Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Užitočný doplnok k poisteniu zodpovednosti za škodu v práci

Jesennou novinkou Wüstenrot poisťovne je Pripoistenie právnej ochrany – Pracovné právo k Poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Ako vyplýva z doterajších údajov spoločnosti Wüstenrot, cca 60 % žiadostí o poskytnutie právneho poradenstva je práve z oblasti pracovného práva. V mnohých prípadoch pracovnoprávnych sporov klientov úspešne zastupovala práve Wüstenrot poisťovňa, ktorá má už 10-ročné skúsenosti s poskytovaním poistenia právnej ochrany.

Príklady z praxe WP:

 • Klienti dostali výpoveď z pracovného pomeru, poisťovňa podala na súde žalobu o neplatné skončenie pracovného pomeru a klientom vymohla aj náhradu mzdy za niekoľko mesiacov.
 • Úspešné zastupovanie niekoľko desiatok poistených klientov v spore, v ktorom im zamestnávateľ neoprávnene strhol časť mzdy – tú im musel doplatiť.

Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania aj samostatné Poistenie právnej ochrany poskytujú na trhu viaceré poisťovne, ale právna ochrana v pracovnoprávnych záležitostiach ako možnosť pripoistenia je zatiaľ ojedinelá ponuka Wüstenrot poisťovne, ktorú prináša na základe požiadaviek z praxe – stúpa počet ľudí v pozícii zamestnanca, ktorí si uvedomujú potrebu ochrany svojich práv a zároveň ich náročnú vymožiteľnosť.

Pripoistenie právnej ochrany k Poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je možné uzavrieť aj prostredníctvom web stránky www.wuestenrot.sk.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania:

 • pre osoby v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere (okrem hasičov, vodičov SAD a pod.),
 • platí pre územie celej Európy,
 • poistenie trov súdnych a mimosúdnych konaní zamestnancov v odôvodnených prípadoch,
 • poistenie za 26 € ročne,
 • poistné krytie do 14 000 €,
 • so spoluúčasťou vo výške 10 % (min. 33 €, max. 660 €)

a k tomu odteraz možnosť Pripoistenia právnej ochrany, ktorá klientovi zabezpečí:

 • nonstop linku právneho poradenstva (nárok na dovolenku, na odstupné, počet hodín práce nadčas, atď.),
 • vypracovanie analýzy alebo stanoviska (ako v danej veci postupovať, možnosti riešenia...);
 • zastupovanie v mimosúdnom, v súdnom aj v exekučnom konaní,
 • úhradu odmeny advokáta a súdnych poplatkov, aj odmeny znalca,
 • úhradu nákladov na výkon jednej exekúcie,

pričom pripoistenie zahŕňa spory vyplývajúce z pracovného pomeru, zo štátnozamestnaneckého pomeru, a tiež z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Pripoistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území EÚ, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska, Turecka, a o ktorých je vecne a miestne príslušný rozhodnúť súd so sídlom v SR, na základe právneho poriadku SR.

Zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.