Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS pristúpi k navyšovaniu kapacity pre pripájanie nových OZE po zmenách v systéme

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) uvoľní ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy Slovenska (ďalej len „ES SR“) až po plánovanej úprave legislatívy.

SEPS v priebehu posledných dvoch rokov uvoľnila 577 MW inštalovaného výkonu na pripojenie obnoviteľných zdrojov energie typu FVE (fotovoltické elektrárne) a VTE (veterné elektrárne) iných ako malé zdroje a lokálne zdroje. K ďalšiemu uvoľneniu došlo zo strany MH SR, ktoré v priebehu rokov 2022 a 2023 uvoľnilo 539 MW inštalovaného výkonu pre lokálne zdroje, ktoré vyrábajú elektrinu prioritne na pokrytie vlastnej spotreby. Spolu tak došlo k uvoľneniu 1 116 MW inštalovaného výkonu. Z 577 MW uvoľnených SEPS v rokoch 2021 a 2022 je inštalovaných a pripojených 3,6 MW.

Od začiatku roka SEPS aktívne iniciuje zmenu legislatívy – tak v rámci ňou iniciovanej Pracovnej skupiny pod vedením MHSR, ako aj konkrétnych návrhov zmeny legislatívy. Od zmien si sľubuje férovejší systém prideľovania kapacít a efektívnejší proces pripájania nových solárnych a veterných zdrojov do sústavy. „Zavedenie takejto zmeny si vyžaduje úpravy legislatívy, od príslušných zákonov až po úroveň prevádzkových poriadkov resp. technických podmienok jednotlivých prevádzkovateľov prenosovej sústavy a distribučných sústav. Veríme, že prebiehajúca komunikácia medzi predkladateľmi poslaneckých návrhov, distribučnými spoločnosťami, ÚRSO, ministerstvom hospodárstva a SEPS prinesie vyšší podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe Slovenska,“ zhodnotil Martin Riegel, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku rozvoja, investícií a obstarávania SEPS.

Na webovom sídle SEPS je zverejnený výkon 1837 MW / 577 MW, ktorý je možné v súčasnosti pripojiť do sústavy. Uvedený výkon 1 837 MW platí pre všetky technológie, z toho výkon 577 MW je vyhradený pre FVE a VTE iné ako lokálne zdroje a malé zdroje. Len pre ilustráciu, po realizácii všetkých projektov, na ktoré bol uvoľnený výkon ako zo strany SEPS, tak aj MH SR (pre lokálne zdroje), vrátane výkonu FVE už pripojeného do roku 2021, by inštalovaný výkon FVE a VTE predstavoval hodnotu približne 1 700 MW, čo predstavuje 22 % z celkovej inštalovanej kapacity SR v roku 2022.

„Nízky nárast výroby elektriny z OZE je teda spôsobený skôr aktuálne nastavenými procesmi spojenými s realizáciou výrobných zariadení, než nedostatkom uvoľnených kapacít. Preto SEPS považuje uvoľnenú kapacitu iba za jeden z predpokladov na zvýšenie podielu výroby elektriny z OZE. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je tento zdroj aj postaviť a reálne prevádzkovať. V súčasnosti pracujeme na zapracovaní týchto zmien do novej legislatívy. Dodatočné kapacity uvoľníme bezprostredne po účinnosti týchto zmien a oznámime ich energetickému trhu s dostatočným predstihom,“ dodal Martin Riegel.

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.