Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Štát obmedzí boom zelenej energie

Na Slovensku by v nasledujúcich rokoch už nemalo pribúdať toľko nových elektrární, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie ako doposiaľ. Štát novelou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby mení pravidlá pre nových záujemcov o biznis so zelenou energiou.

Novela zákona je aktuálne už po medzirezortnom pripomienkovom konaní. Národná rada SR by o ňom mala rokovať na jeseň, pričom zmeny by mali prísť do platnosti 1.januára 2019. Najzásadnejšou zmenou je spôsob dotovania nových elektrární s inštalovaným výkonom nad 500 kW. V novom režime bude Ministerstvo hospodárstva SR na podporu pre nové zariadenia vyhlasovať výberové konanie. Víťazovi tendra sa následne bude po dobu 15-tich rokov poskytovať podpora formou tzv. príplatku. Ten bude rozdielom medzi cenou vykupovanej elektriny a cenou, ktorú ponúkol uchádzač vo výberovom konaní.

Priestor dostane trh

„Urobili sme inventúru v systéme podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a teraz ho prostredníctvom novely ideme nanovo nastaviť. Výrobcovia elektriny z podporovaných zdrojov budú viac vystavení trhovému pôsobeniu, čo je aj v súlade s plánmi EÚ a Energetickej únie,” vysvetlil minister hospodárstva Peter Žiga.

Pre existujúce elektrárne, ktorým bola podpora priznaná už v minulosti, spôsob podpory ostáva.

Podpora pre malú fotovoltaiku

Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie, ako nazvalo novelu ministerstvo, tiež zavádza možnosť inštalácie vlastnej malej elektrárne s maximálnym výkonom 500 kW v zjednodušenom režime. Lokálny zdroj, ako to novela nazýva, je avšak určený primárne pre vlastnú spotrebu, pričom do distribučnej sústavy môže dodávať maximálne 10 percent z celkového inštalovaného výkonu. Plán je pomôcť hlavne malým solárnym elektrárňam.

Táto forma podpory však bude poskytovaná len do roku 2033,“ uvádza v dôvodovej správe k novele ministerstvo.

Kompenzácie veľkým

Nakoľko má Slovensko v rámci V4 najvyššie ceny elektriny pre veľké podniky (odber nad 1 GWh ročne) reformou sa pre nich zavádza možnosť finančnej kompenzácie zo štátneho rozpočtu.

„Zároveň je pravdepodobné, že cena elektriny bude rásť a zníži konkurencieschopnosť podnikov pripojených k sústave na území SR,“ píše dôvodová správa.

Výška kompenzácie nesmie presiahnuť 85 percent tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zaplatenej takýmto odberateľom v predchádzajúcom roku.

„Úľavy budú platiť len pre oprávnené odvetvia, ktoré nenavrhuje ani neurčuje ministerstvo a rozhodujúcim nie je ani parameter veľkosti podniku. Podniky získajú významnú pomoc v konkurenčnom boji, po ktorej dlhodobo volali,“ povedal Žiga.

Novela vyplýva zo záväzku vlády SR v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2016 – 2020.

Autor: Matej Šulc

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.