Vykurovaná plocha: m2
Výška stien: m
Zateplenie a lokalita: