Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

SEPS úspešne obstarala podporné služby na rok 2024 s úsporou € 15 mil.

SPP informuje o cenách za dodávku energie v roku 2024

Pozitívny výsledok hospodárenia štátneho SEPS-u

SPP – distribúcia spolu s partnermi podporí nákup nového kotla sumou do výšky 600 EUR

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Významný medzinárodný úspech spoločnosti JAVYS

Zástupca Slovenska bude dva roky predsedať Zmluve o CPD pri Jadrovej energetickej agentúre OECD (OECD-NEA) v Paríži. Nominant spoločnosti JAVYS, a. s., bol zvolený jednomyseľne.

Zdroj: JAVYS, a.s., (slovenský zástupca, JUDr. Martin Macášek - vľavo)

Na 36. zasadnutí Správnej rady Zmluvy o výmene vedecko-technických informácii o projektoch vyraďovania jadrových zariadení („Zmluva o CPD“), ktoré sa konalo dňa 14. – 15. novembra 2017 v Paríži, bola na základe kandidatúry za predsedu Správnej rady jednomyseľne zvolená spoločnosť JAVYS. Vo funkcii predsedu „Zmluvy o CDP“ bude JAVYS, a. s., zastupovať JUDr. Martin Macášek, manažér pre vyraďovanie jadrových zariadení, a to počas nasledujúcich dvoch rokov (do novembra 2019).

Zvolenie spoločnosti JAVYS za predsedu správnej rady Zmluvy o CPD je prejavom uznania medzinárodnej komunity k vyspelosti programov vyraďovania jadrových zariadení realizovaných spoločnosťou JAVYS, a. s., a vysokej úrovne odbornosti jej zamestnancov, vykonávajúcich tieto práce.

Zmluva o CPD zriadená pri Jadrovej energetickej agentúre OECD (OECD-NEA) v Paríži, je jedinou celosvetovou platformou, ktorá združuje výlučne organizácie priamo vyraďujúce jadrové zariadenia. Cieľom jej činnosti je slobodná a otvorená výmena vedecko-technických poznatkov získaných v rámci vyraďovania jadrových zariadení. Počas jej doterajšej 32 ročnej histórie prispela výraznou mierou k celosvetovému zvyšovaniu bezpečnosti a efektívnosti prác pri vyraďovaní jadrových zariadení, so súbežným znižovaním celkových nákladov. K ich dosahovaniu prispieva otvorená výmena skúseností, čo umožňuje jednotlivým členom využívanie aktuálnych poznatkov zo všetkých ostatných projektov vyraďovania. Tieto skúsenosti prispievajú k výraznej úspore času, nákladov, radiačných dávok, výskumu a vývoja, ktoré by inak boli potrebné na ich individuálne znovuobjavovanie.

Zmluva o CPD má 27 členov z celého sveta, ktorí implementujú 71 projektov vyraďovania jadrových zariadení. Je nepretržite používaná a priebežne dopĺňaná od roku 1985, čo predstavuje unikátny súbor najaktuálnejších poznatkov vo vyraďovaní, ktorý je pozitívne vnímaný a plne akceptovaný všetkými medzinárodnými organizáciami.

Zmluva o CPD pôsobí v rámci Výboru OECD-NEA pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi (RWMC/Radioactive Waste Management Commmittee) a má silné väzby na jej pracovnú skupinu pre vyraďovanie a demontáž (WPDD/Working Party on Decommissioning and Dismantling).

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR nezastupiteľné činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR pričom pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: JAVYS, a.s., názov - redakcia portálu

Bratislava, 20. november 2017Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.