Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Podieľajte sa aj vy na novej nízkouhlíkovej stratégii

Ministerstvo životného prostredia práve začína práce na novej nízkouhlíkovej stratégii Slovenska do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Ide o súčasť celoeurópskej stratégie na znižovanie objemu skleníkových plynov vypúšťaných do ovzdušia. Spolupracuje na nej so Svetovou bankou a o pripomienky žiada aj občanov.

Nová stratégia má obsahovať účinné a efektívne opatrenia pre priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, lesníctvo aj nakladanie s odpadmi. Ide o súčasť zámeru Európskej únie zredukovať emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40 percent a do polovice storočia o 80 až 95 percent. Prvotným cieľom pre tvorbu stratégie je do polovice tohto roka vytvorenie štúdie.

Jej cieľom je ponúknuť scenáre vývoja znižovania emisií skleníkových plynov a identifikovať najefektívnejšie opatrenia. Pri tvorbe nechce ministerstvo obísť ani verejnosť. Okrem prísľubu, že k pracovným verziám bude mať možnosť pripomienok aj verejnosť, žiada ministerstvo občianske návrhy prostredníctvom dotazníka už dnes. Vyplniť ho môžete do 6. apríla aj vy na tejto adrese.

Kde vidíte priestor na znižovanie emisíí, čo je na dosiahnutie týchto opatrení potrebné, aké zmeny v regulácii je pre to potrebné urobiť? Boli by ste ochotní akceptovať zvýšenie cien energií ak by boli “zelenšie”? Toto je len časť tém na ktoré sa dotazník zameriava. Tie sa tiež týkajú zvyšovania energetickej efektívnosti budov a znižovania spotreby energie tak vo verejnom ako aj súkromnom sektore.

Dotazník tiež napríklad obsahuje otázku, ako hodnotíte aktuálne ciele znižovania skleníkových plynov. Tak v doprave, ako aj lesníctve a poľnohospodárstve. Nevyhýba sa ani umelým hnojívám a pesticídom.

Na projekte sa ako partner podieľa aj Svetová banka, ktorá má s rozvojovými projektami vrátane znižovania uhlíkovej záťaže krajín bohaté skúsenosti. “Cieľom tejto spolupráce je okrem vypracovania štúdie aj vybudovanie kapacít v oblasti modelovania vývoja a dopadov jednotlivých politík a opatrení na národné hospodárstvo a využívanie modelov, ktoré boli za týmto účelom dodané a nastavené v spolupráci s národnými expertmi a expertmi Svetovej banky,” uvádza ministerstvo životného prostredia.

Autor: Matej Šulc

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.