Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Regulácia cien energií by sa mala zrušiť

Príspevky na zateplenie rodinného domu - VI. kolo bude spustené

SEPS sa stal účastníkom systému IGCC

Distribučná spoločnosť plynu pomohla seniorom v Ružinove

Kalendár akcií

PR sekcia

SEPS a ČEPS uzavreli Memorandum o spolupráci

Distribučná spoločnosť plynu pomohla seniorom v Ružinove

Skupina MOL vykázala v prvom štvrťroku čistú stratu 152 miliónov USD

Zhodnotenie druhotných surovín v spoločnosti JAVYS -prvý štvrťrok 2020

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam otázok

Novoročná anketa 2019

Pýtali sme sa ľudí z energetiky

 • „Aký bol rok 2018 z pohľadu Vašej spoločnosti/inštitúcie?“
 • “Aké výzvy/vývoj očakávate vo Vašom biznise/energetike v roku 2019?"

Nech sa páči, ponúkame vyjadrenia zástupcov plynárenstva, OZE, elektroenergetiky, jadrovej energetiky, ale aj inštitúcií zo Slovenska a zahraničia.

 1. Peter Žiga – minister hospodárstva Slovenskej republiky
 2. Ľubomír Jahnátek - predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 3. Vladimír Slugeň – predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti
 4. Václav Cílek - geológ a klimatológ z Akademie věd ČR
 5. Ján Valko – predseda predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 6. Stanislav Janiš – predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla
 7. Zdeněk Schraml - generálny riaditeľ spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.
 8. Andrej Juris, predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
 9. Veronika Galeková – riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE
 10. Vladimír Švigár - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s.
Peter Žiga – minister hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvu hospodárstva SR sa v minulom roku podarilo presadiť novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov. V oblasti energetiky priniesla zmeny, ktoré sú považované za najzásadnejšie za posledných desať rokov. Ide o komplexnú reformu zelenej energie, ktorá dáva vyšší dôraz na trhové princípy a významne modernizuje celý systém jej podpory. V rámci novely bola schválená aj finančná kompenzácia zo štátneho rozpočtu energeticky náročným podnikom na zníženie nákladov za elektrinu. Tento rok sa bude takýto príspevok poskytovať historicky po prvý krát. Cieľom MH SR je prispieť k vyššej konkurencieschopnosti týchto podnikov v porovnaní so subjektmi v zahraničí. Z pohľadu posilnenia energetickej bezpečnosti SR a regiónu strednej Európy bolo minulý rok dôležité, že v septembri sa vo Veľkých Kapušanoch začala výstavba slovensko-poľského plynárenského prepojenia.  

VIAC »
Ľubomír Jahnátek - predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Jednou z najzásadnejších udalostí roka 2018 z pohľadu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bol určite mimoriadny nárast cien komodít na burzách. V cenových konaniach sme sa museli vyrovnať s medziročným nárastom silovej elektriny o 27 %, plynu o 24 %, či emisných povoleniek o viac ako 200 %!!! Napriek tomu sa nám podarilo zabezpečiť pre slovenské domácnosti, malých podnikateľov, ale zároveň pre všetkých účastníkov trhu na rok 2019 optimálne a spravodlivé ceny energií. Platí, že keby sme napríklad v plnej miere zohľadnili len návrhy od dodávateľov elektriny, cena elektriny by pre slovenské domácnosti stúpla v roku 2019 výrazne viac.

VIAC »
Vladimír Slugeň – predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Slovenská nukleárna spoločnosť prežila rok 2018 v relatívnom pokoji naplnenom každodennou prácou. Všetky 4 jadrové bloky boli na Slovensku prevádzkované bezpečne a vysoko efektívne. So spoľahlivosťou a kvalitou prevádzky a všetkých s ňou spojených činností súvisí ukazovateľ UCF (Unit Capability Factor - koeficient pohotovosti bloku). Hovorí ako efektívne bola využitá kapacita elektrárne. Koeficient UCF sa u nás zvýšil z priemerných 80% začiatkom 90-tych rokov, na v súčasnosti bežných viac ako 92%. Také hodnoty už patria do svetovej špičky medzi prevádzkovateľmi tlakovodných reaktorov (PWR). Ďalší pohľad na spoľahlivosť prevádzky dáva ukazovateľ FLR (Forced Loss Rate - koeficient vynútených strát), ktorý sleduje pomerný výpadok výrobnej kapacity voči maximálne možnej výrobe počas obdobia mimo plánovanej odstávky a blíži sa k nule.

VIAC »
Václav Cílek – geológ a klimatológ z Akademie věd ČR

Tím, jak pracuji na Geologickém ústavu AV ČR, tak se z energetického hlediska nic zvláštního nestalo, ale objevují se nové trendy, jímž je výzkum netradičních surovin a např. i procesů, které např. vedou ke greisenizaci tedy ke vzniku lithiem bohatých partií žulových masivů.

VIAC »
Ján Valko – predseda predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel

Všetky energetické spoločnosti vrátane SPP sa v roku 2018 museli vysporiadať s výrazným nárastom cien energií na medzinárodných trhoch. Ceny plynu a elektriny na burze sa medziročne zvýšili podobným tempom až o zhruba tretinu. SPP sa aj napriek tomu potvrdil pozíciu lídra trhu s energiami na Slovensku. Spoločnosti sa podarilo zvýšiť trhový podiel v dodávke plynu i elektriny pri zachovaní udržateľnej a priaznivej ceny energii pre našich zákazníkov. Aj v roku 2018 SPP zostal prvou voľbou pri zmene dodávateľa elektrickej energie a popri tom naša spoločnosť v súlade s vládnou energetickou politikou zabezpečila bezpečné dodavky plynu pre všetkých odberateľov pre nadchádzajúcu zimnú sezónu bez ohľadu na krízovú situáciu na Ukrajine.

VIAC »
Stanislav Janiš – predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla

Rok 2018 bol pre nás aj niečím výnimočným, v novembri 2018 uplynulo 20 rokov od založenia SZVT. Zväz vznikol v novembri roku 1998 z iniciatívy stredoslovenských spoločností Martico, s.r.o., Martin, Bytterm, a.s., Žilina, Termex, s.r.o., Veľký Krtíš, 1. banskobystrická energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica a MPBH spol. s r.o., Zvolen. V čase nášho vzniku zakladatelia pochopili, že len spoločne dokážeme byť múdrejší, skúsenejší a prieraznejší. Taktiež im bolo jasné, že si dokážu navzájom po odbornej stránke veľa dať a jeden od druhého sa učiť. Podarilo sa.

VIAC »
Zdeněk Schraml - generálny riaditeľ spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Medzinárodné podnikateľské prostredie zažilo v roku 2018 časy konjunktúry a najzásadnejšou zmenou na trhu s elektrickou energiou a zemným plynom, bola jednak vysoká miera kolísania, ale aj cenové maximá pre kontrakty na komoditu pre rok 2019. Ceny na tejto úrovni tu neboli minimálne 7 rokov. Na tento nárast doplatili dodávatelia, ktorých činnosť bola založená na špekulatívnej cenotvorbe a mali nedostatočne ošetrené riziko nákupu komodity pre svojich zákazníkov. Táto riziková taktika na konci dňa znamenala, že neboli schopní dodať svojim zákazníkom elektrinu a plyn za zazmluvnené ceny. Ukončili s nimi zmluvy predčasne a nechali svojich klientov bez dodávky elektriny a plynu, ktorú zmluvne garantovali. Viacerí menší dodávatelia ukončili svoje aktivity a ďalší (ČEZ, Slovakia Energy, V-Elektra) opúšťajú alebo zvažujú opustenie regulovaného segmentu domácností a malých podnikov.

VIAC »
Andrej Juris, predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Rok 2018 považujem za úspešný. Do rozvoja a obnovy distribučnej siete sme investovali viac ako 93 mil. eur. Za jeden z najvýznamnejších investičných projektov považujem dokončenie a uvedenie do prevádzky novej elektrickej stanice, ktorá zásobuje celý areál priemyselného parku Sereď-Juh a okolie. Celkové náklady na výstavbu boli približne 10 miliónov eur. Stanica je schopná dodávať 40MW elektrického výkonu, a okrem priemyselného parku bude po plnom napojení na existujúcu 22kV infraštruktúru, dodávať elektrickú energiu aj obyvateľom mesta Sereď a priľahlého regiónu.

VIAC »
Veronika Galeková – riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE

Rok bol pre nás veľmi náročný a plný zmien hlavne s ohľadom na novelu zákona 309/2009. Veľa z nich bolo pozitívnych, ako úspechy v súdnych konaniach ohľadom tzv. G-komponentu, či prijatie inštitútu Lokálneho zdroja. Napriek tomu stále cítiť, že zelená energetika je na Slovensku nežiadúce dieťa. Pod rúškom podpory pre OZE sa idú ďalších 15 rokov podporovať už dávno splatené teplárne, spaľovanie biomasy zo zdravých lesov sa vyriešilo len naoko a celkovo ozajstné riešenia proti zmene klímy a za lepšie životné prostredie absentujú, nadradené sú iba ekonomické ciele a zisky, bohužiaľ to celoplošne na stave školstva, zdravotníctva či životnej úrovne bežne zamestnaných ľudí absolútne nevidno.

VIAC »
Vladimír Švigár - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s.

Rok 2018 bol z pohľadu JAVYS, a. s., rokom konsolidovaného stabilizovaného hospodárenia, bez mimoriadnych negatívnych udalostí. JAVYS, a. s., úspešne pokračuje v realizácii projektov vyraďovania JE A1, JE V1 a realizovala činnosti nakladania s RAO a VJP v rámci aktuálnych kapacitných možností, pričom v priebehu roka 2018 nenastala žiadna mimoriadna udalosť, ktorá by mala významný negatívny dopad na hospodárenie spoločnosti.

VIAC »
Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2020 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.