Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Revízie kotlov – povinnosť aj príležitosť

Každý rodinný dom, panelák, administratívna budova či nemocnica, ktorý nie je napojený na centrálny zdroj tepla si zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody vo vlastnej réžii. Samozrejme možností je už dnes neúrekom, od tepelných čerpadiel, cez infrapanely, až po solárne systémy, no stále vysoké zastúpenie majú kotly. A práve im je venovaný tento príspevok.

Neudržiavaný kotol v budove je potenciálnym rizikom, ktoré môže spôsobiť nie malé škody na vlastnom či susedovom majetku. Ak nemáte revíznu správu vydanú oprávnenou osobou, poisťovňa Vám škodu nemusí uhradiť. A to už ani nehovoríme o ohrození života a zdravia ľudí žijúcich v domácnosti či pracujúcich v budove. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov je preto viac než odporúčaná, dokonca pri niektorých kotloch prikázaná zákonom. Samozrejme je k tomu potrebné pridať aj údržbu kotla čím prispievate k  vyššej efektivite prevádzky, predlžujete jeho životnosť, znižujete svoje náklady na palivo a v neposlednom rade chránite naše životné prostredie.

Pokiaľ ide o zákonnú povinnosť zabezpečiť kontrolu vykurovacieho systému (zákon č. 314/2012 Z.z.), tak tá sa vzťahuje na vlastníka, resp. správcu budovy nevýrobného charakteru pri kotloch s výkonom nad 20 kW, ktoré spaľujú fosílne palivá (zemný plyn, uhlie, vykurovacie oleje), biomasu (pelety, drevo) alebo bioplyn. Samozrejme revíznu správu treba uchovať a pri predaji či prenájme budovy ju novému vlastníkovi, resp. nájomcovi odovzdať. Tieto povinnosti sa týkajú aj vlastníkov bytov pri panelákoch, ktoré sa odpojili od CZT a nepreniesli ich dohodou napr. na bytové družstvo. V prípade nedodržania uvedených povinností, hrozí od Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pokuta až do výšky 1.600 EUR. Pri opakovanom porušení môže byť pokuta zdvojnásobená. SOI-ka vykonáva tak náhodné kontroly, ako aj kontroly na základe podnetov iných osôb.

Frekvencie zákonných kontrol vykurovacích systémov

V čase kontroly je vlastník/správca budovy povinný zabezpečiť

 1. prevádzkyschopnosť kotla,
 2. dostatočné množstvo paliva,
 3. prítomnosť kvalifikovanej obsluhy, ak to vyžaduje prevádzka kotla a samozrejme
 4. projektovú a prevádzkovú dokumentáciu budovy, ale aj kotla.

Zákonnú revíziu kotla môže uskutočniť iba oprávnená osoba disponujúca osvedčením Ministerstva hospodárstva SR. Zoznam oprávnených osôb nájdete TU. Pri pravidelnej revízii kotla sa posudzuje bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky kotla – technický stav kotla a jeho znečistenie, prípadný únik paliva, výkon kotla a navrhujú sa opatrenia na zvýšenie hospodárnosti. Pri kotloch starších ako 15 rokov sa vykonáva rozšírená kontrola zahŕňajúca aj revíziu rozvodov tepla a teplej vody.

Samotná revízna správa má obsahovať:

 • postup vykonania pravidelnej kontroly,
 • použité výpočty,
 • výsledky z pravidelnej kontroly a návrh opatrení na úsporu energie, dátum a miesto vykonania pravidelnej kontroly,
 • identifikačné údaje oprávnenej osoby,
 • technické údaje kontrolovaného vykurovacieho systému,
 • meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá pravidelnú kontrolu vykonala,
 • dátum a miesto vyhotovenia správy z kontroly a
 • iné dôležité údaje alebo zistenia.

Aj keď zákonná frekvencia revízie kotlov spravidla niekoľkoročná, odporúčame volať revízneho technika každý rok, ideálne pred vykurovacou sezónou. Každoročnou kontrolou a údržbou možno predísť poškodeniu kotla či škodám na majetku, napr. v dôsledku požiaru a zároveň pri optimálnom nastavení prevádzky sa zvyšuje životnosť kotla, šetria náklady na palivo a chráni naše životné prostredie. Cena revízie závisí od typu budovy či kotla, regiónu či sezóny. Pri rodinných domoch sa pohybujú od 50 do 100 EUR.

Jozef Badida
analytik portálu energieprevas.skVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.