Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Inovatívne poistenie bývania HODNOTA DOMOVA

K boju s klimatickou zmenou sa pridávajú veľké korporácie

V priebehu roka padli k zemi 4 chladiace veže v Jaslovských Bohuniciach

J. Badida v TA3: Ako sú na tom Mochovce

Kalendár akcií

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018
23.-24.10.2018, Vienna House Easy Bratislava

PR sekcia

Inovatívne poistenie bývania HODNOTA DOMOVA

V priebehu roka padli k zemi 4 chladiace veže v Jaslovských Bohuniciach

„Jadrováci“ za sebou majú havarijné cvičenie

Spoločnosť JAVYS, a. s., má s účinnosťou od 14. septembra 2018 nového generálneho riaditeľa

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.

V máji prešla slovenským parlamentom novela zákona o energetike. Zavádza do nášho právneho prostredia pojmy z oblasti elektromobility, upravuje stav núdze v elektroenergetike a prináša zmeny v oblasti podnikania v distribúcií elektriny a zemného plynu.

Slovenská legislatíva konečne spoznala pojmy ako elektrické vozidlo, či nabíjacia stanica. Podľa novely zákona prevádzkovateľ nabíjacej stanice nebude považovaný za podnikateľa v energetike, čím mu odpadne veľa administratívnych povinností. Novela zákona tiež prináša rozdelenie jednotlivých typov nabíjacích staníc. Rozlišuje tak nabíjací bod, teda miesto ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla, nabíjaciu stanicu a verejne prístupnú nabíjaciu stanicu. Nabíjaciu stanicu definuje ako jeden alebo viacero nabíjacích bodov, verejne prístupnú nabíjaciu stanicu ako nabíjaciu stanicu, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný prístup pre všetkých a môže zahŕňať aj rôzne spôsoby autentifikácie a platby.

“Predmetné pojmy predstavujú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.,” píše dôvodová správa k návrhu novely.

Nie je to podnikanie

Ďalej uvádza, že pre vylúčenie pochybností týkajúcich sa zákonných povinností pri prevádzkovaní nabíjacej stanice navrhuje jednoznačne ustanoviť, že prevádzkovanie nabíjacích staníc sa nepovažuje za podnikanie v energetike a na túto činnosť sa nevyžaduje oprávnenie na podnikanie v energetike.

“Elektrickým vozidlom rozumie motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať,” definuje novela elektrické vozidlo.

V nadväznosti na európske smernice tiež nanovo komplexne upravuje stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze, skúšku stavu núdze, spôsob vyhlasovania a oznamovania stavu núdze a obmedzujúcich opatrení.

Zmeny aj v distribúcii

Zmeny sa dotknú aj tých, ktorí plánujú podnikať v distribúcii plynu. Po novom bude žiadateľ o vydanie povolenia povinný preukázať aj osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia. „A to aj vtedy, ak bude prevádzkovať novú distribučnú sieť vybudovanú ako rozšírenie existujúcej distribučnej siete iného prevádzkovateľa,“ uvádza ministerstvo hospodárstva. Dopĺňa, že po novom bude môcť odberateľ elektriny alebo plynu splnomocniť nového dodávateľa plnomocenstvom na právne úkony súvisiace so zmenou dodávateľa.

Autor: Matej ŠulcVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2018 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.