Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Energetická bilancia roku 2021

J. Badida komentuje zámer EK zaradiť jadro a zemný plyn medzi udržateľné zdroje

Sulík nechce, aby SSE získali Maďari

Kritická situácia okolo klientov Slovakia Energy

Kalendár akcií

PR sekcia

SPP zabezpečí dodávku plynu aj zákazníkom, ktorí nestihli počas režimu DPI podpísať zmluvu

JESS a Trnavský samosprávny kraj podporia rozvoj vodíka

ESCO Slovensko rozširuje svoje služby o CAPEXUS SK

SPP a Brantner budú vyrábať biometán z odpadu

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Štát obmedzí boom zelenej energie

Na Slovensku by v nasledujúcich rokoch už nemalo pribúdať toľko nových elektrární, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie ako doposiaľ. Štát novelou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby mení pravidlá pre nových záujemcov o biznis so zelenou energiou.

Novela zákona je aktuálne už po medzirezortnom pripomienkovom konaní. Národná rada SR by o ňom mala rokovať na jeseň, pričom zmeny by mali prísť do platnosti 1.januára 2019. Najzásadnejšou zmenou je spôsob dotovania nových elektrární s inštalovaným výkonom nad 500 kW. V novom režime bude Ministerstvo hospodárstva SR na podporu pre nové zariadenia vyhlasovať výberové konanie. Víťazovi tendra sa následne bude po dobu 15-tich rokov poskytovať podpora formou tzv. príplatku. Ten bude rozdielom medzi cenou vykupovanej elektriny a cenou, ktorú ponúkol uchádzač vo výberovom konaní.

Priestor dostane trh

„Urobili sme inventúru v systéme podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a teraz ho prostredníctvom novely ideme nanovo nastaviť. Výrobcovia elektriny z podporovaných zdrojov budú viac vystavení trhovému pôsobeniu, čo je aj v súlade s plánmi EÚ a Energetickej únie,” vysvetlil minister hospodárstva Peter Žiga.

Pre existujúce elektrárne, ktorým bola podpora priznaná už v minulosti, spôsob podpory ostáva.

Podpora pre malú fotovoltaiku

Reforma podpory obnoviteľných zdrojov energie, ako nazvalo novelu ministerstvo, tiež zavádza možnosť inštalácie vlastnej malej elektrárne s maximálnym výkonom 500 kW v zjednodušenom režime. Lokálny zdroj, ako to novela nazýva, je avšak určený primárne pre vlastnú spotrebu, pričom do distribučnej sústavy môže dodávať maximálne 10 percent z celkového inštalovaného výkonu. Plán je pomôcť hlavne malým solárnym elektrárňam.

Táto forma podpory však bude poskytovaná len do roku 2033,“ uvádza v dôvodovej správe k novele ministerstvo.

Kompenzácie veľkým

Nakoľko má Slovensko v rámci V4 najvyššie ceny elektriny pre veľké podniky (odber nad 1 GWh ročne) reformou sa pre nich zavádza možnosť finančnej kompenzácie zo štátneho rozpočtu.

„Zároveň je pravdepodobné, že cena elektriny bude rásť a zníži konkurencieschopnosť podnikov pripojených k sústave na území SR,“ píše dôvodová správa.

Výška kompenzácie nesmie presiahnuť 85 percent tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zaplatenej takýmto odberateľom v predchádzajúcom roku.

„Úľavy budú platiť len pre oprávnené odvetvia, ktoré nenavrhuje ani neurčuje ministerstvo a rozhodujúcim nie je ani parameter veľkosti podniku. Podniky získajú významnú pomoc v konkurenčnom boji, po ktorej dlhodobo volali,“ povedal Žiga.

Novela vyplýva zo záväzku vlády SR v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2016 – 2020.

Autor: Matej Šulc

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2021 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.