Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Aj NATUR-PACK, a.s. aktívne prispieva k ochrane životného prostredia

Zaujímali ste sa niekedy o to, čo sa deje s odpadom po jeho zahodení do koša? Viete, čo všetko sa dá vyrobiť z odpadov? Spoločnosť NATUR – PACK, a.s. by vám o tom vedela povedať svoje. V rámci svojej činnosti sa starajú o zabezpečenie zberu odpadu a recykláciu, ale aj vzdelávanie detí a širokej verejnosti prostredníctvom akcií a programov, ktoré organizujú a realizujú.

Zdroj: NATUR - PACK, a.s.

Systém NATUR – PACK je transparentný systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov založený na princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle § 27 zákona o odpadoch je: „súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.“

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca: (i) elektrozariadení, (ii) batérií a akumulátorov, (iii) výrobca obalov (iv) výrobca vozidiel, (v) výrobca pneumatík, (vi) výrobca neobalového výrobku.

V zmysle zákona o odpadoch sa pod pojmom výrobca, chápu nielen výrobcovia, ale aj subjekty, ktoré poskytujú dané výrobky konečnému spotrebiteľovi, plnia výrobky do obalov, balia ich, alebo ich dovážajú na Slovensko. V predošlej legislatíve bol zaužívaný pojem – povinná osoba.

Spoločnosť NATUR – PACK, a. s. je organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje služby práve pre výrobcov vyhradeného produktu, pre samosprávy a zároveň vzdeláva verejnosť. V rámci svojej činnosti môže takéto služby poskytovať pre výrobcu obalov, neobalového výrobku, ale aj výrobcu batérií a akumulátorov.

„Cieľom zákona o odpadoch je dosiahnuť vyššiu úroveň recyklácie, keďže spomedzi krajín EÚ je na tom Slovensko veľmi mizerne. V súčasnosti nie sú údaje jednotné, ale recyklácia dosahuje niečo medzi 10 - 15 %, čo je v porovnaní s tým, čo máme dosiahnuť do roku 2020 (50 %), žalostne málo. U našich západných susedov napríklad Rakúsko, Nemecko funguje recyklácia veľmi dobre a zhodnocuje sa približne 60 % odpadu,“ hovorí Marek Brinzík riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou zo spoločnosti NATUR- PACK, a. s.

Čo sa týka samotnej činnosti delí sa na servisnú a vzdelávaciu. V rámci servisnej časti NATUR – PACK zabezpečuje služby pre svojich zazmluvnených partnerov, ktorými sú výrobcovia vyhradených produktov. Títo výrobcovia sú povinní uhrádzať recyklačné poplatky a plniť celý rad povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Spoločnosť NATUR – PACK zabezpečuje splnenie týchto povinností pre svojich klientov a ponúka im tiež bezplatné poradenstvo a vzdelávanie.

„V princípe to znamená napríklad to, že výrobca vyprodukuje odpad (napr. vyrobí jednu fľašu) a my sa zaviažeme k tomu, že jeden takýto kus odpadu vyvezieme z obce. V rámci tejto činnosti uhradíme z recyklačných poplatkov, ktoré nám platí výrobca, triedený zber v obci, zberovú spoločnosť a postaráme sa o to, aby bol odpad následne aj recyklovaný,“ vysvetľuje Marek Brinzík zo spoločnosti NATUR- PACK, a. s.

„Organizácia NATUR-PACK sa stala štvrtou organizáciou na Slovensku s aktívnym osvedčením EMAS, dobrovoľnej schémy Európskej komisie pre environmentálne manažérstvo a audit. Získala ju koncom roka 2014. V súčasnosti ide u nás o ojedinelý manažérsky nástroj, pritom vo svete patrí medzi prestížne environmentálne schémy, do ktorej je zapojených už približne 4500 spoločností,“ hovorí Marek Brinzík zo spoločnosti NATUR- PACK, a. s.

Schéma EMAS – pochádza z anglického výrazu Eco – Management and Audit Scheme. Ide o súbor pravidiel, ktoré vedú spoločnosť k efektívnejšiemu využívaniu ľudských a prírodných zdrojov. Cieľom tejto schémy je znížiť environmentálnu záťaž. Spoločnosť NATUR-PACK vďaka využívaniu tejto schémy a napĺňaniu jej pravidiel v praxi získala 1. miesto v súťaži Národná podnikateľská cena za životné prostredie v roku 2015.

Dôležitým rozmerom a povinnosťou aj v zmysle zákona o odpadoch je povinnosť vzdelávania verejnosti, čo NATUR-PACK, a. s. napĺňa aj prostredníctvom osobnej angažovanosti svojich zamestnancov. Vzdelávacia časť činnosti je zameraná na ekovýchovu. Ako jediná oprávnená organizácia aktívne vzdeláva verejnosť. Veľká časť aktivít a vzdelávania je venovaná deťom.

„Najväčšou výzvou pre nás je motivovať ľudí a prispieť tým k zlepšeniu triedeného zberu v obciach. Triedený zber je finančne náročný. Stále však ľuďom chýba priama ekonomická motivácia, prečo je potrebné správne triediť odpad. Realitou je však fakt, že v prípade nesprávneho separovania odpadu sa poplatky zvýšia,“ vysvetľuje Marek Brinzík zo spoločnosti NATUR- PACK, a. s.

Veľká časť aktivít NATUR – PACK, a. s. je venovaná deťom, pretože tam vidí organizácia najväčší potenciál na zmenu k lepšiemu. Už deti v materských školách vedia veľmi dobre pochopiť, čo je odpad a prečo je potrebné ho triediť. Na praktických príkladoch z praxe vidia pridanú hodnotu správneho separovania, napríklad spracovaním 30 PET fliaš od minerálky vznikne fleecová bunda. Deti vedia následne pozitívne ovplyvniť svojich rodičov a preniesť tieto myšlienky domov. Vďaka deťom sa teda darí vzdelávať aj rodičov.

Medzi aktivity NATUR-PACK, ktoré priamo organizuje alebo na nich participuje patria:

  • originálny vzdelávací program pre deti v rámci putovného festivalu Ekotopfilm – Envirofilm,
  • diskusie pre širokú verejnosť v rámci festivalu Ekotopfilm – Envirofilm
  • obecné podujatia napr. počas Dní Zeme,
  • participácia na výchovno – vzdelávacom program realizovanom organizáciou ŽIVICA, určený pre MŠ, ZŠ, ŠS – Zelená škola,
  • spolupráca s organizáciou ŽIVICA pri bezplatnom výučbovom softvére NeODPADni z ODPADOV, určený pre ZŠ, ŠS,
  • aplikácia GREEN BIN – partner aplikácie pre mobilné telefóny, ktorá pomáha občanom krajských a okresných miest pri triedení odpadu
  • prednášky na školách a metodicko-pedagogických centrách,
  • odborná spoluprácu a aktívna participáciu na rozvoji ekovýchovy a originálnych ekovýchovných programov v spolupráci s mimovládnymi organizáciami (napr. DAPHNE, ŽIVICA, EKORAST),
  • semináre pre klientov spoločnosti NATUR-PACK ako aj ostatných záujemcov, ktorí sa chcú zorientovať v zákone o odpadoch a v povinnostiach z neho vyplývajúcich,
  • odborné a populárno-náučné články venované osvete v oblasti triedeného zberu, recyklácie a ochrany životného prostredia.
Zdroj: NATUR - PACK, a.s.

Za svoje aktivity NATUR-PACK už získala viacero ocenení; vyššie spomenuté 1. miesto v Národnej podnikateľskej cene za životné prostredie, ale aj ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2013 a Zlatý mravec 2014.

Spoločnosti NATUR-PACK prajeme pri jej záslužnej práci a skvelých aktivitách, ktoré robí veľa úspechov a nových nápadov. Prostredníctvom svojej práce prispieva k vzdelávaniu nás všetkých, a teda aj k ochrane životného prostredia.

Autor: Michaela Badidová

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.