Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Kotlíkové dotácie (príspevok na výmenu kotla)

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje dotačný program podporujúci kúpu a inštaláciu kondenzačných kotlov na zemný plyn. Financovaním výmeny kotlov na uhlie, drevo a možno aj zemný plyn (teoreticky až do výšky 3.000 eur na domácnosť) sa rozhodlo riešiť dlhodobý problém so znečistením ovzdušia v SR.

Aktuálny stav

Ministerstvo vyhlásilo výzvu pre záujemcov na realizáciu projektov z radov VÚC a štátnych agentúr. Do konca roka by sme preto mali poznať víťazov aj ich konkrétne plány poskytovania kotlíkových dotácií, ktorých sumárna hodnota prevyšuje 35 mil. eur.

Ak chcete byť včas informovaní o ďalších podrobnostiach a aktualitách, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.Tiež si môžete nižšie v článku pozrieť doteraz známe podmienky podpory.

(Ne) kvalita ovzdušia na Slovensku

Zdravie ľudí na Slovensku negatívne ovplyvňuje (ne)kvalita ovzdušia, ktorú zhoršujú najme emisie prachových častíc PM (PM10 a PM2,5), najmä z dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva, ale aj vykurovania domácností. Vdychovaním týchto mikro-častíc dochádza u ľudí k podráždeniu horných dýchacích ciest či ochoreniam dýchacej a srdco-cievnej sústavy. Práve neschopnosť Slovenska riešiť tento problém viedol Európsku komisiu ešte v roku 2010 k začatiu konania, ktoré sa môže reálne skončiť na Súdnom dvore EÚ. Aby sme sa však vyhli zbytočnej pokute, ale predovšetkým zlepšili stav ovzdušia na Slovensku, prichádza Ministerstvo životného prostredia SR so zaujímavým nápadom. Rado by využilo európske peniaze na financovanie výmeny starých kotlov spaľujúcich drevo a uhlie za plynové kotly.

Podľa informácií vyplývajúcich z materiálu schváleného vládou SR (24.4.2019) totiž vykuruje tuhým palivom na území SR viac ako 125.000 rodinných domov. Z toho asi 110.000 domácností využíva neefektívne (prehorievacie a odhorievacie) kotly a asi 17.000 spaľuje uhlie a uhoľné brikety.

Kotlíkové dotácie

Ministerstvu sa podarilo s Európskou komisiou dohodnúť, že 30 mil. eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia bude poskytnutá domácnostiam, ktoré si vymenia staré vykurovacie telesá. Preto boli v posledný septembrový deň vyzvané vyššie územné celky, resp. štátne inštitúcie v oblasti ochrany prírody (napr.: ŠAŽP), aby do 30.11. 2019 pripravili detailné projekty realizácie tohto dotačného programu.

Ak budú víťazom VÚC, ich rozpočet na realizáciu projektu bude na úrovni 33,5 mil. eur. Ak by tento projekt získala pod svoje krídla štátna inštitúcia, jej rozpočet by bol dokonca až 35,3 mil. eur. Suma sumárum, MŽP predpokladá, že celkovo by mohlo byť podporených až 10.000 domácností, každá vo výške aspoň 3.000 eur. Z tejto dotácie by sa mohli pokryť náklady na samotný nový, kondenzačný kotol spaľujúci zemný plyn, ako aj súvisiace montážne práce. Zamestnanec ministerstva dokonca spomínal aj úhradu nákladov za nákup zásobníkov vody a úpravu komínu. Je teda logické, že kotlíkové dotácie bude možné využiť len v plynofikovaných obciach.

Podmienky

Cieľom MŽP SR je zlepšenie kvality ovzdušia, a preto možno očakávať, že základnou podmienkou bude náhrada, čiže odstavenie starších kotlov na uhlie a drevo. Takisto sa bude dať nahradiť aj plynový kotol, ak však nebol využívaný na vykurovanie, ale len ako doplnkový zdroj na prípravu teplej vody. Nie je zatiaľ zrejmé, ako chce ministerstvo kontrolovať toto obmedzenie, no jednu podmienku si jasne stanovili. Spotreba zemného plynu za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť 700 m3. Z toho vyplývajú hneď dve otázky, čo ak má nejaká domácnosť len 1 plynový kotol, resp. kotol/krb na drevo/uhlie a vykuruje aj plynovým kotlom, kde však „spáli“ menej ako 700 m3 ročne? Druhá polemika sa môže týkať podmienky predložiť vyúčtovaciu faktúru plynu za minulý kalendárny rok, ak vieme, že vykurovacia sezóna trvá od jesene do jari, a teda sa s kalendárnym rokom nezhoduje?

Ide o ďalšie opatrenie, ktoré pomôže priamo domácnostiam, popri už existujúcich projektoch (i) Zelená domácnostiam poskytujúcom dotácie na fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, solárne systémy či kotly na biomasu a (ii) Zatepľuj spofinancujúcom zateplenie rodinných domov, ale aj výmenu kotla či kúpu tepelného čerpadla.

Oprávnenými užívateľmi by mali byť tak majitelia rodinných a bytových domov, ako aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. správcovia bytových domov. Samozrejme kotlíkovú dotácie nebude možné poskytnúť (i) na viac kotlov v rámci jedného územia (čo teoreticky umožňuje získať financie na kotly vo viacerých krajoch), ako (ii) ani tým žiadateľom, ktorí už boli podporení cez Zelenú domácnostiam.

Samozrejme, detailné podmienky budú známe až keď ministerstvo vyberie víťaza súťaže o poskytovanie kotlíkových dotácií. Ak však chcete byť včas informovaní, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.


Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.