Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Cieľ znižovania energetickej spotreby je v ohrození

Šanca pre plynárenstvo

Príspevok (dotácia) na zateplenie rodinného domu - nové podmienky

Novoročná anketa 2019

Kalendár akcií

PR sekcia

JAVYS bez radiačnej nehody v roku 2018

Rok 2018 bol v spoločnosti JAVYS bezpečný

Zhodnotenie druhotných surovín v roku 2018 v spoločnosti JAVYS

S aplikáciou Wüstenrot je poistné plnenie klientovi odoslané do 24 hodín od nahlásenia poistnej udalosti

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Komentáre

V tejto sekcii nájdete komentáre.

 1. Cieľ znižovania energetickej spotreby je v ohrození
 2. Šanca pre plynárenstvo
 3. Horúca jeseň z pohľadu cien energie
 4. Transformácia Hornej Nitry – od ťažby uhlia k pestovaniu paradajok, chovu sumčeka a spracovaniu biomasy
 5. Hosť TA3: J. Badida o vyšších cenách elektriny a možných rezervách
 6. J. Badida v TA3 o zvyšovaní cien plynu
 7. Analýzy a trendy TA3: Pomôže nový zákon zelenej energii?
 8. J. Badida v TA3: Ako sú na tom Mochovce
 9. Tlak na Slovenské elektrárne treba vyvíjať, ale nie panikáriť
 10. Eastring – zachovanie tokov plynu cez Slovensko
 11. Hosť TA3: J. Badida o zdražení elektriny a potenciálnych úsporách
 12. J. Badida v RTVS k rastúcim cenám energie
 13. Ceny tepla a teplej vody porastú
 14. Posledné peniaze zeleným domácnostiam v roku 2018
 15. J. Badida v TA3: Ceny elektriny trápia firmy
 16. J. Badida v RTVS k Trumpovi a jeho kritike plynovodu Nord Stream II
 17. J. Badida v RTVS o meškajúcej dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce
 18. Mochovce, OZE a DENS 2018
 19. Máme tu nový zákon o “energiách”. Uvádza elektromobilitu.
 20. Ako zmierniť rast cien elektriny
 21. J. Badida v TA3: Cena elektriny na burze rastie
 22. J. Badida v Rádiu Aktual o plynovode Nord Stream II obchádzajúcom Ukrajinu aj SR
 23. J.Badida v Tablet TV: Ak Rusko zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu, Slovensko na tom stratí
 24. Emisné povolenky raketovo rastú, môže to ovplyvniť aj cenu elektriny
 25. Rekordná preprava ruského plynu do Európy a otázny ukrajinský koridor
 26. Panasonic buduje inteligentné a udržateľné mesto Fujisawa
 27. Európsky parlament prijal ambiciózne energetické ciele
 28. J. Badida v TA3: Vysoké ceny elektriny a možné riešenia
 29. prof. Slugeň o mutáciách jadrovej energetiky na Slovensku – aj o (ne)dostavbe Mochoviec
 30. Plynárenská explózia v Rakúsku – ako sú chránení slovenskí odberatelia?
 31. Slovensko – viac ako 5.000 úmrtí kvôli znečistenému ovzdušiu
 32. Potrebujeme silný regulačný úrad, aby obhajoval naše záujmy
 33. Mierne zdraženie cien energie v roku 2018
 34. 3. správa o stave energetickej únie. Prichádza rok angažovanosti.
 35. IEA: Očakávame významný nárast dopytu po energii
 36. Ruský plynovod Nord Stream 2 nám už asi až tak neprekáža
 37. Najväčšia stavebná loď na svete buduje ruský plynovod TurkStream
 38. Európske riešenie pre uskladňovanie elektriny v energetike a doprave
 39. IEA: Obnoviteľné zdroje energie čaká ružová budúcnosť
 40. Benefity dodávok ruského plynu do EÚ cez Nord Stream II a Ukrajinu
 41. URSO asi bude zvyšovať ceny elektriny na rok 2018
 42. Smart cities – budúcnosť nás všetkých
 43. Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny
 44. Rok 2016 bol úspešný. Budúcnosť je však neistá.
 45. Porovnanie cien zemného plynu na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 46. J. Badida v TA3: III. kolo zatepľovania rodinných domov
 47. Porovnanie cien elektriny na Slovensku a v iných krajinách EÚ
 48. J. Badida v RTVS o novom šéfovi URSO
 49. Na realizáciu projektov inteligentných miest sú samozrejme potrebné peniaze
 50. Po rozhodnutí viedenského súdu sa spor ohľadne gabčíkovskej elektrárne ešte viac zamotáva
 51. Stratégia budovania inteligentných miest v ČR
 52. Urban Rusnák: (Ne)bezpečný) tranzit energetických surovín
 53. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o Trumpovom odstúpení od klimatickej dohody a DENS 2017
 54. UDRŽATEĽNOSŤ- ako ju vidíte vy?
 55. „Naj“ Smart Cities a Slovensko
 56. Operátori sústav V4 a Rumunska sú znepokojení z rakúsko-nemeckých návrhov
 57. J. Badida: Vláda si posilňuje svoju pozíciu v URSO na úkor prezidenta
 58. Smart Cities – aj mestá môžu byť skutočne inteligentné
 59. J. BADIDA v Tablet TV: Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR už hlavne zo západu
 60. Nový zákon o registri partnerov verejného sektora ide „po krku“ schránkovým firmám, ale zavádza povinnosti aj pre podnikateľov v energetike
 61. Urban Rusnák: Jadrová energetika nestojí málo, ale prispieva k energetickej bezpečnosti
 62. Urban Rusnák: Slovensko v elitnej dvadsiatke v indexe energetickej výkonnosti
 63. J. Badida v TA3 o zmenách na Regulačnom úrade
 64. Ministerstvo navrhuje oslabiť prezidenta a posilniť vládu
 65. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o nových pomeroch v energetike
 66. Urban Rusnák: Čierne zlato prináša krajinám tak zisky ako straty v podobe daňových únikov
 67. Po takmer dvoch desaťročiach podpísaná ekonomicky dôležitá zmluva o elektrických vedeniach s Maďarskom
 68. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o vysokých účtoch za elektrinu
 69. Urban Rusnák: Sú medzinárodné arbitráže v energetike (ne) potrebné?
 70. Chaos okolo účtov za energie a avizované zmeny v energetike
 71. V Európe (zatiaľ) víťazí ruský plyn nad americkým či arabským
 72. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na východe SR
 73. Urban Rusnák - Aký je súčasný vplyv OPEC na ceny ropy a jeho perspektíva?
 74. Porovnanie cien za distribúciu elektriny na strednom Slovensku
 75. Porovnanie cien za distribúciu plynu
 76. Chaos v distribučných tarifách
 77. Európska energetika - úspechy roku 2016 a výzvy roku 2017 očami Maroša Šefčoviča
 78. Platby za energie vyvolali hystériu
 79. Ako na Slovensku vykántriť energetickú chudobu
 80. Naše vysoké ceny elektriny za nás Brusel nezníži
 81. Aktívny zákazník v centre energetiky budúcnosti
 82. Nižšie ceny energie pre domácnosti v roku 2017
 83. Topánka tlačí distribučky aj OZE výrobcov
 84. Vďaka Energolandu je aj svet energií zábavný
 85. Slovensko – energetický uzol „odsúdený“ na spoluprácu so susednými štátmi
 86. Kto z koho? Nech zvíťazí ten lepší!
 87. Jadrová energetika – dobrý sluha, ale zlý pán
 88. Prechod na zelené hospodárstvo – významná priorita v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 89. Európsky parlament bude kompenzovať svoje uhlíkové emisie
 90. Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ bude prejednávať bezpečnosť aj ceny energie
 91. Prínos Energetickej únie - bezpečnosť a lacnejšia energia
 92. Memorandum medzi Slovenskom a Bulharskom o podpore výstavby plynovodu Eastring
 93. Mišík: Smerom k Energetickej únii. Pohľad zo strednej Európy
 94. DENS 2016, Zelená domácnostiam a udržateľná doprava
 95. Priority, očakávania, úlohy ministerstva životného prostredia počas slovenského predsedníctva EÚ
 96. (Chýbajúce) priority vlády v energetike
 97. Sľuby vlády v oblasti energetiky
 98. Dominique Ristori z DG Energy: Polrok slovenského predsedníctva EÚ bude veľmi rušný
 99. Priority budúcej vlády – zákaz privatizácie a stabilita cien energií
 100. Peňaženka TA3 – Podpora zatepľovania rodinných domov
 101. Odpojenie sa od CZT zdražuje teplo odberateľom, ktorí zostanú na CZT pripojení. Riešením je dôraz na efektívnosť a stratégiu obcí
 102. Zmena dodávateľa energie šetrí Vaše financie
 103. TAPI – nádejný projekt spájajúci Juhozápadnú Áziu
 104. O memorande s ENELom – skutočná alebo len fiktívna opcia?
 105. Nord Stream II – hroziaca katastrofa. Žaloba by mohla pomôcť
 106. Hosť v štúdiu TA3 J.Badida o aktuálnom vývoji pri kritizovanom plynovode Nord Stream II
 107. Ako ušetriť na nákladoch za energie
 108. Podpora a ochrana zahraničných investícií
 109. Záujem o Energetickú chartu rastie
 110. Neprerušené toky energie nie sú samozrejmosťou
 111. Diskusia v TA3 o Slovenských elektrárňach, EPH aj o politických nomináciách
 112. V Istanbule sa riešila svetová energetika. Zastúpenie malo aj Slovensko
 113. Jozef Badida o EPH a záujme vlády o kúpu Slovenských elektrárni
 114. MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť
 115. Ukrajinci zatiaľ nepodpísali zimný balíček na dodávku ruského plynu. Nastávajúca zima môže byť ešte poriadne „horúca“
 116. Zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu je hrozbou. Riešenia existujú.
 117. Moskva čelí obrím exekúciám, európske plynovody Gazpromu môžu mať nového vlastníka
 118. Drahá elektrina? Za ceny je zodpovedný regulátor
 119. Čína sa obzerá po garanciách pre svoje investície
 120. Nord Stream II nahneval Slovensko a Ukrajinu
 121. Nord Stream II - podľa premiéra zrada na Slovensku
 122. Ing. Silanič, hlavný ekonóm PMÚ: Súťaž verzus regulácia pri cenách plynu
 123. Odkaz pre nastupujúcu generáciu: Využite svoj vplyv!
 124. Čo nového na plynárenskom fronte?
 125. OPEC sa zbláznil?
 126. Výstavba nového ruského plynovodu
 127. Odpoveď eurokomisára Šefčovič ohľadne decentralizácie a lokálnych komunitách
 128. Turčianska inšpirácia pre eurokomisára Šefčoviča
 129. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o predaji väčšinového podielu v Slovenských elektrárňach
 130. Premiér Fico o štátnych hmotných rezervách a plyne
 131. Šéf Gazpromu: “Za zrušením South Streamu bola snaha o zachovanie tranzitu cez Ukrajinu”
 132. Premiér Róbert Fico o energetickej bezpečnosti Slovenska
 133. HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Badida o príchode energetickej únie
 134. Energetická únia a národne záujmy
 135. Vážna prekážka pre plány na zachovanie prepravy plynu cez Slovensko - TESLA
 136. Lacná ropa predstavuje historickú príležitosť
 137. Z prvej ruky – Energetická únia
 138. Ohrozené dodávky plynu
 139. Hosť v štúdiu TA3 - Jozef Badida o energetickej únii
 140. Strieborná medaila v rebríčku najcitovanejších analytikov roku 2014
 141. Energetické spoločnosti, ktoré štátu za rok 2013 odviedli aspoň milión eur
 142. Odpájanie od centrálneho zásobovania teplom
 143. Benzín v Maďarsku zlacnel o 23,30%, u nás len o 19%
 144. Extrémny pokles cien ropy o neuveriteľných 55%
 145. Ceny energií na rok 2015
 146. Obíde Gazprom Ukrajinu a Slovensko?
 147. Ako ušetriť na energiách
 148. South Stream je mŕtvy, nech žije Eastring
 149. HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: J. Badida o zastavení výstavby plynovodu Južný prúd
 150. Rusi ustúpili a pomohli Eustreamu
 151. Ceny elektriny na Slovensku
 152. J. Badida o navýšení rozpočtu SE a potenciálnych kupcoch
 153. Boj proti klimatickým zmenám naberá na obrátkach
 154. Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?
 155. Stredoeurópsky „Davos“ v energetike
 156. Zachránia nás LNG dodávky, ak vypadne ruský plyn?
 157. Ďalšie zlyhanie si nemôžeme dovoliť
 158. Doplatí Európska únia na energetickú závislosť od Ruska?
 159. Cesta k medzinárodnej dohode o ochrane klímy sa začína už tento týždeň!
 160. Fínski „Zelení“ odišli z vlády kvôli Rosatomu
 161. Ukrajinský boj za lepšie ceny plynu môže byť prospešný aj pre nás
 162. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o plyne z Ruska
 163. Ceny plynu závisia od rusko-ukrajinského konfliktu
 164. Reverzný tok na Ukrajinu – pomoc aj dobrý biznis
 165. Lacnejšia elektrická energia v roku 2015?
 166. Efekt a náklady zelenej energetiky v boji proti klimatickým zmenám
 167. Z Ruska prúdi menej plynu
 168. Nižšie dodávky plynu do Európy môžu zvýšiť jeho cenu
 169. Energetické trendy 21. storočia
 170. „Zelená“ energetika
 171. Hosť v štúdiu TA3: Obmedzené dodávky z Ruska‏
 172. Sektor energetiky bude v 21. storočí čeliť mnohým výzvam
 173. J. Badida v štúdiu TA3: Hrozí plynová kríza?
 174. Posilnenie vplyvu v Slovenských elektrárňach
 175. Slovensko môže mať vážne problémy aj pri prerušení tokov ropy cez Ukrajinu
 176. Ukrajinské plynové trápenie
 177. Hosť v štúdiu TA3: J. Badida o ukrajinských sankciách
 178. Vylúčil ENEL ruských kupcov zo zoznamu uchádzačov o Slovenské elektrárne?

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.