. Od 1. marca zmenila názov aj logo. Aktivity, záväzky či právne postavenie firmy zostali nezmenené. Spoločnosť SSD zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Prevádzkuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrického vedenia, ktoré napája zhruba 740-tisíc domácností a firiem.

Zdroj:Stredoslovenská distribučná, a. s.


Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.