Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

ASPEK: Inováciám patrí svet - zapojte sa aj Vy do súťaže a získajte nové príležitosti na trhu

Každý podnik bez ohľadu na veľkosť alebo sektor, v ktorom pôsobí, môže nájsť spôsoby ako zlepšiť svoju environmentálnu účinnosť a prispieť tak k trvalo udržateľnému rastu. Preto, ak máte aj Vy „zelený“ projekt, ktorý je všeobecne prospešný, nenechávajte ho „v zásuvke“, ale nechajte sa objaviť a získajte nové príležitosti na trhu.

Aby Vaša snaha neostala márna, máte možnosť zúčastniť sa národnej súťaže a za svoju inováciu získať Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v kategóriách: manažérstvo, produkt, proces, podnikanie a biodiverzita, medzinárodná obchodná spolupráca. Táto súťaž sa na Slovensku organizuje od roku 2007 v dvojročných intervaloch pod záštitou Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK). V roku 2015 sa do súťaže tiež zapojili firmy so zaujímavými projektami.

V kategórií manažérstvo zvíťazila spoločnosť NATUR-PACK, a. s. so schémou EMAS ako nástroj podpory environmentálneho manažmentu v spoločnosti. Systém preukázateľne a úplne transparentne sleduje a eviduje nielen materiálové, ale aj finančné toky v oblasti zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. Každý účastník systému má možnosť podieľať sa na jeho tvorbe, ale i kontrole. Systém garantuje plnenie záväzných limitov zberu, recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov. Prioritou systému NATUR-PACK je zefektívňovanie tohto systému a tiež optimalizácia nákladov. Prostredníctvom zberových spoločností, ktoré vykonávajú zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadu, je NATUR-PACK schopný dotovať triedený zber vo viac ako 1500 obciach, čo predstavuje podporu takmer 3 mil. (viac ako 50%) obyvateľov Slovenska.

V kategórií produkt zvíťazila Strojnícka fakulta STU v Bratislave s projektom Mobilné protipovodňové zábrany vyrobené z druhotných surovín. Navrhnutý projekt je založený na spracovaní plastových odpadov a odpadov z gumy, ktoré vznikajú v automobilovom priemysle. Pri realizácii projektu odpady nielenže nevznikajú, naopak sa materiálovo zhodnocujú odpady, ktoré už vznikli. Plastový odpad, ktorý vznikne po skončení životnosti zábran je možné zhodnotiť energeticky. Projekt ráta s vytvorením mapy potenciálnych záplavových oblastí v rámci Slovenska. Podľa tejto mapy sa do spádových skladov uskladní odhadovaný počet zábran. V prípade ohrozenia sa tieto zábrany rozvezú na postihnuté miesta. V zime je možné tieto dosky využiť ako snehové zábrany. Zábrany sa skladajú z minimálneho počtu dielcov, čo zjednodušuje ich montáž.

Víťazom kategórie proces sa stala spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. s projektom Plastový granulát – PS a ABS ako výstupné produkty vznikajúce extrúziou. Vstupným produktom v tomto procese sú nesúrodé plasty eletroodpadov. Výsledkom procesu výroby je extrúdovaný polymér vhodný napríklad na výrobu fólií. Tento recyklát má široké uplatnenie v spotrebnom priemysle. Aj v tomto projekte sa zhodnotili odpady a ušetrili primárne materiálové zdroje.

V subkategórií podnikanie a biodiverzita zvíťazila spoločnosť U.S. Steel Košice, s. r. o. s projektom Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd Sokoľany.

Európska cena za životné prostredie v podnikaní (European Business Awards for the Environment – EBAE) sa udeľuje od roku 1987. Vyzdvihujú a odmeňujú sa tie podniky, ktoré najúspešnejšie zavádzajú zelené inovácie v kategóriách manažment, produkt a služby, proces, medzinárodná obchodná spolupráca, podnikanie a biodiverzita.

Do súťaže sa môže zapojiť akýkoľvek podnik z členského štátu EÚ alebo z kandidátskej krajiny. Na to, aby sa podnik mohol uchádzať o európsku cenu, musí najskôr uspieť v národnom kole. Dvojfázovým výberom sa zaručuje, že víťazné podniky v súťaži o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie sú tie najpriekopníckejšie, najinovatívnejšie a naj „zelené“ podniky v Európe.

V roku 2016 bolo súčasťou konferencie Priemyselné emisie 2016, ktorú organizoval ASPEK, zasadnutie porotcov komisie (Jury meeting) EBAE - Európska cena za životné prostredie v podnikaní. Porotcovia už v Bratislave rozhodli o víťazoch v jednotlivých kategóriách, avšak slávnostný ceremoniál odovzdávania cien sa konal až v Taline 27. októbra 2016. V tomto ročníku európskej súťaže sa účastníkom zo Slovenska nepodarilo uspieť.

V kategórii medzinárodná obchodná spolupráca zvíťazil spoločnosť Fairphone s projektom„Férový mobil“ (Fairphone) z Holandska. Ide o podnik pôsobiaci v oblasti elektroniky s neustálou snahou o progres a posun k „zodpovednejšej“ elektronike. Ako svetovo prvý etický dodávateľ smartphone sa snaží motivovať aj ostatné podniky k spoločensky zodpovednému podnikaniu. Sociálne a environmentálne hodnoty sú základom jeho biznisu. Zdroje materiálov, ktoré využíva podporujú lokálne ekonomiky a zároveň dbajú na to, aby tieto materiály pochádzali z fabrík, kde sa berie zreteľ na dôstojnú ľudskú prácu, podmienky a životné prostredie. Nezávadný cín a tantalum majú z Konga, zlato z Peru a vďaka tomu dokážu zodpovedne sceliť vyťažený wolfrám.

Víťazom kategórie manažérstvo stredných a veľkých podnikov sa stala spoločnosť CMS Window Systems s projektom „CMS inovačný hub“ (CMS Innovation Hub) zo Spojeného kráľovstva. Táto spoločnosť vytvorila unikátny objekt – CMS Innovation Hub – predtým opustená budova, ktorú využili na vypracovanie fungujúceho modelu energeticky efektívnej budovy, ktorá je zároveň dôkazom toho, že nie je potrebné veci len demolovať a tým zbytočne zapĺňať skládky odpadov. Denné náklady na energie v tejto budove sú zhruba £3.50 kvôli vonkajšiemu zatepleniu, tepelnej izolácií okien a dverí, energeticky efektívnemu osvetleniu, IT vybaveniu, systému rekuperácie tepla a tepelnému čerpadlu. Jeho využívanie spolu s poradenstvom je bezplatné pre teoretické aj praktické tréningy tak pre podnikateľov, ako aj pre ľudí.

V kategórií manažérstvo malých a micro podnikov zvíťazila spoločnosť Ladybird Farm Leisure Center s projektom „Turizmus udržateľným spôsobom“ (Tourism in a sustainable way) z Maďarska. Táto spoločnosť propaguje životný štýl, ktoré je v súlade s prírodou a životným prostredím. Ladybirs Farm vyvinula atrakciu, pri ktorej sa nespotrebuje žiadna energia a ak by ju aj bolo treba, vyrobí sa na farme z obnoviteľných zdrojov energie. Kľúčovým prvkom ich konceptu udržateľnosti je rozšírené využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 80 % ich energetickej spotreby pokrývajú využívaním solárnych panelov a biomasy pri výrobe energie. Sociálne hodnoty považujú za rovnako dôležité ako finančný zisk a v súlade s touto tézou predstavili návštevníkom aj koncept „Plať odpadom“, návštevník môže zaplatiť časť vstupného poplatku použitím domáceho odpadu, ktorý prinesie, napríklad papier.

Víťazom kategórie produkt a služby sa stala turecká spoločnosť Hydromx International A.S. s projektom „Energeticky efektívny prenos energie kvapalinou na vykurovanie a chladenie“ (Energy Efficient Heat Transfer Fluid for Heating and Cooling).

Hydromx je revolučná technológia prenosu tepla kvapalinou. Hydromx využíva nanočastice (ktoré sú v pokojnom stave neaktívne) na zrýchlenie prenosu tepla zahrievaním alebo ochladzovaním kvapaliny a prenosu energie v kratšom časovom úseku, vyžadujúc tak významne menšie množstvo dodanej energie. Nezávisle od toho aký energetický zdroj je použitý, aký účinný kotol alebo chladič máte, Hydromx zlepšuje účinnosť celého systému prenosu energie.

Ďalším oceneným v kategórii proces bola francúzska spoločnosť M2I Life Sciences s projektom „Feromonálna metóda s prvkami paintballu v boji proti moľam žijúcim v borovici“ (Pheromonal mating disruption through paintball against the pine processionary moth). Spoločnosť je lídrom vo využívaní feromónov v oblasti hubenia škodcov. Vyvinuli patentovanú technológiu, vďaka ktorej sa produkujú pohlavné feromóny proti hmyzu a škodcom v snahe chrániť úrodu a nepoužívať pesticídy. Ide o zelené a efektívne riešenie, ktoré nezanecháva stopy a nespôsobuje škody. Moľ žijúci v borovici je invazívny hmyz, objavený v Európe s negatívnym vplyvom na životné prostredie. Škodí nielen zvieratám, ale aj ľuďom. Ich množstvo bolo výrazné redukované vďaka tejto metóde. Feromónovým gélom sa naplnili paintballové tablety a vystrelili sa do tých stromov, kde boli mole objavené.

V oblasti podnikanie a biodiverzita zvíťazila spoločnosť z Nemecka HiPP-Werk Georg Hipp OHG s projektom „20 rokov udržateľného manažmentu v spoločnosti HiPP“ (20 Years of HiPP Sustainability Management). HiPP je vysoko kvalitná detská potrava. Produkty sú vyrobené z organických, surových materiálov, ktoré sú v súlade s prírodou. HiPP je zakladajúcim členom medzinárodnej iniciatívy s názvom „Biodiverzita v Dobrej Spoločnosti“. Oddelenie udržateľného manažmentu spoločnosti HiPP včlenilo biodiverzitu do chodu spoločnosti. Za týmto účelom sa zriadilo špeciálne oddelenie, ktoré posudzuje celý reťazec dodávok/zdrojov, implementujúc systematický a udržateľný manažment na každej úrovni. Byť zamestnancom HiPP znamená byť „udržateľným“ zamestnancom.

Tak ako firmy aj my spotrebitelia zohrávame rovnako dôležitú úlohu pri ochrane životného prostredia, a to prostredníctvom našich nákupných košíkov. Výberom produktov od spoločností, ktoré získali Národnú či Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie môžeme prispieť k udržateľnej budúcnosti a podporiť zelené podnikateľské prostredie.

Víťazné projekty v národnej súťaži sú dôkazom toho, že Slováci sú inovatívni, šikovní a skvelé nápady vedia uvádzať aj do praxe, preto využite príležitosť a prihláste sa aj Vy do národnej súťaže a získajte možnosť preraziť a postúpiť do európskeho kola.

Pre bližšie informácie a registráciu kontaktujte organizátora súťaže:

Asociáciu priemyselnej ekológie (ASPEK)

Mgr. Petra Rauch – generálny sekretár

Mobil: +421 905 766 607

Email: mail@aspek.sk

Zdroj: European Business Awards for the Environment, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, redakcia portálu Energie pre VásVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.