Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Finančná podpora Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2015

Niet pochýb o tom, že budovy, v ktorých bývame, si zaslúžia patričnú pozornosť. Veď vo výraznej miere ovplyvňujú kvalitu našich životov cez dopady na zdravie a psychickú pohodu až po dosahy na financie a životné prostredie.

Prirodzene starne aj bytový fond na Slovensku, ktorého obnova si vyžaduje nemalé investície. Inštitúciou zriadenou za účelom poskytovania finančnej pomoci, predovšetkým pri obnove budov a výstavbe nájomných bytov, je Štátny fond rozvoja bývania SR. Práve v roku 2015 disponuje ŠFRB na účel obnovy bytových a rodinných domov zaujímavou čiastkou prevyšujúcou 166 miliónov EUR. Pôvodná suma sa totiž navýšila o viac ako sto miliónovú finančnú injekciu európskych peňazí nevyčerpaných v programovom období 2007-2013.


Zdroj: Návrh na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2015 schválený vládou SR 1.4.2015

Stratégia obnovy budov v SR predpokladá zvýšenie podielu obnovených bytov v bytových domoch a rodinných domoch z 50%, resp. 33% v roku 2013 na 72%, resp. 48% v roku 2020. Na dosiahnutie týchto cieľov má slúžiť spomínaná podpora ŠFRB v roku 2015:

Predmetné žiadosti je potrebné adresovať na Mestský úrad v sídle okresu najneskôr do 31.10.2015. Doterajšie skúsenosti však preukázali omnoho vyšší záujem spoločenstiev vlastníkov bytov o poskytnutie financií zo ŠFRB ako individuálnych žiadateľov z radov vlastníkov rodinných domov.

Pre úplnosť uvádzame aj podmienky podpory zvýhodnených úverov od ŠFRB pre mladé rodiny na kúpu bytu pre rok 2015:


*mesačný príjem žiadateľa a osôb ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci rok (vypočíta sa ako podiel z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril) nesmie prekročiť štvornásobok životného minima na domácnosť žiadateľa

Zdroj informácií: Štátny fond rozvoja bývania SR

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.