Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Stromy budúcnosti rastú už aj dnes

Na Slovensku sa vysádzajú stromy budúcnosti, ktoré môžu výrazne zlepšiť kvalitu životného prostredia a zachrániť nás.

Znečistené ovzdušie, znehodnotená pôda, množstvo odpadu, skládky toxického odpadu, to všetko ovplyvňuje kvalitu životného prostredia a naše zdravie. Práve k týmto témam sa v dňoch 27. – 28. septembra 2016 konala v Bratislave konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE 2016 pod patronátom Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku. Pojem priemyselné emisie nie je možné chápať izolovane iba s ohľadom na znečistenie ovzdušia, je nevyhnutné ho vnímať komplexnejšie aj v kontexte odpadov, odpadových vôd a hľadaní inovácií pri riešení súvisiacich problémov. Konferencia otvorila dialóg o tom ako znížiť množstvo vypúšťaných emisií prostredníctvom legislatívy, spracovania odpadov na surovinu či energetickými opatreniami, avšak veľmi triviálnym, inovačným a efektívnym riešením bola myšlienka vysádzania stromov budúcnosti- Paulownia Wallachia.

Paulownia, vyšľachtená odroda stromu pochádzajúceho z Ázie, rastie neuveriteľne rýchlo, má obrovské listy a veľmi široké použitie. Na konferencii priniesol bližšie informácie o tejto rýchlorastúcej drevine p. Spisar zo spoločnosti venujúcej sa paulowniam. Tento strom je náročný na slnko, vlhkosť a živiny. Vďaka svojím špecifickým vlastnostiam dokáže obnoviť základné funkcie krajiny v oblastiach, ktoré boli zničené ľudskou činnosťou a toxickým odpadom. Prednášajúci poukázal na jej vlastnosti, ktoré sa výrazne prejavia pri vysadení na bývalých skládkach odpadu, keďže dokáže viazať látky ako olovo, meď, zinok. Okrem iného sa môže používať ako zdroj palivového dreva do bioplynových staníc, zdroj biomasy a krmiva. Má bohatý koreňový systém, ktorý zlepšuje stav pôdy a udržuje jej vlhkosť, med zo sadov paulownie je tiež výborný a dokonca sa používa aj v medicíne. Viac zelene, menej CO2 v ovzduší, revitalizácia zničených oblastí, sanácia svahov. Paulownia môže byť naozaj prostriedkom, ktorý nám pomôže vyriešiť existujúce ekologické problémy, je však nutné kontrolovať jej rast a šľachtením ju prispôsobiť potrebám pestovateľa, aby nedošlo k invazívnemu rastu. Takže, ak chceme mať krásnu a zelenú budúcnosť, mali by sme začať vysádzať energetické plantáže s týmito stromami. Samozrejme v rozumnej miere a predovšetkým na nevyužívanej pôde, aby nedošlo k obmedzovaniu a zdražovaniu pestovania potravinárskych plodín.

Tohtoročná konferencia bola obohatená aj o zasadnutie porotcov súťaže EBAE – European Business Awards Environment/Európska cena za životné prostredie v podnikaní. Ide o významnú medzinárodnú súťaž pre firmy v rámci EÚ, do ktorej sa môžu prihlásiť víťazné podnikateľské projekty na národnej úrovni. Ocenenie sa udeľuje v piatich kategóriách, a to manažérstvo, produkt, proces, medzinárodná obchodná spolupráca, podnikanie a biodiverzita. Cena sa udeľuje každý druhý rok a cieľom súťaže, tak národnej ako aj medzinárodnej je motivovať k podnikaniu v environmentálnom duchu a prispieť tak k celkovej ekologizácii spoločnosti. Výsledky európskeho kola súťaže budú známe v priebehu nasledujúceho mesiaca.

V 5. ročníku Národná podnikateľská cena za životné prostredie v kategórii manažérstvo zvíťazila spoločnosť NATUR - PACK, a. s., za projekt: Schéma EMAS ako nástroj podpory environmentálneho manažmentu v spoločnosti NATUR - PACK, a. s.

EMAS, táto skratka pochádza z anglického Eco-Management and Audit Scheme. Predstavuje súbor nástrojov a pravidiel, ktoré vedú spoločnosť k ekologickejšiemu manažmentu ľudských a prírodných zdrojov. Za predpokladu nasledovania krokov obsiahnutých v schéme, by mala byť akákoľvek spoločnosť schopná znížiť environmentálnu záťaž firmy, zvýšiť ekonomický rast a konkurencieschopnosť na trhu.

NATUR – PACK, a. s. sa ako národný víťaz v tejto kategórii zapojil aj to európskeho kola. Zamestnanci sa osobne angažujú na vzdelávacích aktivitách rôzneho druhu, napr. v rámci festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, Dni Zeme, prednášajú na školách a pod.

V kategórii produkt zvíťazila Strojnícka fakulta STU v Bratislave za projekt: Mobilné protipovodňové zábrany, vyrobené z druhotných surovín. Výroba takýchto zábran je vo svete dávno známa, na Slovensku ich až dosiaľ nikto nevyrábal. Skúsenosti zo zahraničia svedčia o tom, že tieto mobilné zábrany dokážu efektívne zmierniť dôsledky živelných pohrôm.

Víťazom kategórie proces sa stal ELEKTRO RECYCLING, s. r. o., za projekt: Plastový granulát – PS a ABS ako výstupné produkty vznikajúce extrúziou. Táto technológia dokáže spracovať zmesové plastové časti z odpadov z automobilového, nábytkárskeho, spotrebného priemyslu. Spracovať sa dajú aj vyseparované zložky komunálneho odpadu okrem PET fľaše a fólií. Výsledkom je plastový granulát, ktorý je opätovne používaný na výrobu plastu.Na vybudovaní zariadenia sa podieľali významní odborníci z viacerých krajín.

V poslednej kategórii podnikanie a biodiverzita zvíťazil U.S. STEEL KOŠICE, s. r. o., za projekt: Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd Sokoľany. Tento projekt patril k významným ekologickým investíciám spoločnosti, výstavba trvala dva roky a stavba bola úspešne skolaudovaná Slovenskou inšpekciou životného prostredia. Prínosom bolo zlepšenie účinnosti čistenia a úpravy odpadových vôd a čistiareň je schopná rýchlejšie zvládať úpravu vôd počas prívalových dažďov.

Vysádzajme stromy, buďme inovatívni, hľadajme spoločne riešenia trvalo udržateľného rozvoja a podporíme tým dobrú vec.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.