Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Byť „eko“ nie je póza, ale nevyhnutnosť!

Planéta sa nám otepľuje, letá aj zimy sú teplejšie ako kedykoľvek predtým. Byť „eko“ nie je preto iba stokrát opakovaná fráza, ale nevyhnutný prostriedok na ceste k záchrane našej planéty. Tipy, inovácie a nápady ako byť „eko“ priniesla októbrová konferencia Ekoinovačné Slovensko.

Konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry životného prostredia. Čo sú ekoinovácie a načo nám slúžia?

Ekologické inovácie sú akoukoľvek formou inovácií, ktorých cieľom je výrazný a preukázateľný pokrok smerom k dosiahnutiu udržateľného rozvoja tým, že znižujú vplyv na životné prostredie, posilňujú odolnosť voči environmentálnym tlakom, alebo dosahujú efektívnejšie a zodpovednejšie využívanie prírodných zdrojov. Táto výstižná definícia zaznela z úst Ing. Aleny Adamkovičovej – vedúcej odboru environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru Slovenskej agentúry životného prostredia.

Je Slovensko ekoinovatívne? Určite áno! Práve táto konferencia je toho jasným dôkazom a vďaka inšpiratívnym vystúpeniam a ekoinováciam, ktoré priniesla, podporila myšlienky udržateľného rozvoja, ekológie a environmentálnej politiky.

Jedným zo spôsobov podpory a rozvoja ekoinovácií sú dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky, o ktorých sa hovorilo v rámci konferencie. Ide o aktivity podnikov, inštitúcií, organizácií, ktoré smerujú k znižovaniu ich negatívnych vplyvov na životné prostredie. Tieto aktivity sú dobrovoľné, pretože povinnosť ich uplatňovania nevyplýva z právneho predpisu, ale naopak z dobrej vôle a uvedomelosti tej, ktorej organizácie. Je potrebné vyjadriť uznanie tým, ktorí ich dobrovoľne využívajú a sú správnym príkladom pre nás všetkých. Medzi takéto nástroje patrí schéma pre environmentálne manažérstvo a audit EMAS, s ktorou spoločnosť NATUR – PACK, a. s. zvíťazila v slovenskej súťaži Národná podnikateľská cena za životné prostredie. Schéma je založená na princípe dobrovoľnosti a predstavuje súbor nástrojov a pravidiel, ktoré vedú spoločnosť k ekologickejšiemu manažmentu ľudských a prírodných zdrojov. Cieľom schémy EMAS je lepšie využívanie zdrojov, súlad s legislatívou na úseku životného prostredia, informovanie verejnosti, organizácia rôznych vzdelávacích aktivít (napr. NATUR –PACK, a.s. organizuje Ekotopfilm – Envirofilm).

Ďalším nástrojom je environmentálne označovanie produktov. Na Slovensku sa takéto značenie používa od roku 1997 pod názvom „Environmentálne vhodný produkt“ (EVP) a v rámci tejto schémy je ocenených na Slovensku 43 produktov. Od vstupu do Európskej únie sa používa aj európska schéma „Environmentálna značka EÚ“. Ide o pomerne komplikovaný a časovo náročný proces a získanie takejto značky je naozaj zárukou "ekologickosti". Jej platnosť je však časovo limitovaná a po uplynutí doby „expirácie“ podlieha držiteľ opäť preskúmaniu splnenia podmienok. „Environmentálna značka EÚ“ je u nás udelená 8 produktom, z toho dve sú služby, medzi nimi napríklad aj Eco friendly Hotel Dália.

Zelené verejné obstarávanie proces, ktorého úlohou je podporiť na trhu dopyt po environmentálnych produktoch a motivovať tak výrobcov k vývoju nových technológií a výrobe „eco – friendly“ produktov.

V tomto procese sa verejný obstarávateľ (napr. obec, VÚC, SR) a obstarávateľ snažia obstarať produkt, ktorý má znížený negatívny dopad na životné prostredie počas celého životného cyklu v porovnaní s produktom, ktorý by bol obstaraný a slúži na rovnaký účel. V podmienkach SR je podporované od roku 2007 prostredníctvom Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Posledným z nástrojov je overovanie environmentálnych technológií. Európska komisia spolu s členskými štátni spustila v roku 2011 pilotný program EÚ pre overovanie environmentálnych technológií (EÚ ETV). Do programu patria tri technologické oblasti, a to čistenie a monitorovanie vody (napr. monitorovanie kvality vody), materiály, odpady a zdroje (napr. separácia a triedenie tuhého odpadu) a energetické technológie (napr. obnoviteľná energia).

Tento „neľahký boj“ pri vývoji, testovaní a aplikácií ekoinovácií mnohokrát končí pri otázke financií. Jedným zo spôsobov, ktorý by mal inovátorom pomôcť a výrazne zrýchliť uvedenie inovácií na trh je nástroj Európskej komisie SME Instrument, ktorý je súčasťou Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020. Osobitným cieľom Horizontu 2020 je ochrana klímy, udržateľné hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov. K dispozícii je balík peňazí vo výške 80 miliárd EUR na obdobie 7 rokov. Zo Slovenskej republiky získalo financie 8 firiem, z toho až 5 v oblasti ekoinovácií.

Aby sme neostali iba v teoretickej rovine, prinášame Vám aj príklady dobre praxe, na základe ktorých pochopíte, že byť „eko“, znamená myslieť „eko“ a správať sa „eko“.

Prvým príkladom je Eco – friendly rodinný hotel Dália, ktorý 15 rokov vytvára zelené hotelierstvo. Od roku 2011 je držiteľom prestížnej Environmentálnej značky Európskej únie – EU Ecolabel. Realizuje plán ekologických aktivít, v hoteli používajú úsporné žiarovky, 100 % recyklovaný papier, nainštalované majú solárne panely, ktoré zabezpečujú ohrev vody v letných mesiacoch, separujú odpad, zapojili sa do podujatia Envirofilm, Hodina Zeme, Eko raňajky a mnohé ďalšie. Okrem toho podporujú domácich výrobcov a produkty, v areáli majú nabíjaciu stanicu na elektromobil a mnohými ďalšími aktivitami sa snažia upevňovať pozíciu lídra v zodpovednom podnikaní v hotelierstve na Slovensku.

Druhým zaujímavým príkladom dobrej praxe je inteligentné monitorovanie odpadu WASTE:IT, ktorý vyvinul tím spoločnosti BRAIN:IT. Tento senzor je založený na ultrazvukovej technológií a dokáže merať vzdialenosť a naplnenosť nádoby. Namerané údaje dokáže spracovať a zaslať do úložiska, kde sú online dostupné užívateľovi. Obrovský potenciál a uplatnenie našla táto inovácia v odpadovom hospodárstve (senzory boli inštalované do kontajnerov), ďalej v recyklácií a ekológii, ale aj v iných oblastiach.

V rámci odpadového hospodárstva bol zaujímavým príkladom dobrej praxe aj vertikálny systém pre zber a vývoz komunálnych odpadov. Zmyslom tohto systému sú polopodzemné alebo podzemné kontajnery, vďaka ktorým sa znížilo zaťaženie verejného priestoru neestetickými a nehygienickými nádobami na odpad. Keďže úložisko odpadu je pod úrovňou zeme „zberatelia odpadu“ nemajú možnosť sa k nemu dostať. Samozrejme ide o riešenie, ktoré nie je možné aplikovať na všetkých miestach vo vzťahu k tomu, že kontajnery sú pod zemou.

Veľmi inovatívnym a praktickým riešením Startup centra TUKE, ktoré zaznelo v rámci konferencie bola Chargebrella – prenosný generátor elektrickej energie, ktorý dokáže nabiť telefón, tablet, fotoaparát 24 hodín denne kdekoľvek, kde máte dostupný zdroj tepla ako napríklad Slnko, oheň. Elektrickú energiu produkuje z alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. Práve táto Chargebrella Vás môže zachrániť v rôznych kritických situáciách, kde nebude dostupná elektrická energia.

Tieto príklady sú jasným dôkazom toho, že aj Slováci sú ekoinovatívni a záleží im na životnom prostredí. Viac autentických informácií priamo „z prvej ruky“ o príkladoch dobrej praxe Vám prinesieme v ďalších príspevkoch.

A teraz nám neostáva nič iné iba si nastaviť zrkadlo a zistiť aký „eko“ je každý z nás. Nezabudnite - byť „eko“ znamená myslieť „eko“ a správať sa „eko“.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.