Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

REPowerEU - katalyzátor tepelných čerpadiel

Plán Európskej komisie vychádza z ambicióznych cieľov v oblasti tepelných čerpadiel v rámci tzv. Green deal podporenej Fit for 55 z minulého roku a cieľov, ktoré EK stanovila v marci 2022 v rámci REPowerEU. Tieto ciele si podľa Európskej asociácie tepelných čerpadiel (EHPA) vyžadujú, aby sa do roku 2026 v EÚ nainštalovalo približne 20 miliónov tepelných čerpadiel a do roku 2030 takmer 60 miliónov.

Rozšírenie používania tepelných čerpadiel je rozhodujúce pre zníženie využívania fosílneho plynu pri vykurovaní a chladení domácností, budov a priemyslu. V REPowerEU Európska komisia stanovila cieľ voči cieľom z Fit for 55 zdvojnásobiť mieru nasadenia tepelných čerpadiel a odkazuje na zvýšenie výroby zariadení a uľahčenie prístupu k financovaniu.

Európa potrebuje stratégiu tepelných čerpadiel, aby priemysel akceleroval výrobu tepelných čerpadiel, a tak sa urýchlilo zavádzanie a pomohlo sa Európanom rýchlejšie znížiť nezávislosť od fosílneho plynu. To sa už prejavuje budovaním veľkých výrobných kapacít aj na Slovensku firmami Vaillant a Hoval.

Slovensko tepelným čerpadlám rozumie

Slovensko má dvanásť väčšinou menších výrobcov tepelných čerpadiel, z ktorých dvaja sú len vo fáze výstavby. Predstavia sa na Summite tepelných čerpadiel 27.10. 2022 v Bratislave.

Podporu tepelných čerpadiel vzduch/voda, voda/voda, zem/voda, štát uplatňuje, respektíve plánuje uplatňovať cestou programov:

1. Zelená domácnostiam – väčšinou nové domy mimo Bratislavského kraja

2. Obnova budov – najmä rekonštrukcie RD pre celé Slovensko, vrátane Bratislavy

3. Programy pre väčšie projekty, inštalácie na Slovensku

Napriek dotáciám, počty inštalácií sú nízke

Slovensko počtom inštalácií patrí medzi krajiny s najnižšími počtami inštalovaných tepelných čerpadiel na počet obyvateľov v porovnaní s priemerom EÚ. To je prirodzene dané najmä rozvinutou plynofikačnou sieťou. Prekvapujúco však tento nízky podiel v počte inštalácií TČ prináša veľký podiel na záväzku SR vo využívaní obnoviteľnej energie. V roku 2020 tento podiel bol už vyšší ako 12 %, v roku 2021 už 16 % a stále rýchlo rastie.

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch s celoročnou prevádzkou nie sú zatiaľ dotované

V rámci uvedených podporných programov sa zatiaľ nepodporujú tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré vo významnej miere môžu zefektívniť a dekarbonizovať napríklad prevádzku administratívnych, gastro, hotelových a iných verejných priestorov.

Ročne je na Slovensku záujem o 40-60 tis. reverzibilných tepelných čerpadiel s potenciálom vykurovania do 710 hodín za rok a len o 1000 tepelných čerpadiel s potenciálom vykurovania 1770 hodín za rok. Do tejto menšej skupiny patria tiež VRV/VRF klimatizačné systémy, ktoré vykurujú aj chladia a niektoré môžu aj súčasne.

Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie

Vek a veľkosť budovy nie sú dnes prekážkou pre využitie tepelných čerpadiel. Treba však mať vždy na pamäti, že energetická efektívnosť rastie s približujúcou sa vyparovacou a kondenzačnou teplotou. Tepelné čerpadlá sú možné aj do budov s vyššími tepelnými stratami, ale treba mať tiež zohľadniť požiadavky na teplotný komfort. Platí podmienka, že pred inštaláciou tepelného čerpadla v existujúcich budovách je nutné tepelné straty v rámci možností minimalizovať a až potom stanoviť potrebný výkon tepelného čerpadla (nie naopak). Pre nové budovy s nízkou potrebou energie je určené nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie.

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch

Patria sem rozdelené systémy, okrem iných najmä energeticky najefektívnejšie VRV/VRF systémy, ktoré dokážu celoročne vykurovať, chladiť aj v extrémnych podmienkach Slovenska a to aj súčasne. Sú vhodné pre nové i rekonštruované budovy.

Tepelné čerpadlá vzduch/vzduch sú využívané:

- v prechodnom období (split klimatizácie s výkonom od 2 do 12 kW)

- celoročne (split, multi split, VRV/VRF s výkonom od 2 do 56 kW

Trend vývoja počtov tepelných čerpadiel vzduch/vzduch reverzibilných s počtom prevádzkových hodín do 710 h/rok (červená čiara) sa vyznačuje prudkým rastom a pomalý rast majú tepelné čerpadlá s celosezónnou prevádzkou 1770 h/rok (modrá čiara). V roku 2020 ja zreteľný pokles inštalácií v dôsledku pandémie a chladnejšieho leta.

Strmý rast vývoja výroby tepla v jednotlivých rokoch tepelnými čerpadlami vzduch/vzduch reverzibilnými s počtom prevádzkových hodín do 710 h/rok (červená čiara) a pomalší rast majú TČ s celosezónnou prevádzkou 1770 h/rok (modrá čiara). Je zrejmé, že priestor pre TČ vzduch/vzduch s celosezónnou prevádzkou na Slovensku nie je zatiaľ využitý. V roku 2020 ja zreteľný pokles v dôsledku pandémie a chladnejšieho leta.

Obnoviteľné teplo odobrané z okolia TČ v rokoch 2010-2021

Kumulatívny rast získanej obnoviteľnej energie v GWh za 12 rokov životnosti (2010 – 2021) je najvýznamnejší v sektore obyvateľstvo s TČ do 20 kW. Je výrazne ovplyvnený dotáciami, nasledujú TČ inštalované v sektore služieb a v bytových domoch s výkonom nad 20 kW. Menší rast majú TČ inštalované v priemysle a v CZT. Celkom v roku 2020 bolo tepelnými čerpadlami využitej 2166 TJ obnoviteľnej energie.

Znázorňuje prudký rast (červená čiara) využitej obnoviteľnej energie najmä od r. 2018 v rezidenčnom sektore s výkonom TČ do 20 kW, ktorý je spôsobený najmä dotáciami

Znázorňuje inštalované výkony v jednotlivých rokoch od roku 2010. V roku začiatku pandémie 2020 inštalované výkony zreteľne klesli najmä TČ vzduch/vzduch v rezidenčnom sektore a to aj v dôsledku chladnejšieho leta. Rast sa spomalil v službách, obchodoch, administratíve s výkonmi nad 20 kW, kde sa znížili inštalácie TČ vzduch/vzduch, multi splitov, VRV, VRF. Z grafu tiež vyplýva, že vplyvom dotácií na tepelné čerpadlá od roku 2017 nastal prudký nárast inštalovaných výkonov pre rodinné domy. Stagnuje však sektor služieb a rezidenčný sektor s výkonom nad 20 kW.

Uplatnenie tepelných čerpadiel na Slovensku

Z obrázkov je zrejmé, že najrýchlejšie rastie vyrobené teplo reverzibilnými TČ vzduch/vzduch, ktoré pracujú len časť vykurovacej sezóny. Podporou TČ vzduch/vzduch s celoročným využitím, by sa výroba tepla, chladu TČ významne zvýšila najmä v budovách s vyššou tepelnou ochranou. Menej výrazne okrem sektoru služieb sú TČ využívané v sektore priemysel a CZT. Na možnosti v týchto oblastiach na základe skúseností našich firiem chce poukázať vrcholné podujatie Summit tepelných čerpadiel pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

O Summite tepelných čerpadiel

Slovenský zväz pre chladenie klimatizáciu a tepelné čerpadlá je hlavným ambasádorom zariadení s chladivami a združuje certifikované osoby a spoločnosti pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá na Slovensku.

V spolupráci so Slovenským výborom pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom chladenia, so sídlom v Paríži pripravili pre architektov, projektantov, inštalatérov, investorov, verejnú správu, médiá konferenciu s názvom:

SUMMIT tepelných čerpadiel, Pontoon, 27. október 2022

Ide o vrcholné podujatie na Slovensku s tematikou tepelných čerpadiel sprístupnené online, ktoré sa koná pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie je poskytnúť divákom inšpirácie a prípadové štúdie o realizovaných riešeniach a praktické skúsenosti v nových a renovovaných budovách a vytvárať tak budúcnosť s tepelnými čerpadlami.

Program konferencie je štruktúrovaný tak, aby vyzdvihol výrobu a príkladné inštalácie tepelných čerpadiel na Slovensku a pozostáva z troch tematických blokov s prezentáciami a následnou diskusiou s otázkami cez Slido a networkingom.

Prihlásiť sa môžete na bezplatnú online účasť a pozrieť program Summitu tepelných čerpadiel už dnes kliknutím na link.

Autor: Peter Tomlein, Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.