Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na Pýtate sa

Príspevky na zatepľovanie rodinných domov – nevyhnutná účasť projektanta

31.08.2017

Otázka:

Dobrý deň,

Kto robí projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia - energetický certifikát. Prosila by som o radu. Ďakujem.

Mária C.

Prosím Vás kto nám urobí projektovú dokumentáciu? Keď v našom okolí to moc nikto nerobí a treba platiť vopred len z čoho keď nemáme toľké peniaze. Sme v dome 3 ZTP a syn je vlastník a my máme právo dožitia, tak neviem ako postupovať pri žiadosti.

Anna K.B.

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

hádam ani niet veľa ľudí, ktorí by v súčasnosti neuvažovali o šetrení svojich financií, napríklad aj znižovaním spotreby energie na vykurovanie. Vlastníci bytov v bytových domoch majú k dispozícii zvýhodnené úvery Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 114 mil. eur . Na druhej strane pre majiteľov rodinných domov je určený balík 30 mil. eur z dotačného programu ministerstva dopravy a výstavby SR. Ide o dobre známe a populárne príspevky na zatepľovanie rodinných domov , ktorých získanie si však vyžaduje splnenie nie jednoduchých podmienok.

Častokrát by si záujemcovia o príspevky chceli zrealizovať zateplenie ich rodinného domu svojpomocne. Samozrejme aj to je variant, avšak ten už nie je podporený dotačným programom. Pre získanie štátneho príspevku je preto, okrem iného, potrebné doručiť projektovú dokumentáciu zateplenia RD spoločne so zhrnutím výsledkov (i) projektového energetického hodnotenia v prípade podávania žiadosti pred zateplením RD a (ii) normalizovaného energetického hodnotenia v prípade podávania žiadosti po zateplení RD. To, na koho sa majú záujemcovia o príspevok možnosť obrátiť za účelom vypracovania týchto dokumentov, sme sa dopytovali u kompetentných.

Stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR

Dobrý deň p. Badida,

ohľadom projektu je možné obrátiť sa na projektanta v okolí žiadateľa aj kdekoľvek na Slovensku. Zoznam autorizovaných stavebných inžinierov je uvedený na stránke https://verejnyportal.sksi.sk/search . Zoznam autorizovaných architektov sa nachádza na stránke http://www.komarch.sk . Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, môže vypracovať aj osoba s príslušným odborným vzdelaním, napr. vysoká škola v odbore stavebníctva. Tieto osoby nie sú evidované v žiadnom zozname.

Odbor komunikácie
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ​

Stanovisko Slovenskej komory stavebných inžinierov

Dobrý deň pán Badida,

keďže v tomto prípade ide o budovy, projektovú dokumentáciu (PD) zatepľovania rodinných domov by mal vypracovať projektant – autorizovaný stavebný inžinier ako oprávnená osoba podľa § 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch pre kategóriu A1 komplexné architektonické a inžinierske služby – pozemné stavby (PD pre územné a stavebné konanie) alebo pre kategóriu I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb – konštrukcie pozemných stavieb (PD pre stavebné konanie), alebo je možnosť vypracovania PD pri zatepľovaní rodinných domov v prípade, že ide o jednoduchú stavbu podľa § 139b ods. 1 písm. a) stavebného zákona 50/1976 Zb. „ Jednoduché stavby sú a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,“ aj osobou s príslušným vzdelaním podľa § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona: „ Za vybrané činnosti sa nepovažuje a) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, ktoré môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním,“ - v prípade, ak nie je pridelenie tejto dotácie podmienené predložením PD vypracovanej oprávnenou osobou s autorizačným oprávnením podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len „oprávnená osoba“) podľa osobitných predpisov . Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy.“

Pri vyhľadávaní oprávnenej osoby – autorizovaného inžiniera na verejnom informačnom portáli SKSI zadáte výberové kritériá podľa nižšie uvedeného:

1. Typ zoznamu – autorizovaní stavební inžinieri

2. Platnosť - platné oprávnenie

3. Kategórie zoznamu - A1 (100) a zároveň I1 (410) – čo Vám poskytne možnosť výberu z jednej alebo druhej kategórie

4. Geografické údaje – umožňuje výber podľa miesta záujmu - kraj /okres

5. Vyhľadať – uskutoční výber všetkých oprávnených osôb podľa Vami zadaného výberu

V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii.

Prajem príjemný deň

Ing. Mária Olšakovská

samostatná referentka referátu pre autorizáciu

Z uvedených odpovedí vyplýva, že predmetné dokumenty – projektovú dokumentáciu a zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia Vám môžu vypracovať tak stavební inžinieri kategórie A1 , kategórie I1 , ale aj architekti .

Pre úplnosť ešte dodávame, že projektová dokumentácia a energetické hodnotenie nie sú totožné s energetickým certifikátom, ktorý popisuje energetickú náročnosť budovy a jej zaradenie do energetickej triedy. Keďže však aj dodanie energetického certifikátu je potrebné pri podávaní žiadosti o príspevok na zateplenie RD, bude potrebné sa obrátiť na osobu s odbornou spôsobilosťou na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov .

S pozdravom,

Jozef Badida

Ak chcete byť pravidelne informovaní, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Otázky

 1. Otázka trvalého pobytu pri žiadostiach o dotácie na drevodomy»
 2. Manželia/spolumajitelia žiadajúci o dotácie na drevodom»
 3. Príspevky na zatepľovanie rodinných domov – nevyhnutná účasť projektanta»
 4. Dotácie z projektu Zelená domácnostiam v bratislavskom kraji»
 5. Zvýšenie celkovej podlahovej plochy pri príspevkoch na zateplenie rodinného domu»
 6. Ako financovať obnovu bytových domov – štátny príspevok a úver»
 7. Zariadenia na výrobu tepla v programe Zelená domácnostiam»
 8. Je možné žiadať o dotáciu na vykurovacie teleso spätne?»
 9. Dotácie na zateplenie RD: licencia na zabudovanie okien/dverí »
 10. Celková podlahová plocha – podmienka získania príspevku na zateplenie RD»
 11. Úspora energie pri výmene okien a zateplení domu»
 12. Vlastná výroba elektriny z fotovoltických panelov pokrývajúca potreby záhradkára/chalupára»
 13. Svojpomoc a príspevok pri zateplení rodinného domu»
 14. Podmienky a postup na získanie príspevku na zateplenie rodinného domu»
 15. Príspevok na zateplenie rodinného domu – pôvod zhotoviteľa»
 16. Správna voľba vykurovacieho systému»
 17. Inštalácia fotovoltických panelov a solárnych kolektorov na garáži či hospodárskej budove»
 18. O dotácie na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely možno žiadať aj pri rozostavanom rodinnom dome»
 19. Fotovoltické panely – cena, prebytky elektriny, odporúčania»
 20. Dotácie (OZE) – začiatok registrácie zhotoviteľov (montážnych firiem)»
 21. Sú slnečné kolektory/fotovoltika vhodné pre jednoosobovú domácnosť?»
 22. Dotácie (OZE) už na jeseň»
 23. Čerpanie eurofondov na výstavbu a modernizáciu plynovodnej prípojky»
 24. Finančná podpora pre poľnohospodárov – vlastná výroba elektriny»
 25. Pripojenie fotovoltických panelov do distribučnej siete»
 26. Zatepľovanie a zmena dodávateľa»
 27. Adresát žiadosti o dotácie (OZE)»
 28. Dotácie na zatepľovanie »
 29. Odpad na Tyršovom nábreží v Petržalke »
 30. Dotácie na opatrenia energetickej efektívnosti (FO, PO) »
Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.